Kadın Eserleri
-k
[ genel, kadın çalışmaları ]
KN kadınlarla ilgili olmayan; özellikle erkeklerle ilgili bilgi araştırıldığında ve diğer terimlerle birlikte kullanınız, örneğin emekli aylıklarının yeniden düzenlemesi kapsamında erkeklerin konumu için "emekli aylıkları -k" terimini kullanınız
İT erkekler*

AB
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN AB direktifleri dışında kalan AB hakkındaki yayınlar ile AB tarafından üretilmiş yayınları ifade eder
YK Avrupa Birliği
GT uluslararası kuruluşlar
AT Avrupa Parlamentosu
İT AB direktifleri
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
Avrupa entegrasyonu
BM anlaşmaları

AB direktifleri
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN değişik alanlarda kadın ve erkeklere eşit muamelede bulunmaya ilişkin direktifler
GT uluslararası hukuk
uluslararası sözleşmeler
İT AB
ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
eşit muamele

AB entegrasyon süreci (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT AB
AB katılım süreci (T)
Avrupa entegrasyonu

AB katılım süreci (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT AB
AB entegrasyon süreci (T)
Avrupa entegrasyonu

açık alan korkusu
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT fobiler

açık iş pozisyonları
[ ekonomi ]
İT emek piyasası
iş başvuruları
işe yerleştirme
işgücü
işsizlik

açık öğretim
[ eğitim/öğretim ]
KULLANyetişkin eğitimi

açık üniversite
[ eğitim/öğretim ]
KN parasal olarak devlet tarafından desteklenen ve uzaktan eğitim veren yüksek öğrenim kurumu
GT yüksek öğretim
İT üniversite eğitimi

açılma ve kürtaj
[ sağlık/beden ]
KULLANkürtaj

adet görme (T)
[ sağlık/beden ]
KULLANadet kanaması (T)

adet kanaması
[ sağlık/beden ]
YK adet görme (T)
aylık kanama
İT adet kanaması öncesi sendromu
cinsel kısıtlamalar (T)
doğurganlık
erginleme ayinleri

adet kanaması öncesi sendromu
[ sağlık/beden ]
GT hastalıklar
İT adet kanaması
endokrinoloji

adli yardım
[ hukuk ]
KN maddi gücü bulunmayanların haklarını araması için yapılan yardım (avukat tayin etme, yargılama giderlerinden muaf tutma gibi)
AT yasal danışma merkezleri
İT hukuk alanındaki meslekler
sağlık ve sosyal hizmetler
savunma

adrenarş (T)
[ sağlık/beden ]
KN genç kızlarda ergenliğe geçişte memelerin büyümesi
İT endokrinoloji

Afrika dinleri
[ din/dünya görüşü ]
GT yaşayan dinler
İT şifacı kadınlar

ağalık (T)
[ antropoloji, ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT tarım toplumu
toprak sahipliği

ağır işlerde çalıştırma yasağı (T)
[ hukuk ]
GT iş hukuku

ağlar
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kurumların ve kişilerin oluşturduğu ağlarla ilgili yayınları ifade eder; ağların isimleri serbest terimler şeklinde kullanılabilir ve gerekirse ayrı bir listeye konabilir
İT kadın ağları

ağrı kesiciler (T)
[ sağlık/beden ]
İT ilaç bağımlılığı

ağrılar
[ sağlık/beden ]
KULLANhastalıklar

ahlak
[ din/dünya görüşü ]
KN neyin iyi neyin kötü olduğuna ilişkin toplumsal kurallar
KULLANetik

ahlak bilimi
[ din/dünya görüşü ]
KULLANetik

ahlak felsefesi
[ din/dünya görüşü, felsefe, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KULLANetik

ahlak kuralları (T)
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
KULLANetik (T)

AIDS
[ sağlık/beden ]
KN edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu
GT cinsel yolla bulaşan hastalıklar
AT HIV pozitif
İT ELİZA testi (T)

aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN ortak bir evi paylaşan ve bir hanede birlikte yaşayan insanların oluşturduğu gruplar; toplumun en küçük birimi
YK birincil hane halkı
GT göç
hane halkı
AT çekirdek aile
eşcinsel aile (T)
geleneksel aile (T)
geniş aile
manevi aile
modern aile (T)
tek ebeveynli aile
üvey aile
İT aile ilişkileri
aile tarihi
ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
boşanma
evlilik
göçmenler
sosyal ebeveynlik

aile hukuku
[ hukuk ]
KN ebeveynler arasında veya ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkilere ilişkin yasal düzenleme
eşler arasında veya ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkilere ilişkin yasal düzenleme
GT medeni hukuk
AT boşanma
çocukla kişisel ilişki hakkı
ebeveyn sorumluluğu
evlilik hukuku
hane halkı
nafaka yükümlülüğü
İT çocuğu terketme
evlilik
hane halkı
nafaka
soy
velayet

aile içi hiyerarşi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

aile içi ilişkiler (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
AT anne çocuk ilişkisi
anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi
baba çocuk ilişkisi
İT ilişkiler

aile içi şiddet (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT şiddet
AT ebeveynlere yönelik taciz
İT sığınaklar

aile ilişkileri
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
AT aile içi hiyerarşi (T)
ailenin toplumla ilişkisi (T)
ataerkil aile (T)
demokratik aile (T)
dünürler
ebeveyn çocuk ilişkisi
erkek kardeşler
eşler arası ilişki (T)
kayın valide kayın peder (T)
kızkardeşler
otoriter aile (T)
İT aile
büyükanneler
büyükanneler ve büyükbabalar
çocuk (T)
ilişkiler
kayın pederler (T)
kayın valideler (T)

aile işletmeleri
[ ekonomi ]
GT şirketler
İT aile işletmelerinde çalışan akrabalar
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
ücretsiz kadın emeği (T)

aile işletmelerinde çalışan akrabalar
[ ekonomi ]
KN aile işletmelerinde işlere yardım eden kız ve oğlan çocukları gibi
İT aile işletmeleri
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
meslekler
ücretsiz kadın emeği (T)

aile işletmelerinde çalışan kadınlar
[ ekonomi ]
KN çoğunlukla hiçbir ücret almadan aile işine yardım eden kadınlar
GT eşler
İT aile işletmeleri
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
çiftçiler
eş olma
meslekler
ücretsiz kadın emeği (T)

aile planlaması
[ sağlık/beden ]
KN istediği sayıda, zamanda ve aralılarla çocuk sahibi olma
KULLANdoğum kontrolü

aile reisleri
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANev geçindirenler

aile sosyolojisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN ailelerin evlilikten yaşlanmaya kadar çeşitli aşamalarda nasıl değiştiklerini inceleyen, farklı aile biçimlerini ve ilişkilerini konu alan araştırma dalı
GT sosyal bilimler
sosyoloji
İT nüfus bilimi (T)

aile tarihi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, tarih ]
GT sosyal antropoloji
tarih
İT aile
soyağacı (T)

aile tipleri (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
YK hane halkı tipleri

ailenin bileşimi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
İT aile
etnik azınlık grupları
göç
göçmenler
ikinci kuşak

ailenin toplumla ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

ailenin yeniden birleşmesi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT aile
etnik azınlık grupları
göç
göçmenler
ikinci kuşak

Aileyi Koruma Kanunu (T)
[ hukuk ]
İT güvenlik

akademik kütüphaneler
[ medya ]
KN akademik kütüphanelerle ilgili yayınları ifade eder; bu kütüphanelerin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine alınabilir
GT kütüphaneler

akademik meslekler
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
YK bilim insanları
GT meslekler
AT akademik personel
profesörler
İT okumuş kadınlar

akademik personel
[ eğitim/öğretim ]
GT akademik meslekler

akıl sağlığı
[ sağlık/beden ]
KULLANruh sağlığı

akımlar*
[ dil/edebiyat, genel ]
KN sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız
AT kültürel akımlar
İT türler*

akika kurbanı (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslamiyette kız ve erkek çocukların doğumlarında şükür nişanesi olarak hayvan kesme adeti. Hayvanın eti ile akraba ve komşulara ziyafet verilmesi
İT doğum gelenekleri

akraba evliliği (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT evlilik gelenekleri
mülkiyet

akrabalık yapıları
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN biyolojik ve genetik ilişkiye sahip insanlar arasındaki bağ;
akrabalık, aile dışındaki sülale ilişkisini de kapsar; aile üyeleri arasındaki ilişkiler için 'aile ilişkileri' terimini kullanınız
AT anasoyluluk
babasoyluluk
çifte soy (T)
İT aşiretler (T)
biyolojik babalar
dünürler
geniş aile
hane halkı
hısım (T)
kayın pederler (T)
kayın valideler (T)
sülale (T)

Alevilik (T)
[ din/dünya görüşü ]
GT mezhepler
İT ayinler

alışveriş bağımlılığı (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT bağımlılık

alışveriş çılgınlığı (T)
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT serbest zaman

alışveriş merkezleri (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
KN tüketim ekonomisinin sonucu olarak oluşan bu merkezler, son zamanlarda ayrıca kadınların toplanma ve birlikte vakit geçirme mekanları haline de dönüşmüştür
İT Kapalı Çarşı (T)
mimarlık

alkol
[ sağlık/beden ]
İT alkol bağımlılığı

alkol bağımlılığı
[ sağlık/beden ]
YK alkolizm
GT bağımlılık
İT alkol

alkolizm
[ sağlık/beden ]
KULLANalkol bağımlılığı

alt kültürler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN 1. hakim kültür dışında farklı davranış, inanç ve düşünceye sahip insanların oluşturduğu nispeten kapalı kültürel yapı, aynı karmaşık toplum içindeki alt grupların, diğer gruplarınkinden farklı, sembol temelli kültürel gelenekleri
2. yerleşik kültürün baskın değerlerine karşı alternatifler yaratmaya çalışan çeşitli toplumsal hareketler
GT kültür
İT azınlık kültürü (T)
karşı kültür
kültürel kimlik (T)
lezbiyen kültürü
salon kültürü
toplumsal hareketler

alt sınıf
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal sınıflar
İT ırkçılık
işçi sınıfı
sosyal yardım çalışması
yoksulluk

alternatif hane halkı
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]

alternatif sağlık ve sosyal hizmetler
[ sağlık/beden ]
KULLANsağlık ve sosyal hizmetler

alternatif tarım
[ bilim, ekonomi ]
YK organik tarım
GT tarım

alternatif teknoloji
[ bilim ]
KN küçük ölçekli ve çevreye dost işlemler gibi alternatif ilkeleri temel alan teknoloji
GT teknoloji
İT çevre
uygun teknoloji

alternatif tıp
[ sağlık/beden ]
KN biyo-enerji, iriskopi, hareket terapisini ifade eder
YK doğal terapi
dokunma terapisi
homeopati
GT tıp
İT geleneksel tıp
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
kocakarı ilaçları (T)
sağlık ve sosyal hizmetler

altın günleri (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
İT serbest zaman

amatör sanat uygulaması
[ dinlenme/serbest zaman, sanat ]
KN sanat türleriyle birlikte kullanılabilir; örneğin "amatör sanat uygulaması + resim" gibi
GT sanat uygulaması
İT koro çalışmaları (T)
profesyonel sanat uygulaması
sanat eğitimi

amatör sporlar
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT spor
İT engelli sporları (T)
gey oyunları
Olimpiyat Oyunları
profesyonel sporlar

Amazonlar
[ din/dünya görüşü, tarih ]
KN 1. pek çok efsanede rastlanan savaşçı kadın kabilesi; zaman terimleri ile beraber kullanınız
2. zaman zaman ikinci feminist dalga/ikinci dalga feminizmde militan kadınlar için kullanılan bir metafor
3. erkeksi lezbiyen için KULLAN lezbiyenler
İT kadın imgeleri
mitoloji

ameliyatlar
[ sağlık/beden ]
AT plastik cerrahi
İT kürtaj
tıp

ameliyatlar + rahim
[ sağlık/beden ]
YK histerektomi
rahmin alınması

Amerikan Kızılderili dinleri
[ din/dünya görüşü ]
KULLANyerli Amerikan dinleri

Amerikan yerli dinleri
[ din/dünya görüşü ]
KULLANyerli Amerikan dinleri

amniyosentez
[ bilim, sağlık/beden ]
KULLANdoğum öncesi tanı testleri

ana akımlara dahil etme
[ siyaset/siyasa ]
KULLANtoplumsal cinsiyetin ana akımlara dahil edilmesi

ana dil ve kültürü eğitimi
[ eğitim/öğretim ]
KN kişinin kendi dili ve kültüründe eğitimi
GT eğitim
İT dil edinimi
etnik azınlık grupları

ana merkezli topluluklar
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN ana soyuna dayalı Asyatik ve Orta Amerika ağırlıklı görülen kadınların düzenlediği toplumsal yapı
İT anaerkil sistem
hanım köylü (T)

ana tanrıçalar
[ din/dünya görüşü ]
GT tanrıçalar

anaerkil sistem
[ antropoloji, kadın çalışmaları ]
KN kadınların bir grup olarak iktidar ve egemen oldukları toplum tipi
İT ana merkezli topluluklar
anasoyluluk
ataerkil sistem
hanım köylü (T)
iktidar

anal dönem (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT erotojen bölgeler (T)

analıklar (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANüvey anneler (T)

anaokulları (T)
[ eğitim/öğretim, ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik bakım
GT çocuk bakımı
İT çocuk yuvaları

anarşist feminizm
[ siyaset/siyasa ]
KN birinci ve özellikle 1960'da başlayan, ikinci dalga feminizm içinde yer alan ve kadınların pozisyonunu yasal düzenlemeler ve siyasi ölçütlerdense doğrudan ve parlamento dışı eylemlerle güçlendirmeyi amaçlayan anarşist feministler feminizm
GT feminizm
İT anarşizm
ikinci dalga feminizm
radikal feminizm

anarşizm
[ felsefe, siyaset/siyasa ]
KN 19. yy’da ortaya çıkan, bireysel özgürlüğü esas alan ve özellikle devletten gelen her türlü baskı ve zoru reddeden siyasi felsefe; en ünlü kadın anarşist Emma Goldman’dır.
GT dünya görüşleri
siyasal hareketler
İT anarşist feminizm

anasoyluluk
[ antropoloji ]
KN düzenin ana soyu çizgisi üzerinden sürmesi, soyadı veya mülkün ana soyuna göre kalıt bırakılması
GT akrabalık yapıları
İT anaerkil sistem
babasoyluluk
hanım köylü (T)
üvey anneler

anayasa (T)
[ hukuk ]
GT hukuk
İT insan hakları

androjini
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
KN 1. erkek ve kadın özelliklerine eşit biçimde sahip olma
2. bir kişide her iki cinsiyetin özelliklerini birleştirerek bütünlük yaratma çabası
GT toplumsal cinsiyet
İT erdişilik
erkeklik
kadınlık
toplumsal cinsiyet farklılıkları

Anglikanizm
[ din/dünya görüşü ]
KULLANProtestanlık

anılar
[ dil/edebiyat, tarih ]
KULLANkişisel belgeler

anıtlar
[ sanat ]
YK kayıtlı binalar
koruma altındaki binalar
tescilli binalar (T)
GT kültür politikaları yönetimi
İT restorasyon

anima (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN erkeğin içindeki bastırılmış kadınsı tarafın kişileştirilmesi
İT animus (T)

animus (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kadının içindeki bastırılmış erkekliğin kişileştirilmesi
İT anima (T)

anlatıcılar
[ dil/edebiyat ]
KN belgesel, tiyatro eseri, hikaye vb.nin anlatıcılarını ifade eder
GT yaratıcı meslekler

anne bakımı
[ sağlık/beden ]
İT doğum bilim
gebelik

anne çocuk ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT aile içi ilişkiler (T)
ebeveyn çocuk ilişkisi
AT anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi
İT baba çocuk ilişkisi
protofemininite (T)

anne evlatlık kız ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT anne kız ilişkisi

anne evlatlık oğul ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT anne oğul ilişkisi

anne kız ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT aile içi ilişkiler (T)
anne çocuk ilişkisi
AT anne evlatlık kız ilişkisi (T)
üvey anne kız ilişkisi (T)
İT anneanne torun ilişkisi (T)
kayın valide damat ilişkisi (T)
kayın valide gelin ilişkisi (T)

anne oğul ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT aile içi ilişkiler (T)
anne çocuk ilişkisi
AT anne evlatlık oğul ilişkisi (T)
üvey anne oğul ilişkisi (T)
İT babaanne torun ilişkisi (T)
kayın valide damat ilişkisi (T)
kayın valide gelin ilişkisi (T)

anne ölümleri (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
İT ölüm oranı

anneanne torun ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT anne kız ilişkisi

anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK biyolojik anneler
GT ebeveynler
AT bekâr anneler
büyükanneler
evlenmemiş anneler
genetik anneler
kayın valideler (T)
lezbiyen anneler
manevi anneler
sütanneler
taşıyıcı anneler
üvey anneler
İT annelik
büyükanneler

annelik
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KN bir deneyim ve kurum olarak üreme ve sosyal ebeveynliğin yönetilmesini sağlayan kural ve yapıların bütünü; anne olma durumu
GT ebeveynlik
İT anneler
babalar
babalık
bebekler
bekâr anneli aile
bekâr babalı aile
evli kadınlar
gebelik
kadın rolü (T)
sütanneler
üreme

annelik yapma
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN anne rolü yapma; birinin, toplumsal olarak anneden beklenen rolleri yerine getirmesi
İT babalık yapma
çocuk bakımı

anoreksiya nervoza
[ sağlık/beden ]
GT beslenme
yeme bozuklukları
İT yeme bağımlılığı

anorgazmi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN yeterli uyaranın varlığında dahi orgazm olamama ile karakterize cinsel işlev bozukluğu
İT orgazmik (T)

antropoloji
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN farklı kültürler, kültürler arası farlılıklar, benzerlikler ve güç ilişkileriyle ilgilenen bir sosyal bilim dalı; ekonomik, siyasal ve sosyal antropolojiyi kapsar; kadın çalışmalarında özel bir yer edinmiş olan antropoloji uzmanlıkları AT olarak verilmiştir
YK etnoloji
kültürel antropoloji
GT sosyal bilimler
AT etnik çalışmalar
sembol antropolojisi
İT feminist antropoloji
kültür

antroposofi
[ din/dünya görüşü ]
KULLANinsan doğasının tanrısallaştırılması

apartheid
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN Güney Afrika'daki biçimiyle ırk ayrımcılığı
İT apartheid karşıtlığı
ırkçılık

apartheid karşıtlığı
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal hareketler
İT apartheid
ırkçılık karşıtlığı

araştırma*
[ eğitim/öğretim, genel ]
KN sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız; güncel ve sonuçlanmış araştırma raporları için biçim terimleri ekine bakınız
AT yayın taraması

araştırma metotları
[ felsefe ]
KULLANaraştırma yöntemleri

araştırma uygulama kampları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim ]
GT eğlence ve eğitim kampları

araştırma yöntemleri
[ felsefe ]
YK araştırma metotları
istatistiksel araştırma

argo
[ dil/edebiyat ]
KN belli bir sosyal gruptan insanların kendine has ifadeleri

aristokrasi
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler, tarih ]
YK asalet
baronesler
düşesler
hanımefendiler
kontesler
İT hanedanlıklar
üst sınıflar

arkadaş ağları
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal ağlar
İT sosyal ağlar

arkadaş grupları
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal gruplar
AT tatil arkadaşlıkları
İT gençlik
kadın kültürü
toplumsal ağlar

arkeoloji
[ tarih ]
GT tarih

arşivciler
[ medya ]
GT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

arşivler
[ medya, sanat, tarih ]
KN arşivlerle ilgili yayınları ifade eder, örneğin, kişisel belge ve kayıtlar (notlar, günlükler, mektuplar, seyahat notları gibi); arşiv isimleri serbest terimler (tanıtaç) olarak kullanılabilir ve ayrı bir liste oluşturulabilir; ayrıca biçim terimleri ekine bakınız
GT bilgi hizmetleri
kültür politikaları yönetimi
AT lezbiyen arşivleri
İT kadın arşivleri
kişisel belgeler

asalet
[ tarih ]
KULLANaristokrasi

aseksüellik (T)
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
İT cinsel yönelim

asgari geçim
[ ekonomi ]
KULLANasgari geçim düzeyi

asgari geçim düzeyi
[ ekonomi ]
KN resmi yoksulluk sınırı: yaşamı sürdürmek ve uygun bir sosyal yaşam sürebilmek için gerekli masrafları karşılamaya yetecek gelir düzeyi
YK asgari geçim
İT sosyal güvenlik
yoksulluk
yoksulluk sınırı

asgari ücret
[ ekonomi ]
GT gelir
İT yarı vasıflı iş

asıl cinsel kimlik (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN yaşamın ilk yıllarında gelişen kadın veya erkek olma hissini anlatan bir terim
İT karşı cins bozukluğu (T)

asimilasyon (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT göçmenler

askeri meslekler
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
GT meslekler
İT silahlı kuvvetler

askerlik görevi
[ siyaset/siyasa ]
KULLANzorunlu askerlik

askerlik hizmeti
[ siyaset/siyasa ]
KULLANzorunlu askerlik

astroloji
[ din/dünya görüşü ]
KN yıldızlara bakılarak geleceğin tahmin edilmesi
İT okültizm

astronotlar
[ bilim ]
GT teknik meslekler

Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN Karl Marx'ın düşüncesinde üretim tarzları içerisinde en az gelişmiş olanı. Asya tipi üretim tarzı, bazen Batılı olmayan tüm toplum biçimlerini anlatmak için kullanılırken, kimi durumlarda da sadece Japonya ve Çin için kullanılabiliyordu
İT doğu despotizmi (T)
Oryantalizm (T)

aşağı sınıflar
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN toplumun ana kesimlerinin dışında kalan, yapısal dezavantajlar içeren, parçalanmış aile yapısı ve işsizlik gibi sorunlarla karşılaşan, kapitalist topluma entegre olamayan sınıfsal konuma işaret eder
GT toplumsal sınıflar
İT çocuk (T)
dördüncü dünya
evsizler
paryalar (T)
yoksulluk

aşevleri
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT hayırseverlik

aşık olma
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT duygular

aşırı sağcılık
[ siyaset/siyasa ]
GT aşırılık

aşırı solculuk
[ siyaset/siyasa ]
GT aşırılık

aşırılık
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasal hareketler
AT aşırı sağcılık
aşırı solculuk
İT diktatörlük
faşizm
terörizm

aşiretler (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT akrabalık yapıları
göçerler
toprak sahipliği

aşk
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT zihinsel süreçler
İT eş seçimi
sevgililer

aşk etiği (T)
[ felsefe, kadın çalışmaları, sağlık/beden ]
KULLANeros etiği (T)

ata ruhlarına tapınma
[ din/dünya görüşü ]
İT ruhlar

ataerkil aile (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

ataerkil sistem
[ antropoloji, kadın çalışmaları ]
KN 1. 1970'lerde feminist kuramlar ve kadın araştırmalarında, kadınların ezilmelerinin kaynağıyla ilgili olarak kullanılan kavram; erkeklerin bir grup olarak kadınlar üzerinde kendiliğinden işleyen iktidarı
2. köken itibariyle, babalıktan kaynaklı iktidarın işlemesiyle bağlantılı olarak 'babaların iktidarı'na işaret eder
YK ataerkillik
patriarka (T)
İT anaerkil sistem
babasoyluluk
erkek merkezlilik
erkeklik
ev kadınına dönüştürme
geleneksel kültür
iktidar

ataerkillik
[ antropoloji, kadın çalışmaları ]
KULLANataerkil sistem

ateizm
[ din/dünya görüşü ]
GT dünya görüşleri

atıf kuramı
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN insanların sebep sonuç ilişkisini nasıl kurduğuna bakan sosyo-psikolojik kuram
KULLANsosyal psikoloji

atletizm
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT spor

atölye çalışmaları
[ eğitim/öğretim ]
İT kongreler

au pair
[ ekonomi ]
GT ev içi meslekler
İT bebek bakıcıları
çocuk bakıcıları
evdeki yardımcılar

avcı toplumlar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN avcılık ve toplayıcılık yoluyla yaşayan küçük toplumsal gruplardan oluşan toplum
GT toplumlar
İT göçerler

Avrupa Birliği
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KULLANAB

Avrupa entegrasyonu
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KN 1992 yılından bu yana süren ekonomik, politik, sosyal bütünleşme süreci
İT AB
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)

Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
[ hukuk ]
GT uluslararası hukuk
İT savunma

Avrupa merkezlilik
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN Dünyayı batı/Avrupa toplumuna odaklı bir bakış açısıyla, bu toplumun değerleri ve kurallarıyla anlamak
İT etnik merkezcilik

Avrupa Parlamentosu
[ siyaset/siyasa ]
GT AB

avukatlar
[ hukuk ]
GT hukuk alanındaki meslekler

ayartma (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANbaştan çıkarma (T)

Aydınlanma
[ tarih ]
KN Aydınlanma Çağı ile ilgili yayınları ifade eder (18 yy.'da Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan, akla ve adalete dayanan, özgürlük ve eşitlik fikirlerini üreten yaklaşım eşit haklar feminizmine de esin kaynağı olmuştur)
GT kültürel akımlar
tarihsel dönemler
İT salon kültürü

ayinler
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler ]
KN sembolik dinsel nitelikli tören
YK dini törenler
kutsal ekmek ayinleri
AT doğurganlık ayinleri
dua ve ayinlerin düzeni
erginleme ayinleri
geçiş ayinleri
İT Alevilik (T)
bekâret
Bektaşilik (T)
büyü
cadılık
din
dini uygulamalar
feminist tinsellik
kadın törenleri
meditasyon
Mevlevilik (T)
zifaf gecesi (T)

aylık kanama
[ sağlık/beden ]
KULLANadet kanaması

ayrımcılık
[ hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN 1. haksız ayrım
2. politik, sosyal ve kültürel alanlardaki veya herhangi başka bir kamusal hayat alanındaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, gerçekleşmesi ve uygulanmasını ortadan kaldıran veya bozan veya bunu amaçlamış dışlama, sınırlama veya tercih hakkı kullanmaya ilişkin tüm ayrım biçimlerini kapsar
GT toplumsal süreçler
AT cinsiyetçilik
etnik ayrımcılık (T)
etnisizm
ırkçılık
sınıf ayrımcılığı
üstünlük ideolojisi
yaş ayrımcılığı
İT eşit muamele
göçmenler
insan hakları
İslam karşıtlığı
kalıplaştırma
kariyer
karşılaştırılabilir değer
Musevi karşıtlığı
olumlayıcı eylem
toplumsal eşitsizlik
üçüncü kuşak

ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN din, yaşam felsefesi, siyasi inanç, ırk, cinsiyet veya herhangi başka bir temeldeki ayrımcılığa karşı yasal düzenleme
İT AB direktifleri
BM anlaşmaları
ceza hukuku
eşit muamele
iş hukuku

ayrımcılık karşıtlığı
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KULLANeşit muamele

ayrımcılık yapmama
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KULLANeşit muamele

az gelişmiş ülkeler
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT geri kalmış ülkeler (T)
kalkınmakta olan ülkeler
üçüncü dünya

azınlık çalışmaları
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANetnik çalışmalar

azınlık kültürü (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT alt kültürler

azınlık politikaları
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT siyasa*
İT çok kültürlü*
etnik azınlık grupları
fırsat eşitliği politikası
göçmenler
hükümet politikası
sığınmacılar

azizler
[ din/dünya görüşü ]
KN hayatları boyunca inançları nedeniyle ender görülebilecek bir yaşam çizgisi izleyerek tanrıya daha yakın olduklarına ve mucize yaratabilme gibi özel güçlere sahip olduklarına inanılan kişiler
İT efsaneler
esrime
evliyalar (T)
feminist tinsellik

baba çocuk ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK baba kız ilişkisi
baba oğul ilişkisi
GT aile içi ilişkiler (T)
ebeveyn çocuk ilişkisi
İT anne çocuk ilişkisi
baba evlatlık ilişkisi (T)
üvey baba çocuk ilişkisi (T)

baba evlatlık ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
İT baba çocuk ilişkisi

baba hakları hareketi
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
KULLANöfkeli babalar hareketi

baba kız ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANbaba çocuk ilişkisi

baba oğul ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANbaba çocuk ilişkisi

babaanne torun ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
İT anne oğul ilişkisi

babalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
GT ebeveynler
AT bekâr babalar
biyolojik babalar
büyükbabalar
evlenmemiş babalar
kayın pederler (T)
manevi babalar
üvey babalar
İT annelik
babalık

babalık
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN baba olma, baba gibi yapma durumu; bu terim bağlamında, eşcinsel bir ilişki içinde olan ve baba olmak isteyen geylerle ilgili yayınlar için "babalık + geyler" terimini kullanınız
GT ebeveynlik
İT annelik
babalar
bekâr babalı aile
kayıp baba sendromu (T)
öfkeli babalar hareketi
soyu tanıma
üreme

babalık davası (T)
[ hukuk ]
İT evlilik dışı çocuklar
soy

babalık yapma
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN baba rolü yapma; birinin, toplumsal olarak babadan beklenen rolleri yerine getirmesi
İT annelik yapma
çocuk bakımı

babasoyluluk
[ antropoloji ]
KN soy zincirinin erkeği takip ederek oluşturulması
GT akrabalık yapıları
İT anasoyluluk
ataerkil sistem

bağımlı olma
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
İT bağımlı olma gereksinimi (T)
özerklik

bağımlı olma gereksinimi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kişinin bakım alma ihtiyaçlarını anlatır
İT bağımlı olma

bağımlılık
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal sorunlar
zihinsel bozukluklar
AT alışveriş bağımlılığı (T)
alkol bağımlılığı
bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
ilaç bağımlılığı
internet bağımlılığı (T)
kafein bağımlılığı (T)
kumar bağımlılığı
nikotin bağımlılığı
uyuşturucu bağımlılığı
yeme bağımlılığı
İT oral dönem (T)

bağımsızlık hareketi
[ siyaset/siyasa ]
KULLANkurtuluş hareketi

bağışçılar
[ sağlık/beden ]
AT genetik anneler
sperm bağışçıları
İT üreme teknolojisi

bağışlar
[ ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa ]
GT teşvikler
İT fonlar
kadın fonları (T)

bakanlar
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasetçiler

bakım hakları
[ hukuk ]
KN kadınların çocuklarını işyerinde emzirme hakları
GT iş hukuku
İT emzirme

bakım hizmeti
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN başkalarının fiziksel ve zihinsel sağlık bakımını üslenmeyi gerektiren iş
GT emek
özen gösterme
İT bakım sektörü
ebeveyn izni
ev işi
evde bakım

bakım sektörü
[ ekonomi ]
AT bakım ücretleri
kayıt dışı bakım
profesyonel bakım
İT bakım hizmeti
sosyal refah devleti

bakım ücretleri
[ ekonomi ]
GT bakım sektörü
İT ev işi ücretleri
kayıt dışı bakım
profesyonel bakım

bale
[ sanat ]
KULLANdans

bankacılık ve sigorta
[ ekonomi ]
YK mali ekonomi
AT kredi kartları
krediler
sigortalar
İT bankacılık ve sigorta alanındaki meslekler

bankacılık ve sigorta alanındaki meslekler
[ ekonomi ]
GT meslekler
AT sigorta acenteleri
İT bankacılık ve sigorta

banliyöler
[ yapı/barınma ]
KULLANyeni yerleşim alanları

Baptistler
[ din/dünya görüşü ]
KULLANProtestanlık

barınma + yaşlı yurttaşlar
[ yapı/barınma ]
YK barınma evleri
dinlenme ve bakım evleri
hizmet evleri
huzurevleri

barınma evleri
[ yapı/barınma ]
KULLANbarınma + yaşlı yurttaşlar

barış
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsavaş ve barış

barış hareketi
[ siyaset/siyasa ]
GT toplumsal hareketler
AT nükleer karşıtı hareket
İT kadın barış hareketi
militarizm karşıtlığı
savaş ve barış

barmeyd’ler
[ ekonomi ]
GT otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler

baronesler
[ tarih ]
KULLANaristokrasi

basımevleri
[ medya ]
İT kadın basımevleri

baskı
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
GT zihinsel süreçler

baskı grupları
[ siyaset/siyasa ]
KULLANeylem grupları

baskı resimler
[ sanat ]
KN baskı resimler hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
KULLANgrafik sanatlar

bastırılmış cinsel istek (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN cinsel arzu ve eylemleri bastırma eğilimi
YK cinsel iştahsızlık (T)

baş öğretmenler
[ eğitim/öğretim ]
KULLANokul müdürleri

başarısızlık korkusu
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT korku
İT hırs

başka bir işe yerleştirme
[ ekonomi ]
İT işe yerleştirme

başlık parası
[ antropoloji, ekonomi ]
KN evlenme sırasında gelinin ailesine erkek ve ailesi tarafından verilen nakdi ve aynî değerler
GT evlilikle ilgili ödemeler
İT çeyiz
drahoma (T)
evlilik
mehir (T)

başrahibeler
[ din/dünya görüşü ]
KN bağımsız olmayan bir rahibe manastırındaki baş rahibe
GT din hizmetleri alanındaki meslekler
İT dini cemaatler

baştan çıkarma
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK ayartma (T)
flört etme
İT ilişkiler

batı kültürü dışında kalan kadınlar
[ antropoloji ]
KN gelişmekte olan belirli bir ülkedeki kadınlara ilişkin bilgi için terimleri coğrafya ekine bakınız
YK batılı olmayan kadınlar
üçüncü dünya kadınları
İT farklı kültürler (T)
kalkınmakta olan ülkeler

batıl inanç (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih ]
İT falcılar

batılı olmayan kadınlar
[ antropoloji ]
KULLANbatı kültürü dışında kalan kadınlar

bayramlar (T)
[ din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler ]
GT dini gün ve geceler (T)

bebek bakıcıları
[ ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN çocuk bakımını profesyonel olarak üstlenen kişiler
GT çocuk bakımı
ev içi meslekler
İT au pair
ev içi bakım hizmetleri (T)
gündüz bakımı (T)
hizmetçi kadınlar
sütanneler
sütnineler (T)

bebek cinayeti
[ antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih ]
KN yeni doğan bebekleri, özellikle belli zamanlarda kız çocuklarını öldürme
YK çocuk cinayeti
İT cinsiyetçilik
ölüm
terkedilmiş çocuklar

bebek ölümleri (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
İT ölüm oranı

bebekler
[ sosyal ilişkiler ]
KN doğumdan 1 yaşına kadarki yaş grubu
GT çocuklar
İT annelik
yürüme çağındaki çocuklar

beceri kazandırma eğitimi
[ eğitim/öğretim ]
AT cinsel eğitim
farkındalık eğitimi
sanat eğitimi
ücretli eğitim izni
İT eğlence ve eğitim kampları
kurslar

beden
[ sağlık/beden ]
KN biyolojik açıdan
AT erkek bedeni
kadın bedeni
İT beden algısı (T)
beden dili
cinsellik
kişisel hijyen ve bakım
vücut geliştirme

beden algısı (T)
[ sağlık/beden ]
İT beden

beden çalışması
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN yoga gibi bedensel süreç ve hissedişler yoluyla, psikolojik kavramların farkına varılmasına çalışan terapi
GT feminist terapi

beden dili
[ dil/edebiyat, psikoloji/psikanaliz, psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
YK sözel olmayan iletişim
İT beden

beden politikaları
[ sağlık/beden, siyaset/siyasa ]
GT siyaset
İT ikinci dalga feminizm

beden sağlığı
[ sağlık/beden ]
GT sağlık
İT hastalıklar

beden temizliği (T)
[ sağlık/beden ]
İT kişisel hijyen ve bakım

bedensellik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KULLANcinsellik

bekâr anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN evlilik kurumu dışında çocuk sahibi olan anneler
GT anneler
bekâr ebeveynler
İT bekâr anneli aile
boşanma
evlenmemiş anneler
evlenmemiş kadınlar
nafaka
soy bağının düzeltilmesi (T)
velayet
yoksulluğun feminizasyonu

bekâr anneli aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evlilik dışı çocuk ya da çocuklarıyla yaşayan annelerin bulunduğu aile; bekâr annenin kendisi ile ilgili yayınlar için "bekâr anneler" terimini kullanınız
GT tek ebeveynli aile
İT annelik
bekâr anneler
ev geçindirenler
sosyal güvenlik sistemi

bekâr babalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evlilik kurumu dışında çocuk sahibi olan babalar
GT babalar
bekâr ebeveynler
İT bekâr babalı aile
boşanma
evlenmemiş babalar
velayet

bekâr babalı aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evlilik dışı çocuk ya da çocuklarıyla yaşayan babaların bulunduğu aile; bekâr babalarla ilgili yayınlar için "bekâr babalar" terimini kullanınız
GT tek ebeveynli aile
İT annelik
babalık
bekâr babalar

bekâr ebeveynler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN çocuğu veya çocukları esas olarak yalnız büyüten anne veya baba; bir yaşam tarzı olan ‘tek ebeveynli aile’ terimi ile karıştırılmamalıdır
GT ebeveynler
AT bekâr anneler
bekâr babalar
İT boşanma
tek ebeveynli aile

bekâret
[ antropoloji ]
KN erkekle cinsel ilişki yaşamamak
İT ayinler
kızoğlan kız (T)
temizlik
zifaf gecesi (T)

bekaret kontrolü (T)
[ antropoloji, hukuk ]
İT ceza hukuku
gelin cinayetleri
namus cinayeti (T)

bekârlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evli olmayan veya bir başkasıyla beraber yaşamayan kişiler
YK tek kişilik aileler
GT hane halkı
medeni durum
AT dullar
evlenmemiş kadınlar
İT boşanma
evli kadınlar

bekârlar -k
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN bekâr erkekler
YK evlenmemiş erkekler
GT hane halkı
medeni durum
AT boşanma
dullar

Bektaşilik (T)
[ din/dünya görüşü ]
GT mezhepler
İT ayinler

bel soğukluğu (T)
[ sağlık/beden ]
YK gonore (T)
GT cinsel yolla bulaşan hastalıklar

belediye başkanları
[ siyaset/siyasa ]
GT siyaset alanındaki meslekler
İT yerel yönetim politikası

belge merkezleri
[ medya ]
KN belge merkezleriyle ilgili yayınları ifade eder; bu merkezlerin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve gerektiğinde kuruluşlar listesine alınabilir
GT bilgi hizmetleri
İT kadın belge merkezleri

belge yönetimi uzmanları
[ medya ]
GT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

belgeseller
[ sanat ]
KN belgeseller hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak belgeseller için biçim terimleri ekine bakınız
GT edebi türler
görsel işitsel medya

benlik sınırları
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kişinin, kendisi ile dünyanın geri kalanı arasına koyduğu, kişisel psikolojik sınır duygusu
GT psikanaliz
İT ilişki içinde benlik

beraber yaşama
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANevlilik dışı birlikte yaşama

berdel (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT eş seçimi
evlilik
evlilik gelenekleri

beslenme
[ sağlık/beden ]
AT anoreksiya nervoza
diyetler
emzirme
İT yeme bozuklukları

beslenme uzmanları
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

besteciler
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

beşik kertmesi (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT evlilik gelenekleri

beyaz*
[ genel, sosyal ilişkiler ]
KN beyaz perspektife ilişkin yayınları ifade eder; sadece diğer terimlerle birlikte kulanınız
İT siyah*

beyaz kadınlar
[ kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN beyaz kadınların bakış açısını ifade etmek için kullanılır

beyin araştırması
[ bilim ]
KULLANnöroloji

beyin avcıları
[ ekonomi ]
İT işe yerleştirme

biberonla besleme
[ sağlık/beden ]
İT emzirme

bibliyografyalar
[ medya ]
KN bibliyografyalarla ilgili yayınları ifade eder; belge türü olarak bibliyografyalar için biçim terimleri ekine bakınız
İT veri tabanları
yayın taraması

bilgi*
[ genel ]
KN sadece diğer terimlerle birlikte ve bilgi kampanyaları / bilgi ve eğitim anlamında kullanınız, örneğin, ‘bilgi*’ + ‘AIDS’
AT falcılar
İT koruyucu*

bilgi gereksinimi
[ medya ]
İT bilgi hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri

bilgi hizmetleri
[ medya ]
KN kayıtlı biginin sağlanması, yönetimi, indekslenmesi, erişimi ve kullanıma sunulması ile ilgili tüm faaliyetleri yürüten kurumlar hakkındaki yayınları ifade eder; aynı zamanda bilginin sağlanma süreçlerini de kapsar
AT arşivler
belge merkezleri
kütüphaneler
İT bilgi gereksinimi
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi teknolojisi
görsel işitsel medya
indeksleme ve erişim sistemleri
kadın bilgi hizmetleri
kadın kitabevleri
kadın yayınevleri
kitabevleri
müzeler
sahaflar
veri bankaları
veri tabanları
yayınevleri

bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
[ ekonomi, medya ]
GT meslekler
AT arşivciler
belge yönetimi uzmanları
bilgi yönetimi uzmanları
gazeteciler
kütüphaneci yardımcıları
kütüphaneciler
yayıncılar
İT bilgi hizmetleri
gazetecilik

bilgi kuramı
[ felsefe ]
KULLANepistemoloji

bilgi teknolojisi
[ bilim, eğitim/öğretim ]
KN 1. verilerin bilgisayar teknolojisi aracılığıyla işlenmesinin kuramsal ve pratik özelliklerinden oluşan konu alanı
2. ders konusu veya eğitim alanı olarak
YK bilgisayar bilimi
BT
GT bilimler
İT bilgi hizmetleri
bilgisayarlaşma
otomasyon
yeni medya

bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
[ bilim, ekonomi ]
GT meslekler
teknik meslekler

bilgi toplumu
[ medya, sosyal ilişkiler ]
KN 1960-1970’lerden bu yana bu tip bir toplumda yaşayan insanlar sadece maddi ürünlerin üretimine değil aynı zamanda bilginin dağıtılması, düzenlenmesi ve özellikle de toplanması, işlenmesi ve sağlanması süreçlerine de katılırlar (idare, araştırma, eğitim, kitle iletişimi)
GT toplumlar
İT bilgisayarlaşma
otomasyon
yeni medya

bilgi yönetimi uzmanları
[ medya ]
GT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

bilgisayar bilimi
[ bilim, eğitim/öğretim ]
KULLANbilgi teknolojisi

bilgisayar iletişimi
[ medya ]
YK bülten panoları
e-posta
elektronik posta
internet
GT görsel işitsel medya
İT multimedya

bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT bağımlılık

bilgisayarlar
[ bilim ]
YK görüntü ekranları
İT otomasyon

bilgisayarlaşma
[ bilim, ekonomi ]
KN bilgisayar teknolojisinin hayata girişi
İT bilgi teknolojisi
bilgi toplumu
otomasyon

bilim dalları
[ bilim, eğitim/öğretim ]
KN matematik de dahil bu alanların bazıları AT kategorisi altında sıralanmıştır
AT biyoloji
fizik
kimya
matematik
teknoloji

bilim dinamikleri
[ felsefe ]
KN 1. bilimsel etkinliklerin sosyolojisi
2. bilginin ve hakikatin üretimi ve dışlanma mekanizmaları da dahil olmak üzere, bilimsel çalışmanın sosyal pratiğinin ve tarihinin içerdiği iktidar ilişkilerinin çözümlemesi
GT sosyoloji
İT kurguculuk
paradigma

bilim felsefesi
[ felsefe ]
KN bilimsel disiplinlerin öncülleri, yöntemleri ve yorumlarına ilişkin felsefi düşünce
KULLANepistemoloji

bilim insanları
[ eğitim/öğretim ]
KULLANakademik meslekler

bilim kuramı
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN 1.bilgi teorisine ilişkin kanaatlere ve bilim yöntemlerine dayalı olarak kuram geliştirme; örneğin, bilginin, araştırmanın, nesnenin ve gözlemin sınırları; öznellik, nesnellik, yorum, sonuç; aynı zamanda araştırmacının dünyaya bakışı ve araştırmanın konusunu kurgulaması ve değiştirmesi
2. kadın araştırmalarının konusuna ilişkin tartışma; mevcut bilimsel pratiğe, dünyayı belli bir biçimde tecrübe etme ve gözlemlemeyle paralel yürüyen eril toplumsallaşmanın ortaya çıkarılması amacıyla yapılan eleştiri
AT eleştirel bilim araştırmaları
İT epistemoloji
evrensellik
kuramlar*
paradigma
yöntem tartışması

bilim kurgu
[ dil/edebiyat ]
KN bir tür olarak bilim kurgu hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
GT edebi türler
İT ütopyacılık

bilimler
[ bilim ]
KN toplumsal cinsiyet, doğal bilimler ve teknoloji arasındaki mevcut ilişkiyle ilgili kuramsal soruna odaklanan kadın araştırmalarının büyük bir kısmını kapsar; bunlardan bazıları AT kategorisi altında sıralanmıştır
YK doğal bilimler
temel bilimler
AT bilgi teknolojisi
biyoloji
fizik
kimya
matematik
uygulamalı bilimler

bilinç
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANkimlik

bilinç yükseltme
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
İT kadın hareketi
özgürleşme

bilinç yükseltme edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KULLANitiraf edebiyatı

bilinç yükseltme grupları
[ eğitim/öğretim, psikoloji/psikanaliz ]
KN kendi konumlarına ilişkin farkındalıklarını, deneyimlerini anlatarak artırmayı amaçlayan küçük kadın grupları
İT deneyime dayalı öğrenme
farkındalık eğitimi
ikinci dalga feminizm
kendi kendine yardım
özgüven edinme eğitimi

bilinçlenme (T)
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
İT kadın hareketi

binicilik sporları
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT spor

bireyleştirme
[ ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa ]
KN kişinin,yaşam biçimine bağımlı olmaksızın doğuştan ve kendiliğinden kazandığı haklar
İT ekonomik bağımsızlık
ekonomik birim
özgürleşme
sosyal güvenlik sistemi

birinci dalga feminizm
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN 1870-1940 arasında (uluslararası düzeyde ilk defa ve özellikle batı demokrasilerinde görülen) kadınların eğitim, çalışma, politika ve evlilikle ilgili hukuk alanlarındaki eşit hakları ve sosyal katılımları için mücadele eden kadın hareketi; bu hareket en üst noktasına kadınların oy hakkı konusunda mücadele ettikleri 1890-1920 arası dönemde ulaştı
GT feminizm
toplumsal hareketler
İT dinsel yeniden canlanış
ikinci dalga feminizm
kadın sorunu
kadınların seçme seçilme hakkı
liberalizm
orta sınıf kadın hareketi
sosyalist kadın hareketi
sufrajetler
üçüncü dalga feminizm

birinci dünya
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN Kuzey Amerika, Japonya, Batı Avrupa ve Avustralyanın dahil olduğu piyasa ekonomileri
İT dördüncü dünya
ikinci dünya
kalkınmakta olan ülkeler

Birinci Dünya Savaşı
[ siyaset/siyasa, tarih ]
GT savaş ve barış
İT kadın barış hareketi

birinci kuşak
[ sosyal ilişkiler ]
GT nüfus bilimi (T)

birincil emek piyasası
[ ekonomi ]
YK iç emek piyasası
GT emek piyasası kuramları
İT çifte emek piyasası kuramı

birincil hane halkı
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANaile

birisinin karısı olmak
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANeş olma

Birleşmiş Milletler
[ siyaset/siyasa ]
KULLANBM

biseksüellik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN 1. kişinin hem kendi cinsinden hem de karşı cinsten insanlara erotik arzu ve tutku duyması
2. her iki cinsiyetin niteliklerine sahip olma
GT cinsellik
İT cinsel kararsızlık
cinsel yönelim

bisiklet tamircileri
[ ekonomi ]
GT teknik meslekler

bisiklet yarışçıları
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
GT spor alanındaki meslekler

bisiklete binme
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT spor

biyografik ayrıntılar
[ dil/edebiyat, tarih ]
GT yaşam öyküleri (T)
İT biyografiler

biyografiler
[ dil/edebiyat, tarih ]
KN biyografilerle ilgili yayınları ifade eder; belge türü olarak biyografiler için ilgili biçim terimleri ekine bakınız
GT edebi türler
yaşam öyküleri (T)
AT otobiyografiler
İT biyografik ayrıntılar

biyoloji
[ bilim ]
GT bilim dalları
bilimler
AT biyoteknoloji
genetik
sosyobiyoloji
İT biyolojik belirlenimcilik

biyolojik anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KULLANanneler

biyolojik babalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KN kadının yumurtasını dölleyen erkek; biyolojik baba bilinmiyorsa, örneğin yapay dölleme durumunda, bu terim yerine bağışçı terimi de bazen kullanılabilir
YK genetik babalar
GT babalar
İT akrabalık yapıları
evlilik dışı çocuklar
soy
sperm bağışçıları

biyolojik belirlenimcilik
[ bilim ]
KN biyolojinin bir yaşam felsefesi düzeyine çıkarılması; herşeyin biyolojik olarak belirlenmesi ve sonuçta yine biyolojiyle açıklanması ilkesine dayanmaktadır
YK biyolojizm
GT özcülük
İT biyoloji
fıtrat (T)
köktencilik

biyolojizm
[ bilim ]
KULLANbiyolojik belirlenimcilik

biyomedikal bilimler
[ bilim, sağlık/beden ]
GT tıp bilimleri
AT endokrinoloji
nöroloji
üreme teknolojisi

biyoteknoloji
[ bilim ]
KN kalıtsal özellikleri teknik araçlar ve pratik uygulamalar yoluyla değiştirme; bu aynı zamanda sonuçları ve etik/siyasi nitelikleri de içerir
GT biyoloji
teknoloji
AT genetik müdahale

BM
[ siyaset/siyasa ]
KN Birleşmiş Milletler hakkındaki ve Birleşmiş Milletler tarafından üretilmiş (BM sözleşmeleri ve anlaşmaları dışında kalan) yayınları ifade eder
YK Birleşmiş Milletler
GT uluslararası kuruluşlar
İT BM anlaşmaları

BM anlaşmaları
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN Birleşmiş Milletler anlaşmaları ve sözleşmeleri
GT uluslararası hukuk
uluslararası sözleşmeler
AT Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
kadınlarla ilgili sözleşme
Sivil ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
İT AB
ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
BM
çocuk kaçırma (T)
çocukların korunması
eşit muamele
insan hakları

borç sorunları
[ ekonomi ]
İT Dünya Bankası
IMF (T)
kalkınma işbirliği
krediler

borçlar
[ ekonomi ]
KN bir kişi veya kuruluşun bir başkasından aldığı kıymetleri belli bir süre sonra ödemek üzere aldığı yükümlülük
İT krediler

boşanma
[ din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN 1. evlilik kurumunun yasal sonlandırılması
2. İslam hukukçularına göre erkeğin kendi kendisine, kadının ise hakim kararıyla eşinden ayrılması
YK boşanmış kadınlar
talak (T)
yasal ayrılık
GT aile hukuku
bekârlar -k
evlilik hukuku
İT aile
bekâr anneler
bekâr babalar
bekâr ebeveynler
bekârlar
evlilik
hülle (T)
iddet (T)
kadının boşanma hakkı (T)
mal rejimleri (T)
nafaka
ortak ebeveynlik
öfkeli babalar hareketi
soyadını kullanma hakkı (T)
tazminat
tek ebeveynli aile
velayet

boşanmış kadınlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANboşanma

boykotlar
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT ekonomik boykotlar
grevler

bölgesel*
[ genel ]
KN sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız
İT ulusal*
uluslararası*

bölgesel edebiyat
[ dil/edebiyat ]
KN bölgesel edebiyat hakkındaki yayınları ifade eder; edebi bir tür olarak bölgesel edbiyat için biçim terimleri ekine bakınız
GT edebi türler

bölgesel tarih
[ tarih ]
YK yerel tarih
GT tarih

bölünmüş emek piyasası
[ ekonomi ]
İT emek piyasası kuramları

BT
[ bilim, eğitim/öğretim ]
KULLANbilgi teknolojisi

Budizm
[ din/dünya görüşü ]
GT yaşayan dinler

bulimia nervoza
[ sağlık/beden ]
KULLANyeme bağımlılığı

buluğ çağı
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANerinlik

buluğa erme (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANerinleşme (T)

bunalım
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
YK depresyon
GT zihinsel bozukluklar
AT doğum sonrası bunalım

bunama
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
YK demans
GT zihinsel bozukluklar
İT yaşlılık

burjuvazi
[ sosyal ilişkiler ]
KN şehirli özgür insanlar anlamına gelen sözcük, zaman içinde kapitalist toplumlarda üretim araçlarına sahip kişileri kapsayan bir grubu ifade etmek için kullanılır olmuştur
İT kentsoylu (T)
toplumsal sınıflar

butch femme
[ sosyal ilişkiler ]
KN lezbiyen ve gey kültür içinde bir kesimin cinsiyet davranışını tanımlayan terim, dişil (kadın) ve eril (erkeksi) roller/biçimler arasındaki çekim gücünün ifadesine dayanan stilistik davranışı, ilişkiyi ifade eder
YK erildişil
GT gey kültürü
lezbiyen kültürü
İT eğreltileme
geyler
lezbiyenlik

buz patencileri
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
GT spor alanındaki meslekler

bülten panoları
[ medya ]
KN diğer bilgisayarların da giriş yapabildiği bilgisayar
KULLANbilgisayar iletişimi

büro meslekleri
[ ekonomi ]
GT meslekler
AT daktilocular
muhasebeciler
sekreterler
şirket sekreterleri

büro otomasyonu
[ ekonomi ]
GT otomasyon

bürokrasi
[ siyaset/siyasa ]
KN kamu hizmetlilerinin oluşturduğu devasa modern makine; genellikle küçümsenen bir bağlamda kullanılır
İT hükümet
yerleşik düzen

büyü
[ din/dünya görüşü ]
YK mucizeler
İT ayinler
cadılar
okültizm
şifacı kadınlar

büyükanneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN babaanneler, anneanneler, nineler
GT anneler
büyükanneler ve büyükbabalar
İT aile ilişkileri
anneler

büyükanneler ve büyükbabalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT ebeveynler
AT büyükanneler
büyükbabalar
İT aile ilişkileri

büyükbabalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT babalar
büyükanneler ve büyükbabalar

büyükelçiler
[ siyaset/siyasa ]
KULLANdiplomatlar

cadalozlar
[ tarih ]
İT kadın imgeleri

cadı avı
[ din/dünya görüşü, tarih ]
KULLANcadılar

cadılar
[ din/dünya görüşü, tarih ]
KN 1. diğerlerine zarar verecek veya yardım edecek özel güçlere veya büyü yetisine sahip kadınlar veya erkekler
2. bu kavram ikinci feminist dalga/ikinci dalga feminizmda tarihsel, siyasi ve sembolik bir anlam kazandı ve bir saygı işareti olarak kullanıldı
YK cadı avı
İT büyü
feminist tinsellik
kadın düşmanlığı
kadın imgeleri
sapkın dinsel hareketler

cadılık
[ din/dünya görüşü ]
KN cadılığın ‘tarihsel’ biçimini ifade eder; ‘modern’ cadılık için ‘tanrıça hareketi’ + ‘cadılık’ veya ‘büyü dini’ + ‘cadılık’ terimlerini kullanınız
İT ayinler
tanrıça hareketi
tıp
vudu

cam tavan
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN erkek egemen kurumlarda, kadınların yüksek pozisyonlara gelmelerini engelleyen karmaşık yapılanmalardan kaynaklanan görünmez engeller
İT eşit muamele
iş değerlendirme
kariyer
olumlayıcı eylem
personel yönetimi

cami (T)
[ din/dünya görüşü, sanat ]
KN müslümanların ibadet mekanı
GT dini mekanlar (T)

cami avlusuna çocuk bırakma (T)
[ hukuk, sosyal ilişkiler, tarih ]
KULLANçocuğu terketme (T)

cariyeler (T)
[ sosyal ilişkiler ]
KN köle kadınlar
İT çok eşlilik
metresler

casuslar
[ ekonomi ]
GT güvenlik alanındaki meslekler

caz
[ sanat ]
KN blues müziğini de kapsar
GT çağdaş müzik

CD-ROM´lar
[ medya ]
KULLANmultimedya

cemaat (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT toplumsal ağlar

cemevi (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN Alevilerin zikir yaptıkları, hak ile batıl olanı ayırdıkları, ölmeden önce öldükleri, sorgu ve sual verdikleri ibadet mekanı
GT dini mekanlar (T)

cenaze töreni (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT ölüm

ceza hukuku
[ hukuk ]
GT hukuk
medeni hukuk
İT ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
bekaret kontrolü (T)
ceza hukuku politikası
cinsel şiddet
cinsel taciz
çocuğa yönelik taciz
çocuk kaçırma (T)
ensest
eşit muamele
hapishaneler
insan kaçırma
namus cinayeti (T)
rehabilitasyon
savunma
seks işçiliği
sokağa çıkma yasağı
suç
suç bilimi
şiddet
tazminat
yürürlükten kaldırma

ceza hukuku politikası
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN suçların azaltılması ve önlenmesine için uygulanan yöntemler
YK suç oranının artması
suç oranının azaltılması
GT siyaset
İT ceza hukuku
hukuk
suç
suç bilimi

cilt bakımı
[ sağlık/beden ]
KULLANkişisel hijyen ve bakım

cins
[ antropoloji, kadın çalışmaları ]
KULLANtoplumsal cinsiyet

cinsel arzu (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN cinsel yakınlaşma isteği
İT cinsel ilişki
cinsel sorunlar

cinsel boykotlar (T)
[ sağlık/beden ]
İT ekonomik boykotlar

cinsel eğitim
[ eğitim/öğretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
YK seks eğitimi
GT beceri kazandırma eğitimi
eğitim

cinsel fallik teklik (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT fallik teklik kuramı (T)

cinsel fantezi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN cinsellikle ilgili hayaller

cinsel farklılık
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN 1. modern çağlardaki egemen düşünme biçiminin tarafsız olmadığını göstermek için kullanılan terim; bu yapısökümcü eleştirinin kendisinin de toplumsal cinsiyete dayalı olduğu düşünülebilir: ‘öteki’nin (kadınlığın) ‘egemen’ (erkeklik) tarafından üretildiğine dair bakış açısı
2. zaman zaman cinsel farklılıklar için kullanılır
3. bazen kadınlararası farklılıklar için kullanılır
GT yapısöküm
İT erkeklik
eşitlik farklılık tartışması
kadınlık
psikanaliz
toplumsal cinsiyet farklılıkları

cinsel haklar (T)
[ felsefe, hukuk ]
KN feminist siyaset felsefesine ait bir ayrımdır. Hak arayışının farklı ontolojik ve siyasi temellerini ilgilendirir
GT insan hakları
İT cinsiyet farklılığı (T)
feminist siyaset felsefesi (T)
kadının insan hakları (T)

cinsel ilişki
[ sağlık/beden ]
GT cinsel teknikler
İT cinsel arzu (T)
üreme

cinsel isteksizlik
[ sağlık/beden ]
GT cinsel sorunlar

cinsel iştahsızlık (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANbastırılmış cinsel istek (T)

cinsel kararsızlık
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
YK toplumsal cinsiyet geçişliliği
İT biseksüellik
erdişilik
transseksüellik
travestilik

cinsel kısıtlamalar (T)
[ din/dünya görüşü, sağlık/beden ]
KN kadınların, herhangi bir sebeple kanamalı oldukları dönemlerde cinsel birleşmede bulunmasının yasak olması
İT adet kanaması
loğusalık (T)

cinsel kimlik
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
KN insanların kendilerini belli bir cinsiyete ait görmeleri durumu
GT toplumsal cinsiyet
İT eşcinsellik
heteroseksüellik

cinsel kimlik bozuklukları (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANtoplumsal cinsiyet (T)

cinsel organlar
[ sağlık/beden ]
GT kadın bedeni
AT rahim
İT kadın doğum bilimi
memeler

cinsel organların kesilerek sakatlanması
[ antropoloji, sağlık/beden ]
KN kadın cinsel organlarının dış kısımları ve bazen de iç kısımlarına yönelik keskin bir aletle yapılan kesme işlemlerini ifade eden terim
YK kadın sünneti
kendi cinsel organlarını keserek sakatlama
klitoridektomi
İT geçiş ayinleri
sünnet

cinsel soğukluk
[ sağlık/beden ]
KULLANcinsel sorunlar

cinsel sorunlar
[ sağlık/beden ]
YK cinsel soğukluk
iktidarsızlık
vajina dentata (T)
vajinismus
AT cinsel isteksizlik
İT cinsel arzu (T)
cinsellik
vajina (T)

cinsel şiddet
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT şiddet
AT cinsel taciz
sarkıntılık
tecavüz
İT ceza hukuku
ensest
kadın ticareti
pornografi
psikolojik şiddet
seks endüstrisi
seks işçiliği

cinsel şiddet + ceza hukuku
[ hukuk ]
KN cinsel şiddet, pornografi, fahişelik/seks işçiliği v.b ile ilgili ceza hukuku için kullanınız

cinsel şiddet + çocuklar
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN ensest dışında çocuklara yönelik cinsel şiddet biçimlerinin tümü
YK çocuklara yönelik cinsel taciz
GT taciz
İT çocuk istismarı (T)
pedofili

cinsel taciz
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN özellikle, işyerinde veya sosyal hizmetler alanlarında gerçekleşen ve dış görünüşle ilgili süreğen yorumlardan, hakaret ve tecavüze kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren durumlar; daima, istemeyen birine yönelik zorlayıcı ve tek taraflı cinsellikle ilgili davranışı içerir
GT cinsel şiddet
AT sarkıntılık
İT ceza hukuku
ensest
iş aktinin feshi
iş hukuku

cinsel tavırlar
[ sağlık/beden ]
KN cinsel danışmanlık
KULLANcinsel teknikler

cinsel teknikler
[ sağlık/beden ]
KN ortak terim; tekniklerin bazıları AT kategorisi altında sıralanmıştır
YK cinsel tavırlar
AT cinsel ilişki
mastürbasyon
İT cinsellik

cinsel tercih
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANcinsel yönelim

cinsel yolla bulaşan hastalıklar
[ sağlık/beden ]
YK zührevi hastalıklar
GT hastalıklar
AT AIDS
bel soğukluğu (T)
frengi (T)
genital uçuklar (T)
İT cinsellik
ELİZA testi (T)
gebelik
güvenli seks
kısırlık

cinsel yönelim
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN cinsel pratik seçimi
YK cinsel tercih
İT aseksüellik (T)
biseksüellik
cinsellik
ensest
eşcinsellik
eşler
gerontofili
hane halkı
heteroseksüellik
pedofili
seçici olmayan cinsel ilişki
seks izi (T)

cinsellik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN dar anlamıyla cinsel arzu ve erotizm deneyimi, geniş anlamıyla cinselliğin ve bedenselliğin sosyal ve tarihsel anlamı
YK bedensellik
kadın cinselliği
AT biseksüellik
ensest
eşcinsellik
gerontofili
heteroseksüellik
pedofili
sado mazoşizm
transseksüellik
İT beden
cinsel sorunlar
cinsel teknikler
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
cinsel yönelim
erotizm
orgazm
özcülük
pornografi
psikanaliz
sevgililer
tabular

cinsellik-k
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
YK erkek cinselliği

cinsiyet
[ kadın çalışmaları, sağlık/beden ]
KN insan bedeniyle ilişkili biyolojik ve genetik bir gerçeklik olarak cinsiyet
GT toplumsal kategoriler
İT erkekler*
kadınlar*
toplumsal cinsiyet
transseksüellik

cinsiyet ayrımcılığı (T)
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KULLANcinsiyetçilik (T)

cinsiyet farklılığı (T)
[ felsefe, sağlık/beden ]
KN Irigaray'a göre, içinde yaşadığımız pederşahi, fallokratik kültürde özne konumu açık veya gizli bir şekilde hep erildir. Bu kültür dişi cinsiyet farklılığının belirmesi, kadınların dişi olarak kimlik kazanması, kadının cinsiyetiyle özne olması olanağını ortadan kaldırmıştır
İT cinsel haklar (T)
fallokrasi (T)
toplumsal cinsiyet farklılıkları

cinsiyet oranı (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT nüfus bilimi (T)

cinsiyet rolleri
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN belli bir cinsiyete toplum tarafından atfedilen ve o cinsiyetten beklenen cinsel davranışlar ve tercihler de dahil olmak üzere tüm davranış biçimleri; özellikle ikinci dalga feminizmin başlangıcında kullanılmıştır
KULLANtoplumsal cinsiyet + toplumsallaşma

cinsiyet rolüne aykırı davrananlar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
YK queerler

cinsiyet rolüne aykırı davrananların aşağılanması (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
YK queer + aşağılama

cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
[ kadın çalışmaları ]
KN eşcinsel bir özne veya kimlik varsayımının homofobik ve olumlu eşcinsel kuram açısından temel kavram olarak kullanılmasını teşhir eder ve sorunsallaştırır, kimlikleri çoklu, değişken ve düzenleyici olarak görür
YK queer kuramı
GT kuramlar*
İT lezbiyen ve gey çalışmaları

cinsiyetçilik
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kadın cinsiyetinin varsayılan doğasına yüklenen önyargılar ve özellikler üzerinden geliştirilen kadınlara karşı ayrımcılık ve bundan hareketle kadınları birey ve grup olarak baskı altında tutma; ayrımcılığın olduğu tüm alanlarla birlikte kullanılabilir
YK cinsiyet ayrımcılığı (T)
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)
GT ayrımcılık
AT heteroseksizm
homofobi
kadınların ezilmesi
İT bebek cinayeti
cinsiyetçilik karşıtlığı
dilbilimsel cinsiyetçilik
eleştirel bilim araştırmaları
feminist antropoloji
fırsat eşitliği destekleme politikası
kadın işleri
kariyer
köktencilik
ücret farklılıkları

cinsiyetçilik + bilim kuramı
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
YK eleştirel bilim kuramı
toplumsal cinsiyet yanlılığı
İT erkek merkezlilik

cinsiyetçilik karşıtlığı
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
İT cinsiyetçilik

cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KULLANcinsiyetçilik (T)

cinsiyete dayalı iş bölümü
[ ekonomi ]
YK emek piyasasında cinsiyet ayrımı
sosyal iş bölümü
AT erkek işleri
kadın işleri
İT emek piyasası kuramları
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
karşılaştırılabilir değer
mesleki ayrışma
ücret farklılıkları

cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal tabakalaşma

coğrafya
[ sosyal ilişkiler ]
GT sosyal bilimler

Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
[ eğitim/öğretim ]
İT Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
Kurtuluş Savaşı kadınları (T)
Lâtin harfleri eğitimi seferberliğine katılan kadınlar (T)
okumuş kadınlar

Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
[ tarih ]
KN 1923'den önce Anadolu coğrafyasındaki dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemini kapsar
GT tarihsel dönemler
İT Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)

Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)
[ tarih ]
KN Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1923 ve sonrası dönemi kapsar
GT tarihsel dönemler
İT Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)

çağdaş müzik
[ sanat ]
GT müzik
AT caz
pop müzik

çağrı üzerine çalışma
[ ekonomi ]
KN işverenin, iş olduğu zamanlarda çalışanı bilgilendireceğini ve çalışanın da bu şekilde çalışmaya istekli olduğunu belirttiği anlaşma
GT iş akitleri

çalışanlar
[ ekonomi ]
İT grevler
işverenler
kendi hesabına çalışanlar (T)
sendikalar
sosyal haklar (T)

çalışma etosu
[ ekonomi ]
KN kişiye çalıştığı işin kazandırdığı dünya görüşü, davranış ve düşünüş biçimi, inanç sistemi
İT emek

çalışma hayatına geri dönen kadınlar
[ ekonomi ]
KULLANçalışma hayatına geri dönenler

çalışma hayatına geri dönenler
[ ekonomi ]
YK çalışma hayatına geri dönen kadınlar
İT kadın eğitim merkezleri

çalışma hukuku
[ hukuk ]
KULLANiş hukuku

çalışma koşulları
[ ekonomi, hukuk ]
İT çalışma saatleri
hastalık izni
iş güvenliği (T)
işçi hakları (T)
sendikalar
sosyal güvenlik
sosyal yardım çalışması

çalışma saatleri
[ ekonomi ]
AT çalışma saatlerinin azaltılması
esnek çalışma saatleri
fazla mesai
İT çalışma koşulları
esnek çalışma
gece işi
iş hukuku
okul saatleri
tam zamanlı istihdam
vardiyalı çalışma
yarı zamanlı istihdam

çalışma saatlerinin azaltılması
[ ekonomi ]
GT çalışma saatleri
İT yarı zamanlı istihdam
yeniden iş bölümü

çalışma yaşamıyla ilgili kazanımlar
[ ekonomi, hukuk ]
KN çalışma yaşamında elde edilen ücret dışı kazanımlar
KULLANsosyal güvenlik sistemi

çamaşırcı kadınlar
[ tarih ]
GT tarihsel meslekler

çatışmalar
[ sosyal ilişkiler ]
YK tartışmalar
AT dinsel çatışmalar (T)
etnik çatışmalar (T)
sınıf çatışmaları (T)

ÇATOM (T)
[ sosyal ilişkiler ]
YK Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (T)

çekirdek aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile tipi
YK iki ebeveynli aile
iki neslin birlikte yaşadığı aile
GT aile
İT geniş aile

çekler
[ ekonomi ]
GT ödeme yöntemleri

çeşitlilik
[ sosyal ilişkiler ]
KN herhangi bir insan grubunu oluşturan bireylere ait farklı değer, tutum, kültürel perspektif, inanç, etnik geçmiş, cinsel yönelim, beceri ve yaşam deneyimlerinin tümü
İT kimlik

çevirmenler
[ dil/edebiyat ]
GT yaratıcı meslekler

çevre
[ bilim ]
İT alternatif teknoloji
eko feminizm
ekoloji

çevre hareketi (T)
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal hareketler

çeyiz
[ antropoloji, ekonomi ]
KN bir kadının evlenirken ailesinden aldığı tüm mallar
GT evlilikle ilgili ödemeler
İT başlık parası
drahoma (T)
evlilik
mehir (T)

çıkar grupları
[ siyaset/siyasa ]
KN örneğin hükümet politikalarını etkilemek üzere ortak çıkarlar için oluşturulmuş gruplar

çıraklık (T)
[ eğitim/öğretim ]
KN küçük yaşta usta yanında yetişip beceri kazanmayı içeren geleneksel eğitim yöntemi
İT çocuk işçiler (T)
kayıt dışı sektör

çıraklık eğitimi
[ eğitim/öğretim ]
KN ilgili alandaki pratik iş deneyimini kapsayan ve genel eğitim ile belli bir mesleğe yönelik eğitimin birleştirilmesi yoluyla sunulan mesleki eğitim tipi; bu tür uygulamalara dahil olmak isteyen kuruluşlarla eğitim-istihdam anlaşmaları yapılır
GT mesleki eğitim
İT şirketler
ustalık eğitimi (T)

çiftçiler
[ ekonomi ]
KN bir meslek olarak çiftçiler ve erkek çiftçilerin eşleri
GT tarım sektöründeki meslekler
İT aile işletmelerinde çalışan kadınlar
köylü kadınlar

çifte emek piyasası kuramı
[ ekonomi ]
KN emek piyasasının bir bütün olmayıp farklı mekânizmalar içeren kesimlerden oluştuğunu belirten kuram; örneğin teknolojik olarak daha gelişkin, ilginç ve ücretlerin iyi olduğu işler kesimi ile teknolojik olarak daha az gelişkin, ilginç ve düşük ücretli işler kesimi; kadınlar ve etnik azınlıklar ikinci kesimde yer alırlar
GT emek piyasası kuramları
İT birincil emek piyasası
emek piyasası
ikincil emek piyasası

çifte gelirli aile
[ ekonomi ]
KULLANçifte kazanç

çifte kariyerli aile
[ ekonomi ]
KN eşlerin ikisinin de kariyerinin olduğu yaşam biçimi
İT çifte kazanç
hane halkı
kariyer

çifte kazanç
[ ekonomi ]
KN her iki eşin de kendine ait bir kazancının olması; genelde erkeğin kazadığının asil, kadının kazandığının ise sadece tamamlayıcı olduğu düşünülür
YK çifte gelirli aile
İT çifte kariyerli aile
gelir
hane halkı

çifte soy (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN hem ana hem baba soyu
GT akrabalık yapıları

çifte yük
[ ekonomi, sağlık/beden ]
KN ev/ailenin bakımı ve ücretli çalışma gibi çifte görevi olan kadınların yaşadığı fiziksel ve duygusal baskı
İT ev içi emek tartışması
ev kadınları
kariyer
stres

çiftlik işçileri
[ ekonomi ]
GT işçiler
tarım sektöründeki meslekler
İT mevsimlik işçiler (T)

çingeneler
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANroman kadınlar

çirkin ibneler
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANgey kültürü

çizgi romanlar
[ dil/edebiyat, sanat ]
KN çizgi romanlar hakkındaki yayınları ifade eder; belge türü olarak çizgi bandı için biçim terimleri ekine bakınız
GT görsel sanatlar
İT karikatürler

çizim
[ sanat ]
KN biçim olarak çizim için biçim terimleri ekine bakınız
GT görsel sanatlar

çocuğa yönelik taciz
[ hukuk, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT taciz
İT ceza hukuku
çocuk istismarı (T)
çocukların korunması
pedofili

çocuğu terketme
[ hukuk, sosyal ilişkiler, tarih ]
KN çocukların ebeveynleri tarafından, çeşitli gerekçelerle (örneğin ekonomik nedenler gibi) terk edilmesi; bu olgu, bazen çocuğun sokakta bulunması biçiminde de gerçekleşebilir
YK cami avlusuna çocuk bırakma (T)
İT aile hukuku
çocukların korunması
SHÇEK (T)
terkedilmiş çocuklar

çocuk (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
GT çocuk (T)
AT çocuk (T)
İT aile ilişkileri
aşağı sınıflar
evsizler
SHÇEK (T)
sosyal güvenlik

çocuk bakıcıları
[ ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK dadılar
GT okul dışı çocuk bakımı
tarihsel meslekler
İT au pair
mürebbiyeler

çocuk bakımı
[ ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
AT anaokulları (T)
bebek bakıcıları
çocuk yuvaları
gündüz bakım evleri (T)
okul dışı çocuk bakımı
yaz okulları (T)
İT annelik yapma
babalık yapma
ebeveyn izni
hizmetler
kamu hizmetleri
sağlık ve sosyal hizmetler
sütanneler

çocuk cinayeti
[ antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih ]
KULLANbebek cinayeti

çocuk cinselliği
[ sağlık/beden ]
KULLANçocuklar + cinsellik

çocuk doğurma
[ sağlık/beden ]
KN sezaryen, normal doğum, evde doğum, hastanede doğum gibi doğum yapmayla ilgili tüm yöntem ve teknikler
YK doğum
İT doğum bilim
doğum sonrası bakım
doğum sonrası bunalım
gebelik

çocuk edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KN çocuk edebiyatıyla ilgili yayınları ifade eder; belge türü olarak çocuk kitapları için biçim terimleri ekine bakınız
YK gençlik edebiyatı
GT edebi türler
AT kız çocuk kitapları
oğlan çocuk kitapları

çocuk emeği
[ ekonomi ]
GT emek
İT çocuk istismarı (T)
çocuk işçiler (T)
çocuk sömürüsü (T)

çocuk istismarı (T)
[ ekonomi, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN çocukların anne baba ya da bakımlarını üstlenen kişiler tarafından ekonomik, fiziksel, ruhsal ya da cinsel örselenmeye maruz bırakılması
GT taciz
İT cinsel şiddet + çocuklar
çocuğa yönelik taciz
çocuk emeği
ensest

çocuk işçiler (T)
[ ekonomi ]
İT çıraklık (T)
çocuk emeği

çocuk kaçırma (T)
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
GT suç
İT BM anlaşmaları
ceza hukuku
çocukların korunması
insan kaçırma
uluslararası sözleşmeler

çocuk kulüpleri (T)
[ eğitim/öğretim, ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT okul dışı çocuk bakımı

çocuk maliyeti
[ ekonomi, hukuk ]
KN çocukların bakım ve yetiştirilmesinin maliyeti
İT çocuklar
nafaka

çocuk sömürüsü (T)
[ ekonomi ]
İT çocuk emeği

çocuk tatil kampları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim ]
GT eğlence ve eğitim kampları

çocuk yetiştirme
[ eğitim/öğretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK toplumsal cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme
İT toplumsallaşma

çocuk yuvaları
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN 2-4 yaş arasındaki çocuklara yönelik bakım
GT çocuk bakımı
İT anaokulları (T)

çocukla kişisel ilişki hakkı
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN ebeveynlerin görüşme hakları, zorunlulukları ve görüşmeleri ile ilgili düzenlemeler
GT aile hukuku
İT çocukların korunması
ebeveyn sorumluluğu
öfkeli babalar hareketi

çocuklar
[ sosyal ilişkiler ]
KN bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan
GT yaş grupları
AT bebekler
ergenler
evlilik dışı çocuklar
küçük çocuklar
okul çocukları
yürüme çağındaki çocuklar
İT çocuk maliyeti
çocukluk
gençlik
kız çocukları
oğlan çocukları

çocuklar + cinsellik
[ sağlık/beden ]
YK çocuk cinselliği

çocuklara yönelik cinsel taciz
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANcinsel şiddet + çocuklar

çocukların korunması
[ hukuk ]
GT sosyal hizmetler
İT BM anlaşmaları
çocuğa yönelik taciz
çocuğu terketme
çocuk kaçırma (T)
çocukla kişisel ilişki hakkı
evlat edinme
manevi aile
uluslararası sözleşmeler
velayet

çocukluk
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN 0 ile 12 yaş aralığındaki yaşam evresi
GT yaşam evreleri
İT çocuklar

çocukluk çağı feminitesi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN bazı erkek çocuklarında gözlenen aşırı kadınsılık
İT eşcinsellik

çocuksuzluk
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KN istem dışı çocuksuz olma
İT istemli çocuksuzluk
kısırlık

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (T)
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANÇATOM (T)

çok dillilik
[ dil/edebiyat ]
İT dil edinimi

çok eşlilik
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN birden fazla koca veya karıya sahip olma durumu
YK çok karılılık
çok kocalılık
iki kişiyle evli olma
İT cariyeler (T)
evlilik
harem
imam nikahı (T)
kumalar (T)
metresler
seçici olmayan cinsel ilişki
tek eşlilik

çok karılılık
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN birden fazla kadınla evlenen erkek
KULLANçok eşlilik

çok kocalılık
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN birden fazla erkekle evlenen kadın
KULLANçok eşlilik

çok kültürlü*
[ genel ]
KN farklı kültürlerden unsurların biraraya gelmesi; mevcut bileşik terimleri tekrar etmemeye dikkat ederek diğer terimlerle birlikte kullanınız
İT azınlık politikaları
kültürlerarası*

çok kültürlü toplum (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN kültürel çoğulculukla nitelenen toplumlar için kullanılır
İT etnik merkezcilik
kültürel bütünleşme
kültürel farklılıklar

çok uluslu şirketler
[ ekonomi ]
GT şirketler
İT kartel (T)
küreselleşme (T)
tröst (T)

çoklu doğum
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK dördüz ve üstü (T)
ikiz
üçüz (T)
İT yapay dölleme

Çöküş
[ tarih ]
KULLANEkonomik Bunalım

çöpçatanlık hizmetleri
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK evlilik büroları
kişisel eş bulma ilanları
İT eş seçimi
görücü usulü evlilikler

dadılar
[ sağlık/beden, tarih ]
KULLANçocuk bakıcıları

dağcılık
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT spor

daha uzun yaşayan eş
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN eşi öldükten sonra yaşayan eş
KULLANdullar

daktilocular
[ ekonomi ]
GT büro meslekleri
İT sekreterler

damatla ilgili hizmetler
[ antropoloji, ekonomi ]
GT evlilikle ilgili ödemeler

damgalama
[ sosyal ilişkiler ]
KN genellikle utanç verici bir şey ile lekelemek, damgalamak
KULLANkalıplaştırma

danışma
[ siyaset/siyasa ]
KULLANkatılım

danışmanlar
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler

dans
[ sanat ]
YK bale
koreografi
GT gösteri sanatları

dans eğitimi
[ sanat ]
GT sanat eğitimi

dans salonları
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma
spor

dansçılar
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

Darwincilik (T)
[ bilim, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN evrimin doğal ayıklanma yoluyla gerçekleştiği kuramına duyulan inanç
İT Sosyal Darwincilik (T)
sosyobiyoloji

davranış
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KN tutumdan farklı olarak fiili durumlara işaret eder
KULLANrol davranışı

davranış kuralları
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANgörgü kuralları

dedektifler
[ ekonomi ]
GT güvenlik alanındaki meslekler

dedikodu
[ dil/edebiyat ]
İT dil kullanımı

defansif homoseksüellik (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN heteroseksüel arzulara karşı savunma olarak gelişmiş eşcinselliği anlatır
İT yalancı homoseksüellik (T)

değerler
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANnormlar

dekoratif sanatlar
[ sanat ]
KULLANtasarım

delilik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
GT zihinsel bozukluklar

demans
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KULLANbunama

demografi
[ bilim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANnüfus bilimi

demokrasi
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasi sistemler
AT Hristiyan demokrasi
İT liberalizm
sosyalizm

demokratik aile (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

deneyime dayalı öğrenme
[ eğitim/öğretim ]
KN kişinin, kendi deneyimleri ve bu deneyimleri başkalarıyla tartışması temeline dayalı öğrenme biçimi (kadın ve erkeklerin toplumdaki konumlarına bağlı olarak farklı deneyimlere sahip oldukları varsayımından hareket edilir)
GT öğrenme süreçleri
İT bilinç yükseltme grupları
kadınların öğrenmesi
toplumsallaşma

depresyon
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KULLANbunalım

derece sporları
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT engelli sporları (T)
gey oyunları
Olimpiyat Oyunları
spor

dergiler (T)
[ medya ]
KULLANsüreli yayınlar (T)

ders araçları
[ eğitim/öğretim ]
KULLANeğitim araçları

ders programları
[ eğitim/öğretim ]
KULLANeğitim programları

dersi asma (T)
[ eğitim/öğretim ]
KULLANdevamsızlık (T)

devamsızlık
[ eğitim/öğretim ]
YK dersi asma (T)
okulu asma

devlet bakanları
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasetçiler

devlet çalışanları
[ siyaset/siyasa ]
YK devlet memurları
hükümet çalışanları
kamu çalışanları
memurlar
yerel yönetim görevlileri
GT hükümet

devlet kuramları
[ felsefe, siyaset/siyasa ]
KULLANsiyaset kuramları

devlet kuruluşları
[ siyaset/siyasa ]
KN devlet kuruluşları hakkındaki yayınları ifade eder; kuruluş isimleri serbest terimler (tanıtaç) şeklinde kullanılabilir ve gerekirse kurumlar listesine konabilir
GT uluslararası kuruluşlar

devlet memurları
[ siyaset/siyasa ]
KULLANdevlet çalışanları

Devlet Üretme Çiftlikleri (T)
[ ekonomi ]
İT tarım sektöründeki meslekler

devrimler
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasi sistemler
İT kurtuluş hareketi

dezavantaj
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANtoplumsal eşitsizlik

dış emek piyasası
[ ekonomi ]
KULLANikincil emek piyasası

dış göç
[ sosyal ilişkiler ]
KN kişinin, başka bir ülkeye yerleşmek üzere, kendi ülkesinden ayrılması
GT göç

dış görünüş
[ sağlık/beden ]
AT moda
İT diyetler
estetik
jimnastik
kişisel hijyen ve bakım
plastik cerrahi
vücut geliştirme
yaşlanma

dışarı boşalma (T)
[ sağlık/beden ]
KULLANgeri çekme yöntemi (T)

dışarıdan evlenme
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANevlilik gelenekleri

dışarıdan göç etme
[ sosyal ilişkiler ]
KN bir ülkeyi terk ettikten sonra başka bir ülkeye yerleşme
GT göç

didaktik
[ eğitim/öğretim ]
KN bilginin aktarılması kuramı
İT eğitim araştırmaları
eğitim kuramı
eğitim programları (T)
gizli müfredat
öğrenme süreçleri

dikey hareketlilik (T)
[ ekonomi, yapı/barınma ]
İT hareketlilik

dikiş nakış
[ sanat ]
KULLANtekstil sanatı

dikişçiler
[ ekonomi ]
KULLANterziler

diktatörlük
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasi sistemler
İT aşırılık

dil bilim
[ dil/edebiyat ]
KN doğal ve kültürel bir olgu olan dili konu edinen bilim dalı
AT sosyal dilbilim
İT karşılaştırmalı edebiyat
yapısalcılık (T)

dil çeşitliliği
[ dil/edebiyat ]
KN aynı dili konuşan bir topluluk içinde sosyal çevre, yaş ve toplumsal cinsiyete bağlı olarak oluşan dil kullanımı farklılıkları
GT sosyal dilbilim
İT dil kullanımı
lehçeler

dil edinimi
[ dil/edebiyat ]
KN dil öğrenimi
YK ikinci dil edinimi
İT ana dil ve kültürü eğitimi
çok dillilik

dil kullanımı
[ dil/edebiyat ]
KN dilin gündelik, sosyal ve özel durumlarda kullanılma biçimi
YK jargon
AT erkek dili
gey dili
kadın dili
lezbiyen dili
İT dedikodu
dil çeşitliliği
dile yönelik tutumlar
konuşma dili
küfür
yazı dili

dil kullanımı + geyler
[ dil/edebiyat ]
KULLANgey dili

dil politikası
[ dil/edebiyat, siyaset/siyasa ]
GT siyaset
sosyal dilbilim

dil ve edebiyat
[ dil/edebiyat ]
KN konu alanı olarak
İT karşılaştırmalı edebiyat

dilbilimsel cinsiyetçilik
[ dil/edebiyat ]
KN dilin cinsiyete dayalı ayrımcılık yapacak biçimde kullanılması
YK dilde cinsiyetçilik
İT cinsiyetçilik
sosyal dilbilim

dilde cinsiyetçilik
[ dil/edebiyat ]
KULLANdilbilimsel cinsiyetçilik

dile yönelik tutumlar
[ dil/edebiyat ]
KN insanların kendi dillerine ve başka grupların dillerine ilişkin aldıkları tutum
İT dil kullanımı
sosyal dilbilim

diller
[ dil/edebiyat ]
AT lehçeler

din
[ din/dünya görüşü ]
KN 1. insanlar ve manevi dünya arasında bağlar kurma
2. neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilme
3. iktidar ve baskı sistemini erkek egemenliği ve işbirliği yoluyla koruyan ve standartlaştıran bir araç
YK iman (T)
inanç
AT kocakarı imanı (T)
İT ayinler
dini semboller
laikleşme
mitler

din hizmetleri alanındaki meslekler
[ din/dünya görüşü ]
GT meslekler
AT başrahibeler
evliyalar (T)
hahamlar
imamlar (T)
kadın imamlar (T)
kadın müftü yardımcıları (T)
karizmatikler
papazlar
piskoposlar
rahipler
tapınak rahibeleri
İT dini bürokrasi (T)
dini mevki
kadınların dini hiyerarşiye kabul edilmesi
müminler
Protestanlık

dindar kadın hareketi
[ din/dünya görüşü, tarih ]
KN 12. yy. sonu ve 13. yy.'da kadın manastırları ve Beginajlarda (Hollanda'da Beginler'in yaşadıkları mahalleler) görülen kitlesel yükseliş
İT dini hareketler
kilise mensubu kadınlar

dindarlık (T)
[ din/dünya görüşü ]
İT dini sebeplerle evlenmeme
tesettür (T)

dini bürokrasi (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslam dini çerçevesinde Türkiye'de mevcut olan dini kurumları/kişileri kapsar
İT din hizmetleri alanındaki meslekler

dini cemaatler
[ din/dünya görüşü ]
KN ana akım anlayışlar içinde veya dışında, karizmatik liderlerin önderliğinde yapılanan dayanışmacı gruplardır
YK rahibe manastırları
İT başrahibeler
toplumsal ağlar

dini gün ve geceler (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslam dini geleneğinde çeşitli vesilelerle kutlanan özel günler
AT bayramlar (T)
kandiller (T)
mevlit törenleri (T)

dini haklar
İT kilise
sapkın dinsel hareketler

dini hareketler
[ din/dünya görüşü ]
KN dini hareketlerle hakkındaki yayınları ifade eder; hareket isimleri serbest terimler olarak ve gerekirse ayrı bir listede toplanabilir
AT karizma hareketleri
İT dindar kadın hareketi
meditasyon
mezhepler

dini inançlar
[ din/dünya görüşü ]
AT köktencilik
ölü dinler
yaşayan dinler
yazılı metinleri olmayan dinler

dini mekanlar (T)
[ din/dünya görüşü, sanat ]
KN namaz, zikir ve cem ayini gibi dini ibadet ve ritüellerin bireysel ya da topluluk halinde ifa edildiği yerler
AT cami (T)
cemevi (T)
tekke (T)
İT türbeler (T)

dini mevki
[ din/dünya görüşü, siyaset/siyasa ]
KN Hristiyanlıkta, dinsel hiyerarşide mevki sahibi olmaya dair tartışma; kamusal veya siyasi mevki için ilgili meslek terimini kullanınız, örneğin, hükümet liderleri
AT kadınların dini hiyerarşiye kabul edilmesi
İT din hizmetleri alanındaki meslekler
meslekler

dini nikah (T)
[ din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANimam nikahı (T)

dini sebeplerle evlenmeme
[ din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler ]
İT dindarlık (T)
kilise mensubu kadınlar

dini semboller
[ din/dünya görüşü ]
AT dua ve ayinlerin düzeni
İT din
dini semboller + İslamiyet (T)

dini semboller + İslamiyet (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslam dinine özgü semboller
AT ezan (T)
Kâbe
İT dini semboller

dini törenler
[ din/dünya görüşü ]
KULLANayinler

dini uygulamalar
[ din/dünya görüşü ]
KN dua etme, haca gitme, oruç tutma, namaz, zekat, dini dans, şarkı söyleme vb.
YK ibadet (T)
İT ayinler
dua
hac seyahatleri
meditasyon
namaz (T)

dinlenme ve bakım evleri
[ yapı/barınma ]
KULLANbarınma + yaşlı yurttaşlar

dinsel çatışmalar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT çatışmalar

dinsel metin yorumu
[ din/dünya görüşü ]
KN bir metnin açıklanması
GT teoloji
İT feminist dinsel metin açıklaması
kutsal metinler

dinsel sapkınlar
[ din/dünya görüşü, tarih ]
KULLANsapkın dinsel hareketler

dinsel yeniden canlanış
[ din/dünya görüşü, tarih ]
KN yeniden canlanış hakkındaki yayınları ifade eder; 19. Yy'da Batı Avrupa ve ABD'de bireyin inanç, sosyal yardımseverlik ve misyonerlik coşkusuna ilişkin deneyimlerine odaklanan Protestan dinsel yeniden canlanışı; bu hareket bazı ülkelerde 19. Yy kadın hareketine ilham kaynağı olmuştur; zaman ekine bakınız
GT tarihsel dönemler
İT birinci dalga feminizm

diplomatlar
[ siyaset/siyasa ]
YK büyükelçiler

direniş hareketi
[ siyaset/siyasa ]
GT toplumsal hareketler
AT kurtuluş hareketi
İT terörizm

diş hekimleri
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

diş teknisyenleri
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

divan edebiyatı (T)
[ dil/edebiyat, sanat ]
GT edebi türler

diyafram (T)
[ sağlık/beden ]
GT gebelikten korunma yöntemleri

diyaspora
[ sosyal ilişkiler, tarih ]
KN belli bir coğrafyada yaşayan bir halkın yurda geri dönüş mitiyle dünyaya dağılması; örneğin, zulüm ve katliamdan dolayı (Yahudilerin dağılması ile) ortaya çıkan Yahudi diyasporası; Afro-Amerikan köle ticaretinden kaynaklanan Siyah diyasporası; 19. Yy.'ın ikinci yarısında Orta Asya'dan sürülen Çerkezlerin oluşturduğu Çerkez diyasporası
GT göç
İT kölelik
Musevilik
siyah kadınlar
sürgünlük (T)
zorunlu göç (T)

diyetler
[ sağlık/beden ]
KN iyileşme sağlığı koruma veya belli bir dış görünüşe sahip olmak amacıyla uygulanan yeme rejimi
GT beslenme
İT dış görünüş
yeme bozuklukları

doğa kültür tartışması
[ antropoloji, bilim, kadın çalışmaları ]
KN heteroseksüalite ve eşcinsellik ile kadın ve erkekler arasındaki farklılıkların, doğa (fiziksel/biyolojik) tarafından mı, yoksa ideoloji ve kültür tarafından mı belirlenmiş ve dolayısıyla kurgulanmış olup olmadığına ilişkin tartışma
GT kuramlar*
İT kültür
özcülük
sosyobiyoloji

doğal bilimler
[ bilim ]
KULLANbilimler

doğal terapi
[ sağlık/beden ]
KULLANalternatif tıp

doğu despotizmi (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN merkezi devlete ödenen para-rantla artı değerin doğrudan üreticilerden elde edildiği ekonomik yapı
İT Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
Oryantalizm (T)

Doğu Ortodoks Kilisesi
[ din/dünya görüşü ]
GT Hristiyanlık

doğum
[ sağlık/beden ]
KULLANçocuk doğurma

doğum bilim
[ sağlık/beden ]
GT tıp
İT anne bakımı
çocuk doğurma
gebelik

doğum gelenekleri
[ antropoloji, sağlık/beden ]
İT akika kurbanı (T)
doğurganlık ayinleri
geçiş ayinleri
kırk gezmesi (T)
loğusalık (T)

doğum izni
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN çocuk doğmadan önce ve doğduktan sonraki ücretli izin
GT izinler
İT ebeveyn izni
iş hukuku

doğum kontrol hapları
[ sağlık/beden ]
KN gebelikten korunmak için kullanılan aylık haplar ya da ertesi gün hapları
GT gebelikten korunma yöntemleri

doğum kontrolü
[ sağlık/beden ]
KN istenen sayı ve aralıkta doğum yapmanın düzenlenmesi
YK aile planlaması
AT gebelikten korunma yöntemleri
kısırlaştırma
üreme
İT kürtaj
nüfus politikası

doğum oranı
[ sosyal ilişkiler ]
KN bir yıl içinde her bin kişiye düşen doğum sayısı
GT nüfus bilimi (T)

doğum öncesi tanı testleri
[ bilim, sağlık/beden ]
KN genetik riskleri değerlendirmek için doğum öncesi yapılan testler
YK amniyosentez
İT ekografi
üreme teknolojisi

doğum sonrası bakım
[ sağlık/beden ]
KN anne ve yeni doğmuş bebeğe yönelik bakım
İT çocuk doğurma
emzirmeyen dadılar
gebelik
sağlık ve bakım alanındaki meslekler

doğum sonrası bunalım
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN gebelik sonrası bunalım
GT bunalım
İT çocuk doğurma
gebelik

doğurganlık
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT nüfus bilimi (T)
İT adet kanaması
loğusalık (T)
üreme

doğurganlık araştırması
[ sağlık/beden ]
KULLANüreme teknolojisi

doğurganlık ayinleri
[ antropoloji ]
GT ayinler
İT doğum gelenekleri

doktor hasta ilişkisi
[ sağlık/beden ]
İT doktorlar
hastalar
profesyonel bakıcı müşteri ilişkisi

doktorlar
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler
AT pratisyen doktorlar
İT doktor hasta ilişkisi

dokuma
[ sanat ]
KULLANtekstil sanatı

dokuma zanaatı
[ dinlenme/serbest zaman, sanat ]
KN örneğin, nakış, örgü, tığ işi, dantel, halı ve kilim dokumacılığı gibi
İT tekstil sanatı

dokunma terapisi
[ sağlık/beden ]
KULLANalternatif tıp

dolar günleri (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
İT serbest zaman

donanma
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsilahlı kuvvetler

dördüncü dünya
[ sosyal ilişkiler ]
KN 1. kendi ülkelerinde dezavantajlı konumda etnik bir grup olarak yaşayan sömürge ülkelerin yerli halkları
2. birinci ve ikinci dünyalarda kabul edilmiş yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus grupları
İT aşağı sınıflar
birinci dünya
ikinci dünya
kalkınmakta olan ülkeler
üçüncü dünya
yoksulluk

dördüz ve üstü (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANçoklu doğum (T)

dövme fantezisi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN dövme veya dövülme fantezisi genellikle cinsel uyarılma ile ilgilidir
İT sado mazoşizm

dövüş sanatları
[ dinlenme/serbest zaman ]
KULLANdövüş sporları

dövüş sporları
[ dinlenme/serbest zaman ]
KN boks, jujitsu, judo, karate, eskrim, güreş gibi sporlar
YK dövüş sanatları
GT spor
İT öz savunma

drahoma (T)
[ antropoloji, ekonomi ]
GT evlilikle ilgili ödemeler
İT başlık parası
çeyiz
evlilik
mehir (T)

dua
[ din/dünya görüşü ]
İT dini uygulamalar

dua ve ayinlerin düzeni
[ din/dünya görüşü ]
KN dinsel ayin düzeni
GT ayinler
dini semboller
İT kadın törenleri

dul kalmış insanlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANdullar

dullar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN boşanma veya eşinden uzun yaşama nedeniyle dul kalanlar
YK daha uzun yaşayan eş
dul kalmış insanlar
GT bekârlar
bekârlar -k
İT tek ebeveynli aile

duvar yazıları
[ sanat ]
GT görsel sanatlar

duygular
[ psikoloji/psikanaliz ]
YK hisler
GT zihinsel süreçler
AT aşık olma
kıskançlık
suçluluk duyguları

düğün (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk, sosyal ilişkiler ]
GT evlilikle ilgili ödemeler
İT geçiş ayinleri

dünürler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evlenme yoluyla edinilen akrabalık ilişkileri (kayın valide, kayın peder, elti, görümce, baldız vb.)
GT aile ilişkileri
İT akrabalık yapıları
evlilik

Dünya Bankası
[ siyaset/siyasa ]
KN Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, bir BM kurumudur; gelişmekte olan ülkelerdeki projeleri mali olarak destekler
GT uluslararası kuruluşlar
İT borç sorunları
kalkınma politikası
krediler

dünya görüşleri
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
AT anarşizm
ateizm
faşizm
feminizm
holizm
hümanizm
insan doğasının tanrısallaştırılması
komünizm
liberalizm
Marksizm
sosyalizm
ütopyacılık
yeni çağ hareketi
İT felsefe
siyasal hareketler

dünya kadınlar günü (T)
[ tarih ]
KULLANuluslararası kadınlar günü (T)

dünya müziği
[ sanat ]
KN salsa, gamelan, rep gibi dünyadaki müzik çeşitlerine ilişkin ortak terim, coğrafya terimleri ile birlikte kullanılabilir (coğrafya terimleri ekine bakınız)
GT müzik
İT halk müziği

düşesler
[ tarih ]
KULLANaristokrasi

düşler (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANrüyalar (T)

düşükler
[ sağlık/beden ]
KN hamileleğin istek dışı sona ermesi
YK istem dışı kürtaj
İT kürtaj

düz işçiler (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
YK vasıfsız işçiler (T)
İT işçiler

DVD?ler (T)
[ medya ]
KULLANmultimedya (T)

e-posta
[ medya ]
KN elektronik posta
KULLANbilgisayar iletişimi

ebeler
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

ebeveyn çocuk ilişkisi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
GT aile ilişkileri
AT anne çocuk ilişkisi
baba çocuk ilişkisi
İT ebeveynlere yönelik taciz

ebeveyn izni
[ ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN ebeveynlerin, çocukları belirli bir yaşa gelene kadar ücretsiz izin kullanabilmelerine olanak veren düzenleme
GT izinler
İT bakım hizmeti
çocuk bakımı
doğum izni
iş hukuku
süt izni (T)

ebeveyn sorumluluğu
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN ebeveynlerin çocuk sahibi olmalarından kaynaklanan yasal hakları ve yükümlülüklerinin tümü
GT aile hukuku
İT çocukla kişisel ilişki hakkı
ebeveynlik
evlat edinme
nafaka
velayet

ebeveynler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
AT anneler
babalar
bekâr ebeveynler
büyükanneler ve büyükbabalar
manevi ebeveynler
üvey ebeveynler
vaftiz ebeveynleri
İT ebeveynlik

ebeveynlere yönelik taciz
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
KN ebeveynlerin, özellikle de yaşlı olanlarının çocukları tarafından istismar edilmesi
GT aile içi şiddet (T)
taciz
İT ebeveyn çocuk ilişkisi

ebeveynlik
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
AT annelik
babalık
manevi ebeveynler
ortak ebeveynlik
sosyal ebeveynlik
İT ebeveyn sorumluluğu
ebeveynler
evlat edinme
istemli çocuksuzluk
soy
üreme

eczacı kalfaları
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

eczacılar
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

edebi akımlar
[ dil/edebiyat ]
İT karşılaştırmalı edebiyat

edebi türler
[ dil/edebiyat ]
KN çeşitli türlere ilişkin yayınları ifade eder; biçim olarak edebi türler için biçim terimleri ekine bakınız; tarihsel edebiyat için özel türü kullanınız, örneğin 'tiyatro oyunu' + tarihsel*'
GT türler*
AT belgeseller
bilim kurgu
biyografiler
bölgesel edebiyat
çocuk edebiyatı
divan edebiyatı (T)
fantezi
gezi yazıları
hikâyeler
itiraf edebiyatı
köşe yazıları
lezbiyen ve gey edebiyatı
pornografi
romanlar
savaş edebiyatı
siyah edebiyatı
şiir
şiirlere konu olmuş kadınlar (T)
tiyatro eseri
İT kadın edebiyatı
kadın kahramanlar

edebiyat
[ dil/edebiyat ]
İT yapısalcılık (T)

edebiyat araştırmaları
[ dil/edebiyat ]
İT edebiyat eleştirisi

edebiyat eleştirisi
[ dil/edebiyat ]
GT edebiyat kuramı
İT edebiyat araştırmaları
karşılaştırmalı edebiyat
kitap tanıtımları
metin çözümlemesi

edebiyat kuramı
[ dil/edebiyat ]
AT edebiyat eleştirisi

edebiyat salonları
[ dil/edebiyat, dinlenme/serbest zaman ]
İT salon kültürü

efsaneler
[ dil/edebiyat, din/dünya görüşü ]
GT fantezi
İT azizler

eğitim
[ eğitim/öğretim ]
AT ana dil ve kültürü eğitimi
cinsel eğitim
farkındalık eğitimi
mesleki teknik ortaöğretim (T)
ortaöğretim
özel eğitim
özel okul eğitimi
sanat eğitimi
temel eğitim
ücretli eğitim izni
yaygın eğitim (T)
yaz okulları (T)
İT eğlence ve eğitim kampları

eğitim alanındaki meslekler
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
KN gerekirse eğitim kurumunun türü ile birlikte kullanınız
GT meslekler
AT eğitimciler
kariyer danışmanları
okul müdürleri
öğretmenler
psikolojik danışmanlık ve rehberlik (T)
sürücü eğitmenleri

eğitim araçları
[ eğitim/öğretim ]
KN eğitim araçları hakkındaki yayınları ifade eder (öğrenme sürecinde kullanılan tüm araçlar); biçim terimleri ekine bakınız
YK ders araçları
öğretim araçları
İT öğrenme süreçleri

eğitim araştırmaları
[ eğitim/öğretim ]
KN (kısmen eğitimle ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan) eğitim araştırmalarını kapsayan bilim dalı
GT sosyal bilimler
İT didaktik
eğitim bilimleri (T)
eğitim kuramı

eğitim bilimleri (T)
[ eğitim/öğretim ]
GT sosyal bilimler
İT eğitim araştırmaları
eğitim kuramı

eğitim kuramı
[ eğitim/öğretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT pedagoji (T)
sosyal bilimler
İT didaktik
eğitim araştırmaları
eğitim bilimleri (T)

eğitim kurumları
[ eğitim/öğretim ]
YK okullar
AT köy enstitüleri (T)
ortaöğretim
temel eğitim
üniversiteler

eğitim programları (T)
[ eğitim/öğretim ]
YK ders programları
müfredat
AT kurs seçimi
kurslar
İT didaktik
gizli müfredat

eğitimciler
[ eğitim/öğretim ]
GT eğitim alanındaki meslekler

eğlence (T)
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT serbest zaman

eğlence ve eğitim kampları
[ dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim ]
AT araştırma uygulama kampları (T)
çocuk tatil kampları (T)
gençlik kampları (T)
izci kampları (T)
kadın tatil kampları
sendikaların eğitim kampları (T)
İT beceri kazandırma eğitimi
eğitim

eğlence ve gösteri işinde çalışanlar
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

eğreltileme
[ dil/edebiyat, felsefe ]
KN hem metaforun kendisi hem de metaforun oluşma süreci; örneğin, karşılaştırmaya dayalı mecazi anlatımlar
YK metafor
GT konuşma sanatı
İT butch femme
estetik
kadın imgeleri
kurguculuk
metin çözümlemesi
yapısöküm

eko feminizm
[ din/dünya görüşü, siyaset/siyasa ]
KN doğal çevre, kadınlar ve hayvanlar gibi farklı veya daha zayıf varlıklar üzerinde uygulanan ekolojik tahakküm ile sosyal baskının karşılıklı bağımlılığını eleştiren ve bu varlıklar arasında bir ahenk oluşturmaya çalışan feminist kuram/sosyo-siyasi hareket; aynı zamanda, Tanrı'nın yarattığı varlıklar olarak yeryüzüne ve doğaya karşı ihtimam biçiminde kendini gösteren Hıristiyan feminizmin bir parçası
GT feminizm
İT çevre
feminist tinsellik
hayvanlar
holizm
kültürel feminizm
savaş ve barış

ekografi
[ sağlık/beden ]
İT doğum öncesi tanı testleri

ekoloji
[ bilim ]
İT çevre
sürdürülebilir kalkınma

ekonomi
[ ekonomi ]
KN 1. kökeni Yunanca ev idaresi anlamına gelen oikos-nomos sözcüğüdür
2. üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini ve bu süreçlerde insanları, kurumları ve toplumları inceleyen bilim dalı
YK ekonomi bilimi
GT sosyal bilimler
İT ekonomi kuramları
ekonomik sistemler
emek
gelir
kapitalizm
liberalizm
Marksizm
sosyalizm

ekonomi + hükümet politikası
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
YK ekonomi politikası
İT Marksizm

ekonomi bilimi
[ ekonomi ]
KULLANekonomi

ekonomi kuramları
[ ekonomi ]
KN ekonomi olgusunun açıklanması; ekonomik süreçlere ilişkin kadın çalışmalarında kullanılan yaklaşımlardan bazıları AT altında verilmiştir
GT kuramlar*
AT emek piyasası kuramları
ev içi emek tartışması
neo klasik kuram
yeni hane halkı ekonomisi
İT ekonomi

ekonomi politikası
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KULLANekonomi + hükümet politikası

ekonomik*
[ ekonomi, genel ]
KN sadece diğer terimlerle ilişkili kullanınız ve var olan bileşik terimleri tekrarlamamaya dikkat ediniz

ekonomik bağımlılık (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT ekonomik boykotlar
ekonomik yaptırımlar
siyasi boykotlar (T)

ekonomik bağımsızlık
[ ekonomi ]
KN iktisadi olarak kendi kendini idare
YK kendi kendine yeterli olma
İT bireyleştirme
ekonomik şiddet (T)
ev işi ücretleri
gelir
özgürleşme

ekonomik birim
[ ekonomi, hukuk ]
KN belirli tip ekonomik birimler için hane halkı ile birleştiriniz
İT bireyleştirme
vergiler

ekonomik boykotlar
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
GT ekonomik yaptırımlar
İT boykotlar
cinsel boykotlar (T)
ekonomik bağımlılık (T)
siyasi boykotlar (T)

Ekonomik Bunalım
[ tarih ]
KN Ekonomik Bunalım (1929-1939 arası yaşanan ekonomik kriz) hakkındaki yayınları ifade eder; zaman terimleri ekine bakınız
YK Çöküş
Ekonomik Çöküş
GT tarihsel dönemler

Ekonomik Çöküş
[ tarih ]
KULLANEkonomik Bunalım

ekonomik durgunluk
[ ekonomi ]
GT ekonomik kriz

ekonomik göçmenler
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
YK ekonomik mülteciler
ekonomik sığınmacılar
GT göçmenler
sığınmacılar
İT siyasi göçmenler (T)

ekonomik kriz
[ ekonomi ]
KN ekonomik yeniden üretim sürecinin durması veya daralması
AT ekonomik durgunluk
İT işsizlik
yoksullaşma (T)

ekonomik mülteciler
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KULLANekonomik göçmenler

ekonomik sığınmacılar
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KULLANekonomik göçmenler

ekonomik sistemler
[ ekonomi ]
KN belli bir ekonomi biçimini ifade eden tüm kurumların (mülkiyet, aile birimleri, iş kurumları, hükümet, planlama, kar sağlama gibi) birlikte oluşturdukları sistem
AT kapitalizm
komünizm
Marksizm
sosyalizm
İT ekonomi
liberalizm
siyasal hareketler

ekonomik şiddet (T)
[ ekonomi, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
GT şiddet
İT ekonomik bağımsızlık
psikolojik şiddet

ekonomik yaptırımlar
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
AT ekonomik boykotlar
grevler
lokavtlar (T)
İT ekonomik bağımlılık (T)
siyasi boykotlar (T)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
[ hukuk ]
KN (BM 1966, Hollanda 1979, Türkiye 2003)
GT BM anlaşmaları

ekritür feminen
[ dil/edebiyat, kadın çalışmaları ]
KULLANkadın yazısı

eksik istihdam (T)
[ ekonomi ]
İT istihdam
istihdam politikaları

ekümenizm
[ din/dünya görüşü ]
GT Hristiyanlık

el sanatları
[ dinlenme/serbest zaman ]
KN kişinin kendi elleriyle üretimde bulunduğu hobi ve aktiviteleri kapsayan bir sanat dalıdır, bu üretim zevk ya da ticari amaçlı olabilir
İT el sanatları edindirme kursları (T)
kadın emeğini değerlendirme (T)

el sanatları edindirme kursları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
İT el sanatları
kadın emeğini değerlendirme (T)
kurslar

elektronik posta
[ medya ]
KULLANbilgisayar iletişimi

elektronik sanayi
[ ekonomi ]
GT sanayi
İT otomasyon

elektronik yayın şirketleri
[ medya ]
KN yayın şirketleri hakkındaki belgeleri ifade eder; bu türden şirket isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine alınabilir
İT görsel işitsel medya
kadın elektronik medya şirketleri

eleştirel bilim araştırmaları
[ felsefe ]
KN bilimsel uygulamada ideolojik önyargının ve örtük kalıplaşmış varsayımların ve bilgiye ve hakikate ilişkin toplumsal kurguların eleştirisi
GT bilim kuramı
İT cinsiyetçilik
epistemoloji
ideoloji eleştirisi

eleştirel bilim kuramı
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KULLANcinsiyetçilik + bilim kuramı

eleştiriler + filmler
[ sanat ]
YK film eleştirileri

eli maşalılar (T)
[ kadın çalışmaları, tarih ]
İT kadın imgeleri

elişi (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
İT serbest zaman

ELİZA testi (T)
[ sağlık/beden ]
İT AIDS
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
HIV pozitif

emek
[ ekonomi ]
KN bir ürünü üretmek veya belli bir değer yaratma sürecinde yer alan zihinsel ve fiziksel faaliyet
YK
AT bakım hizmeti
çocuk emeği
erkek işleri
ev eksenli çalışma
gece işi
geçici iş
geçici işlerde çalışma
kadın işleri
mevsimlik iş
tam zamanlı istihdam
tele çalışma
ücretli emek
ücretsiz emek
vardiyalı çalışma
vasıflı iş
vasıfsız iş
yarı vasıflı iş
yarı zamanlı istihdam
İT çalışma etosu
ekonomi
eşit işe eşit ücret
gelir
istihdam
meslekler
yeniden iş bölümü

emek dolaşımı
[ ekonomi ]
GT hareketlilik
İT emek göçü

emek göçü
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN çalışmak amacıyla bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme
GT göç
İT emek dolaşımı
ırkçılık
insan ticareti (T)
misafir işçiler (T)
seks endüstrisi
zorla çalıştırma (T)

emek piyasası
[ ekonomi ]
YK emek piyasası durumu
AT işe yerleştirme
mesleki ayrışma
İT açık iş pozisyonları
çifte emek piyasası kuramı
esnek çalışma
hareketlilik
işgücü
işgücüne katılım
kadının iş gücüne katılımı (T)

emek piyasası durumu
[ ekonomi ]
KULLANemek piyasası

emek piyasası kuramları
[ ekonomi ]
YK insan sermayesi kuramı
GT ekonomi kuramları
AT birincil emek piyasası
çifte emek piyasası kuramı
ikincil emek piyasası
İT bölünmüş emek piyasası
cinsiyete dayalı iş bölümü

emek piyasasında cinsiyet ayrımı
[ ekonomi ]
KULLANcinsiyete dayalı iş bölümü

emekli aylıkları
[ ekonomi, hukuk ]
KN eş, dul ve yetim için emekli maaşlarını ve normal emekli maaşı da dahil her tür emekli aylığı için kullanılan ortak terimdir; erkeklerle ilgili emekli aylıkları için "emekli aylıkları -k" terimini kullanınız
YK emekli maaşı bağlanması
GT sosyal güvenlik sistemi
İT yaşlı yurttaşlar
yetim aylığı (T)

emekli maaşı bağlanması
[ hukuk ]
KULLANemekli aylıkları

emlakçılar
[ ekonomi ]
GT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

emperyalizm
[ siyaset/siyasa ]
KN emperyalizm ile ilgili yayınları ifade eder (20.yy'da batı tarihinde siyasi ve ekonomik olarak genişleme politikası); zaman terimleri ekine bakınız
GT tarihsel dönemler
İT sömürgecilik

emsal hukuku
[ hukuk ]
KULLANiçtihat hukuku

emsal kararları
[ hukuk ]
KULLANiçtihat hukuku

emzirme
[ sağlık/beden ]
GT beslenme
İT bakım hakları
biberonla besleme
süt izni (T)

emzirmeyen dadılar
[ sağlık/beden, tarih ]
KN yeni doğmuş bebek ve annelere bakan kadınlar; ebe ve annelik bakımı hakkındaki yayınları için, 'doğum sonrası bakım' terimini kullanınız
İT doğum sonrası bakım

endokrinoloji
[ bilim, sağlık/beden ]
KN hormon bilimi
GT biyomedikal bilimler
İT adet kanaması öncesi sendromu
adrenarş (T)
hormonlar
menarş (T)
menopoz
pubarş (T)

endüstriyel eğitim kursları
[ eğitim/öğretim ]
GT mesleki eğitim
İT şirketler

endüstriyel tasarım
[ sanat ]
GT tasarım

engelli olma
[ ekonomi, hukuk ]
İT engelliler

engelli sporları (T)
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT amatör sporlar
derece sporları
Olimpiyat Oyunları

engelliler
[ sosyal ilişkiler ]
YK sakatlar
GT toplumsal gruplar
İT engelli olma
üstünlük ideolojisi

ensest
[ hukuk, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN esas anlamı aralarında kan bağı olan kişiler arasındaki cinsellik olan bu terim, ikinci dalga feminist hareketinin etkisi altında kız ve oğlan çocuklara yönelik cinsel taciz (kadın ve erkek akraba tacizi) ile eşdeğer anlamda kullanılmıştır
GT cinsellik
AT ensest mağdurları (T)
İT ceza hukuku
cinsel şiddet
cinsel taciz
cinsel yönelim
çocuk istismarı (T)
pedofili

ensest mağdurları (T)
[ hukuk ]
GT ensest
mağdurlar

enstelasyon (T)
[ sanat ]
GT plastik sanatlar

epistemoloji
[ felsefe ]
KN nesnelere ilişkin bilimsel bilginin nesnel (fiziksel ve mantıksal) ve öznel (psikolojik ve sosyal) kaynaklarına ilişkin varsayımların incelenmesi
YK bilgi kuramı
bilim felsefesi
rasyonalite kavramı
GT felsefe
feminist felsefe
AT feminist epistemoloji (T)
İT bilim kuramı
eleştirel bilim araştırmaları
paradigma
yöntem tartışması

erdemli olma (T)
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
KULLANetik (T)

erdişilik
[ sağlık/beden ]
KN dişi ve eril cinsiyet özelliklerine sahip olma; kişinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunun açıkça anlaşılamamasına sebep olan cinsel organlardaki kalıtsal belirsizlik; bu ayrıca lezbiyen ve gey kültüründe ve klasik tarihte bir mit ve arketip olarak kabul edilir
YK hünsa (T)
İT androjini
cinsel kararsızlık
transseksüellik

ergen gebelikleri
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANkız çocukları + gebelik

ergencelik (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN henüz evlenmemiş olan genç

ergenler
[ sosyal ilişkiler ]
KN 13-19 yaş dilimindeki yaş grubu (ergenlik çağında olan)
GT çocuklar
İT ergenlik

ergenlik
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN 13-19 yaş arası yaşam evresi
GT gençlik
yaşam evreleri
İT ergenler
erinlik

erginleme ayinleri
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN başka bir gruba geçmeyi ifade eden ayinleri belirtir; örneğin, kadınlığa geçiş törenleri
GT ayinler
İT adet kanaması
erinlik
geçiş ayinleri

erildişil
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANbutch femme

erinleşme (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN üreme yeteneğinin gelişmesine bağlı olarak birtakım bedensel ve ruhsal değişiklikler geçirmek
YK buluğa erme (T)

erinlik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN 12-17 yaş arası yaşam evresi
çocukluğun sona ererek üreme organlarının görev yapabilir hale geldiği yaş
YK buluğ çağı
yeni yetmelik
GT gençlik
İT ergenlik
erginleme ayinleri

erkek bedeni
[ sağlık/beden ]
GT beden

erkek cinselliği
[ felsefe, psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN yetişkin erkeklerin heteroseksüel cinsel kurala dayalı cinsel arzularıyla ilgili davranış ve deneyimleri; Freud'a göre özellikler: etkinlik, sadizm, fethetme; amaç: cinsel arzunun tatmini (ve üreme)dir
KULLANcinsellik-k

erkek çalışmaları
[ kadın çalışmaları ]
KN erkeğin ve erkekliğin toplumsal ve kültürel kurgusuna ve bu kurguların yapısökümüne ilişkin incelemeler
İT erkek hareketi
erkeklik
gey çalışmaları
kadın çalışmaları
toplumsal cinsiyet çalışmaları

erkek dili
[ dil/edebiyat ]
GT dil kullanımı
İT kadın dili

erkek düşmanlığı
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
İT kadın düşmanlığı

erkek egemen meslekler (T)
[ ekonomi ]
GT meslekler
İT meslek seçimi

erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
[ ekonomi, tarih ]
KN tarihsel olarak erkekler tarafından yapılagelmiş ve bu nedenle de eril nitelikler kazanmış mesleklerde yer alan kadınları ifade eder
GT mesleki ayrışma
meslekler
İT cinsiyete dayalı iş bölümü
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
mesleğin feminizasyonu (T)

erkek eşcinselliği
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT eşcinsellik
İT gey çalışmaları
sevgililer

erkek fatma (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN açıkça erkeksi tavır ve davranışlar içinde olan kızlar

erkek felsefesi
[ felsefe, sosyal ilişkiler ]
KN insanlara ilişkin kavrayışlar
YK erkek imgeleri
İT evrensellik
kadın imgeleri

erkek hareketi
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal hareketler
İT erkek çalışmaları
gey hareketi
kadın hareketi

erkek imgeleri
[ felsefe, sosyal ilişkiler ]
KULLANerkek felsefesi
YK yüzücüler (T)

erkek işleri
[ ekonomi ]
GT cinsiyete dayalı iş bölümü
emek
İT mesleki ayrışma

erkek kardeşler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT aile ilişkileri

erkek merkezlilik
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN erkek düşüncesini, eylemini ve deneyimlerini kuram oluşturmanın başlangıç noktası olarak kabul etme
YK erkek şovenizmi
penis merkezlilik
İT ataerkil sistem
cinsiyetçilik + bilim kuramı

erkek okulları
[ eğitim/öğretim ]
KN sadece erkek çocuklara yönelik okullar
KULLANtek cinsiyete yönelik eğitim

erkek romantizmi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANherotika (T)

erkek şovenizmi
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KULLANerkek merkezlilik

erkekler*
[ genel, kadın çalışmaları ]
KN sadece diğer terimlerle ve genel bağlamda kullanınız; erkeklerin belli bir ülke ve belli bir zaman dilimi içindeki konumuyla ilgili yayınları coğrafya ve zaman terimleriyle (uygun eklere bakınız) ve diğer terimlerle birlikte ve mevcut birleşik terimleri tekrarlamamaya dikkat ederek, kullanınız; bir konunun erkeklerle ilgili yönü için -k kullanınız
İT -k
cinsiyet
kadınlar*

erkeklik
[ antropoloji, felsefe, kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
KN erkek cinsiyetine sahip kişilerde olması beklenen özelliklerin kültürel anlamı; erkekliğin kültürel normu bazen o kadar çok özümsenir ki, kimliğin bütünüyle ayrılmaz bir parçası haline gelebilir
GT toplumsal cinsiyet
İT androjini
ataerkil sistem
cinsel farklılık
erkek çalışmaları
gey çalışmaları
kadınlık
kimlik
kurguculuk
özcülük
psikanaliz
toplumsal cinsiyet farklılıkları

erken dönem müzik
[ sanat ]
KN en erken dönemlerden Rönesans döneminin sonuna kadar yapılmış müzik besteleri; zaman terimleri ve müzik türleri ile birlikte kullanılabilir, örneğin Klasik müzik ve Orta Çağ

erken modern dönem
[ tarih ]
KN 1500-1870 arası dönemle ilgili yayınları ifade eder; zaman terimleri ekine bakınız
GT tarihsel dönemler
İT salon kültürü

Ermeni kadın hareketi (T)
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
İT kadın hareketi
kadın kültürü
kadın örgütleri

Ermeni kadınlar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal gruplar

eros etiği (T)
[ felsefe, kadın çalışmaları, sağlık/beden ]
KN aşk etiği, tinsellik ile bedensellik arasında batı kültüründe henüz mevcut olmayan yeni bir ilişkinin geliştirilmesi ve böylelikle kadın ile rekek arasındaki arzuya yeni bir ara alan yaratma projesidir. Aşkın amacı çocuk değildir: Çocuk aşkın yalnızca bir ürünüdür ve tek ürünü değildir; ondan önce aşıkları birbirine hayat verdikleri bir alanın, "aralığın" yeniden üretilmesi gerekir
YK aşk etiği (T)
İT etik
feminist etik

erotik boyun eğme (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT erotik hakimiyet (T)

erotik fantezi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
AT her daim hazır kadın fantezisi (T)

erotik hakimiyet (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN hâkimiyetten alınan erotik zevk ve eğlence
YK hâkimiyet fantezileri (T)
İT erotik boyun eğme (T)
sado mazoşizm

erotizm
[ sağlık/beden ]
İT cinsellik

erotojen bölgeler (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kişiliğin gelişmesinde önemli rol oynayan bedenin ağız, anüs ve cinsel bölgelerini anlatan psikoanalitik terim
İT anal dönem (T)
genital safha (T)
oral dönem (T)

Eski Ahit
[ din/dünya görüşü ]
İT Hristiyanlık
kutsal metinler

eski çağlar
[ tarih ]
KN eski çağlar veya tarihlerle ilgili yayınları ifade eder; MÖ 3000 ile MS 500 yılları arası dönem için zaman terimleri ekine bakabilirsiniz
GT tarihsel dönemler

eski dinler
[ din/dünya görüşü ]
KN Hitit, Sümer, Asur, Mısır, Yunan, Roma vb. dinleri
KULLANölü dinler

esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
[ ekonomi ]
YK ticari meslekler
GT meslekler
AT emlakçılar
girişimci kadınlar
girişimciler
mağaza çalışanları
mağaza sahipleri
pazarcılar (T)
ticaret yapan kadınlar
İT perakende ticaret

esnek çalışma
[ ekonomi ]
KN daha esnek bir emek piyasasına olanak sağlayan süreçler ve önlemler için kullanılan terim; işveren ve işçinin taleplerini dikkate alan istihdam koşulları
GT iş akitleri
iş hukuku
İT çalışma saatleri
emek piyasası
tam zamanlı istihdam

esnek çalışma saatleri
[ ekonomi ]
GT çalışma saatleri

esnek yaşam modelleri
[ yapı/barınma ]
KULLANyaşam modelleri

esrime
[ din/dünya görüşü ]
İT azizler
karizmatikler
saplantı

estetik
[ felsefe, sanat ]
KN morfoloji; tasarım, zevk ve stil araştırması; aynı zamanda kişinin kendisini bir sanat eseri olarak algılaması
AT feminist estetik
İT dış görünüş
eğreltileme
felsefe
kadın imgeleri
kimlik
plastik cerrahi

eş olma
[ sosyal ilişkiler ]
KN eş olmayla ilgili tüm konular
YK birisinin karısı olmak
İT aile işletmelerinde çalışan kadınlar

eş seçimi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT evlilik
İT aşk
berdel (T)
çöpçatanlık hizmetleri
görücü usulü evlilikler
kız kaçırma (T)

eşcinsel aile (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile

eşcinsel evlilik (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
GT evlilik
AT gey evlilikleri
lezbiyen evlilikleri

eşcinsel kimliğini açıklama
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KN bir kişinin kendisinin lezbiyen veya gey olduğunu söylemesi ve açıklaması; 'dolaptan çıkma' biçimindeki Amerikan deyiminden gelmektedir
GT toplumsal süreçler
zihinsel süreçler
İT eşcinsellik
ifşa etme
kimlik
özgürleşme

eşcinsellere yönelik şiddet
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANtaciz + geyler

eşcinsellik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN bireyin aşk, duygusal bağlılık, cinsel çekicilik açısından aynı cinsiyetten insanlara olan cinsel yönelim durumunu anlatan ortak terim
YK homofili
homoseksüellik
GT cinsellik
AT erkek eşcinselliği
lezbiyenlik
İT cinsel kimlik
cinsel yönelim
çocukluk çağı feminitesi (T)
eşcinsel kimliğini açıklama
lezbiyen ve gey çalışmaları
yalancı homoseksüellik (T)

eşit haklar feminizmi
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN kadın hareketi içinde, kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar konusunda 18. yy. Aydınlanma Çağı'nın özgürlük ve eşitlik fikirlerine dayanan siyasal akım
YK liberal feminizm
GT feminizm
İT eşitlik farklılık tartışması
geleneksel kadın örgütleri
liberalizm
orta sınıf kadın hareketi

eşit işe eşit ücret
[ ekonomi ]
YK ücret eşitliği
İT emek
iş değerlendirme
karşılaştırılabilir değer
ücret denkliği
ücret farklılıkları

eşit muamele
[ siyaset/siyasa ]
KN evli veya evli olmayan kadın ve erkeklere yönelik eşitlik ilkesine dayalı eşit muamele; temel farkların ölçüsüne bağlı olarak eşit durumlara eşit, eşit olmayan durumlara ise eşit olmayan bir yaklaşım geliştirmek
YK ayrımcılık karşıtlığı
ayrımcılık yapmama
eşitlik ilkesi
İT AB direktifleri
ayrımcılık
ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
BM anlaşmaları
cam tavan
ceza hukuku
eşitlik farklılık tartışması
fırsat eşitliği destekleme politikası
olumlayıcı eylem

eşitlik farklılık tartışması
[ kadın çalışmaları ]
KN 1. eşitlik: kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin siyasi olarak ortadan kaldırılması amacı
1980’lerde eşitlik kavramının anlamı ile ilgili yürütülen ve 1. ve 2. maddelerde belirtilen konular arası ilişkiye dair tartışma:
2. farklılık: erkeklik değerlerinin olumsuzu şeklinde tanımlanamayacak bir kadınlık öznelliğine ve kuramına yer açma fikri
GT kuramlar*
İT cinsel farklılık
eşit haklar feminizmi
eşit muamele
özcülük
yapısöküm

eşitlik ilkesi
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KN Fransız Devrimi ve hümanizm kaynaklı, tüm insanların temel eşitliğine dayanan kavram; kadınlar bireysel özerklik ve eşit haklar bakımından erkeklerle eşit olmalıdır; temel farkların ne kadar kapsamlı olduğuna bağlı olarak eşit duruma eşit muameleyi, eşit olmayan duruma ise eşitsiz muameleyi kapsar
KULLANeşit muamele

eşler
[ sosyal ilişkiler ]
KN birlikte yaşayan ya da zaman geçiren iki kişi, yaşam arkadaşı
AT aile işletmelerinde çalışan kadınlar
İT cinsel yönelim
evlilik
hane halkı
karı kocalar
tek ebeveynli aile

eşler arası ilişki (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

etik
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
KN ahlaki kural ve inanışlara ilişkin soyut düşünce; ahlak bilimi ahlakın işleyişini inceler ve ahlaki yargılara ilişkin ilkeleri değerlendirir
YK ahlak
ahlak bilimi
ahlak felsefesi
ahlak kuralları (T)
erdemli olma (T)
etik hatalar
görev
sorumluluk
AT tıp etiği
İT eros etiği (T)
felsefe
feminist etik
kurguculuk
normlar
özen gösterme
seyahat yazıları

etik + özen gösterme
[ felsefe, siyaset/siyasa ]
YK özen gösterme etiği

etik hatalar
[ felsefe ]
KULLANetik

etkinlikler
[ eğitim/öğretim, sosyal ilişkiler ]
KN festival, gösteri, sergi vb ile ilgili yayınları ifade eder
İT kongreler

etnik ayrımcılık (T)
[ hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT ayrımcılık
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
İT etnik çatışmalar (T)
etnik çoğunluk grupları
etnik ilişkiler
etnik temizlik (T)

etnik azınlık grupları
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
GT etnik gruplar
İT ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
ana dil ve kültürü eğitimi
azınlık politikaları
etnik çoğunluk grupları
kültürel bütünleşme

etnik çalışmalar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN 1. tarihsel olarak ırk ve etnisite temelinde ezilmiş, ayrımcılığa uğramış ve dışlanmış grup ve toplulukların konum ve deneyimlerini inceleyen disiplinlerarası çalışmalar
2.etnik kimliğe ilişkin konuları ve etnik azınlık gruplarının topluma entegre olmasının bir yolu olarak kullanılan kültürel uyumu da kapsayan etnik gruplar arası ilişkileri inceleyen çalışmalar
3. ırkçılığı ve etnik baskıyı ortadan kaldırmaya katkıda bulunabilecek akademik disiplin
4. kültürel benzerlikleri ya da farklılıklarıyla ayırt edilen grupların inanç, değer, adet, değerler, dil, din, tarih, coğrafya veya ırk bazında araştırılması
YK azınlık çalışmaları
GT antropoloji
feminist antropoloji
İT etnik gruplar
halk kültürü
ırkçılık karşıtlığı
kültürel bütünleşme
siyah kadın çalışmaları

etnik çatışmalar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT çatışmalar
İT etnik ayrımcılık (T)
etnik ilişkiler
etnik temizlik (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)

etnik çoğunluk grupları
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
GT etnik gruplar
İT etnik ayrımcılık (T)
etnik azınlık grupları

etnik gruplar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN belirli bir ortak etnik kimliğe sahip olan ve kendilerini farklı bir topluluk olarak gören gruplar; bu grupların üyesi olmak, diğerleri tarafından üyelerin baskın özelliği şeklinde algılanır
GT toplumsal gruplar
AT etnik azınlık grupları
etnik çoğunluk grupları
İT etnik çalışmalar
etnik ilişkiler
etnik kimlik
etnik milliyetçilik (T)
göçmenler
siyah kadınlar
yerli halklar

etnik ilişkiler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN etnik azınlık grupları ile etnik çoğunluk grupları ve birden fazla etnik grup arasındaki ilişkiler; ikâmet edilen ülke ile gelinen ülkeyi belirtmek üzere coğrafya terimleri ile birlikte kullanılabilir, örneğin, etnik ilişkiler + Faslılar + Almanya
İT etnik ayrımcılık (T)
etnik çatışmalar (T)
etnik gruplar

etnik kimlik
[ antropoloji, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KN belirli bir etnik grubun üyeleri arasında ırk, kültür, dil, din, milliyet ve dış görünüş özelliklerine dayalı dayanışma duygusu; özel bir sosyal ve kültürel bağlamla çok yakın ilişki içindedir
YK etnisite
etnisite
GT kimlik
toplumsal kategoriler
İT etnik gruplar
kurguculuk

etnik merkezcilik
[ antropoloji, kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN başka toplumları/toplulukları bir toplumun/topluluğun kendine özgü kültürel varsayımlarından ya da yanlılığından yola çıkarak ele alma ve yargılama
İT Avrupa merkezlilik
çok kültürlü toplum (T)
ırkçılık
kalkınma politikası
sınıf ayrımcılığı
sömürgecilik

etnik milliyetçilik (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT etnik gruplar

etnik temizlik (T)
[ hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
İT etnik ayrımcılık (T)
etnik çatışmalar (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)

etnisite
[ antropoloji, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KULLANetnik kimlik

etnisizm
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN etnik aidiyetler temelinde biçimlenen ayrımcılık
GT ayrımcılık
İT ırkçılık

etnoloji
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANantropoloji

etüt evleri (T)
[ eğitim/öğretim ]
GT okul dışı çocuk bakımı

ev eksenli çalışma
[ ekonomi, hukuk ]
YK evde çalışma
eve verilen iş
GT emek
İT iş akitleri
küçük ev sanayi
parça başı iş (T)
tele çalışma

ev erkekleri
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN esas mesleği bir evin düzenini sağlamak, evi çekip çevirmek olan erkekler
GT kadın egemen mesleklerdeki erkekler
İT ev işi
ev işi ücretleri
ev kadınları
rolü tersine çevirme
ücretsiz emek

ev geçindirenler
[ ekonomi, hukuk ]
YK aile reisleri
hane halkı reisleri
tek başına ev geçindirenler
İT bekâr anneli aile
rolü tersine çevirme
vergiler

ev içi araç gereçler
[ sosyal ilişkiler ]
İT gündelik yaşam

ev içi bakım hizmetleri (T)
[ ekonomi ]
GT ev içi hizmet
İT bebek bakıcıları
ev içi meslekler
evdeki yardımcılar

ev içi emek kuramı (T)
[ ekonomi, kadın çalışmaları, siyaset/siyasa ]
KULLANev içi emek tartışması (T)

ev içi emek tartışması
[ ekonomi, kadın çalışmaları, siyaset/siyasa ]
KN özellikle 1970’lerde yürütülen ve ev içi işlerin kapitalizm ile kadınların ezilmesi arasındaki bağlantıyı oluşturduğuna dikkat çeken tartışma
YK ev içi emek kuramı (T)
GT ekonomi kuramları
kuramlar*
İT çifte yük
ikinci dalga feminizm
Marksist feminizm
sosyalist feminizm

ev içi hizmet
[ ekonomi ]
GT ücretsiz emek
AT ev içi bakım hizmetleri (T)
İT ev içi meslekler
ev işi
ev kadınları
evdeki yardımcılar
hizmetçi kadınlar

ev içi meslekler
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler
AT au pair
bebek bakıcıları
ev kadınları
evdeki yardımcılar
gündelikçiler (T)
hizmetçi kadınlar
temizlikçiler (T)
İT ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi hizmet
özel eğitim

ev işi
[ ekonomi ]
KN bir kişinin kendi evinin işleri
GT ücretsiz emek
İT bakım hizmeti
ev erkekleri
ev içi hizmet
ev kadınları
ev kadınlığı sendromu

ev işi ücretleri
[ ekonomi ]
KN ev kadınları ve erkeklerine bakım ve ev içi işler karşılığında yapılan ödeme
YK ev kadınlarının ücreti
İT bakım ücretleri
ekonomik bağımsızlık
ev erkekleri
ev kadınları
gelir

ev kadınına dönüştürme
[ antropoloji ]
KN pek çok kalkınma programı batıya özgü çekirdek aile kavramını esas alır (ekmek parasını kazanan erkek, evi çeviren kadın) ve bu diğer toplumlardaki kadınların giderek ev kadını konumuna getirilmeleri sonucunu yaratır
İT ataerkil sistem
meryemcilik kültü

ev kadınları
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN 1. esas mesleği evi çekip çevirmek olan kadınlar
2. birinin karısı ve annesi rolüne sahip kadınları anlatmak için kullanılan ortak terim
3. ev dışında çalışmayıp, evin ve ailenin ihtiyaçlarını yerine getirmekle uğraşan kadın
GT ev içi meslekler
toplumsal gruplar
İT çifte yük
ev erkekleri
ev içi hizmet
ev işi
ev işi ücretleri
ev kadınlığı sendromu
ücretsiz emek

ev kadınlarının ücreti
[ ekonomi ]
KULLANev işi ücretleri

ev kadınlığı sendromu
[ sağlık/beden ]
KN ev kadınlarının yalnızlaştırılmasından kaynaklanan bir dizi şikayet
GT zihinsel bozukluklar
İT ev işi
ev kadınları

evde bakım
[ sağlık/beden ]
KN hasta, yaşlı ve engellilere hemşireler tarafından evde yapılan bakım ve/veya nekahat döneminin geçirildiği bakım evinde, zamanı kısaltmak veya ertelemek için yapılan bakım; ücretli bakıcılar yanında ücretsiz gönüllüler de bu hizmeti sunarlar
YK evde yapılan hastabakıcılık
İT bakım hizmeti

evde çalışma
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANev eksenli çalışma

evde kalmış kızlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, tarih ]
KULLANkız kurusu

evde verilen yardım hizmeti
[ sağlık/beden ]
KN bir kurum tarafından evde sağlanan yardım hizmeti

evde yapılan hastabakıcılık
[ sağlık/beden ]
KULLANevde bakım

evdeki yardımcılar
[ ekonomi ]
GT ev içi meslekler
hizmetler
İT au pair
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi hizmet
gündelikçiler (T)
hizmetçi kadınlar
temizlikçiler (T)

eve verilen iş
[ ekonomi ]
KULLANev eksenli çalışma

evlat edinme
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
İT çocukların korunması
ebeveyn sorumluluğu
ebeveynlik
manevi aile
SHÇEK (T)

evlatlıklar (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN yasayla evlat olma hakkı tanınan kimseler

evlenme hukuku
[ hukuk ]
KULLANevlilik hukuku

evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
[ hukuk ]
KN işçi kadının evlilik nedeniyle bir yıl içinde iş aktini fesetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması
GT iş aktinin feshi
İT iş akitleri
iş hukuku

evlenmemiş anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evlilik kurumu dışında çocuk sahibi olan anneler için eskiden kullanılan terim; şimdi, evli olmayan anneler için‘"bekâr anneler" terimini kullanınız
GT anneler
İT bekâr anneler
tek ebeveynli aile

evlenmemiş babalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT babalar
İT bekâr babalar
tek ebeveynli aile

evlenmemiş erkekler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANbekârlar -k

evlenmemiş kadınlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT bekârlar
İT bekâr anneler
evli kadınlar
kız kurusu
medeni durum

evli kadınlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT kadınlar*
İT annelik
bekârlar
evlenmemiş kadınlar
medeni durum

evli lezbiyen kadınlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANlezbiyen evlilikleri

evlilik
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN kadın ve erkeğin evlenmeye dair "icap ve kabul"lerini, iki şahidin huzurunda beyan etmeleri ile gerçekleşen anlaşma (akit)
GT evlilik hukuku
AT eş seçimi
eşcinsel evlilik (T)
görücü usulü evlilikler
karma evlilikler
İT aile
aile hukuku
başlık parası
berdel (T)
boşanma
çeyiz
çok eşlilik
drahoma (T)
dünürler
eşler
evlilik gelenekleri
iç güveyi (T)
imam nikahı (T)
mut'a nikahı (T)
resmi nikah (T)
romantik aşk
tek eşlilik

evlilik + kadın ticareti
[ hukuk ]
İT hileli evlilikler

evlilik + oturma izni (T)
[ hukuk ]
İT hileli evlilikler

evlilik + vatandaşlık hakkı (T)
[ hukuk ]
İT hileli evlilikler

evlilik büroları
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANçöpçatanlık hizmetleri

evlilik dışı birlikte yaşama
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
YK beraber yaşama
nikahsız yaşama
GT hane halkı
İT imam nikahı (T)
kumalar (T)

evlilik dışı çocuklar
[ hukuk ]
KN birbiriyle yasal olarak evli olmayan ebeveynlerden doğan çocuklar
YK gayri meşru çocuklar (T)
GT çocuklar
İT babalık davası (T)
biyolojik babalar
miras hukuku (T)
nafaka
soy
soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
soyu tanıma
velayet

evlilik gelenekleri
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN farklı kültürlerde farklı evlilik, evlenme ve düğün ritüelleri
YK dışarıdan evlenme
içerden evlenme
AT evlilikle ilgili ödemeler
görücü usulü evlilikler
İT akraba evliliği (T)
berdel (T)
beşik kertmesi (T)
evlilik
hamam gelenekleri (T)
kına gecesi (T)
kız kaçırma (T)
levirat (T)
nişan (T)
söz kesme (T)

evlilik hukuku
[ hukuk ]
YK evlenme hukuku
GT aile hukuku
AT boşanma
evlilik
İT mal rejimleri (T)
mülkiyet hakları

evlilik içi mülkiyet hukuku
[ hukuk ]
KULLANmal rejimleri

evlilikle ilgili ödemeler
[ antropoloji, ekonomi ]
YK gelinle ilgili hizmetler
gelinler için yapılan ödemeler
GT evlilik gelenekleri
AT başlık parası
çeyiz
damatla ilgili hizmetler
drahoma (T)
düğün (T)
mehir (T)
İT gelin cinayetleri

evliyalar (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN kendini Allah'a adamış ve Allah aşkıyla ödüllendirilmiş kadın din uluları
Rabia gibi kendini Allah'a adamış ve Allah aşkıyla ödüllendirilmiş kadınlar
YK kadın evliyalar (T)
GT din hizmetleri alanındaki meslekler
kadın din uluları (T)
İT azizler
kadın peygamberler

evrensellik
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN cinsiyeti, sınıfı, kültürü ve rengi olmayan evrensel bir insan öznesinin varolduğu konusundaki dillendirilmeyen genel varsayım; bu varsayım ‘insanlar’ın ‘beyaz, orta sınıf, batılı erkek’ olduğunu kabul eder (bu varsayım bilim ve araştırma alanındaki cinsiyetçilik kavramı ile karşılaştırılabilir)
İT bilim kuramı
erkek felsefesi
özcülük
postmodernizm

evrim biyolojisi
[ bilim ]
KULLANsosyobiyoloji

evsizler
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal sorunlar
İT aşağı sınıflar
çocuk (T)
sosyal güvenlik
sosyal yoksulluk
yoksulluk

eyalet politikası
[ siyaset/siyasa ]
GT hükümet politikası

eylem grupları
[ siyaset/siyasa ]
KN belli bir konuda ilerleme sağlamak amacıyla eylem gerçekleştiren insan grupları; eylem gruplarının isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine eklenebilir
YK baskı grupları
İT eylemler
kürtaj hakkı hareketi
lobicilik
siyasi katılım
toplumsal hareketler

eylemler
[ siyaset/siyasa ]
YK gösteriler
İT eylem grupları

ezan (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrı
GT dini semboller + İslamiyet (T)

fabl
[ dil/edebiyat ]
KULLANmasallar

fabrika işçileri
[ ekonomi ]
GT işçiler
İT sanayi
sanayileşme

fabrika işi
[ ekonomi ]
KULLANsanayi

fahişeler (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks işçileri (T)

fahişelik (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks işçiliği (T)

faiz karşılığı ödünç verilen para
[ ekonomi ]
KULLANkrediler

fal bakma (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
İT serbest zaman

falcılar
[ ekonomi, tarih ]
GT bilgi*
tarihsel meslekler
İT batıl inanç (T)
halk kültürü

fallik dönem (T)
[ psikoloji/psikanaliz, psikoloji/psikanaliz ]
KULLANgenital safha (T)

fallik teklik kuramı (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN Freud'un seksüel gelişim teorisinin, her iki cinsiyette de gelişimin genital safhasında sadece tek cins cinsel organ bilindiği şeklindeki feminist yorumlanması .İki cinsiyet arasındaki cinsel farklılıkları inkar ettiği gerekçesi ile psikanalitik feministler tarafından çok eleştirilmişti
İT cinsel fallik teklik (T)

fallokrasi (T)
[ felsefe, sağlık/beden ]
KN Lacan'ın fallusun arzuyu yapılandıran ayrıcalıklı bir gösteren olduğu ve sembolik sisteme egemen olduğu tezi. Fallus (Phallus) arzunun gösterenidir; arzulanan ötekinin arzusudur ve bu da eksiklikten kaynaklanır. Bu çerçevede dişi cinsiyet farklılığı, dişi özne imkansızdır. Dişinin arzusu fallusa sahip olmaktır
YK fallusun iktidarı (T)
İT cinsiyet farklılığı (T)

fallusun iktidarı (T)
[ felsefe ]
KULLANfallokrasi (T)

fantezi
[ dil/edebiyat ]
KN edebi bir tür olarak fantezi (deneyim, olay, fikir ve arzuların içiçe örüldüğü yazın türü) hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak fantezi için biçim terimleri ekine bakınız
GT edebi türler
AT efsaneler
fantezi romanları
halk hikâyeleri
masallar
mitler
peri masalları
İT korku romanları

fantezi romanları
[ dil/edebiyat ]
GT fantezi
romanlar

farkındalık
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANkimlik

farkındalık eğitimi
[ eğitim/öğretim, siyaset/siyasa ]
KN sosyal grupların özgürleşmesini ve özellikle baskıyla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlar
YK siyasi eğitim
GT beceri kazandırma eğitimi
eğitim
İT bilinç yükseltme grupları
kadın örgütleri

farklı kültürler (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT batı kültürü dışında kalan kadınlar

faşizm
[ siyaset/siyasa ]
KN milliyetçi, ırkçı, korporatist ve otoriter temellere dayalı siyasi hareket; faşist rejimler İtalya'da (1929-1943), Almanya'da (1933-1945), İspanya ve Japonya'da görüldü
GT dünya görüşleri
siyasal hareketler
İT aşırılık
faşizm karşıtlığı
ırkçılık
İkinci Dünya Savaşı
nasyonal sosyalizm
Üçüncü Reich

faşizm karşıtlığı
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasal hareketler
İT faşizm

fazla mesai
[ ekonomi ]
GT çalışma saatleri

felsefe
[ felsefe ]
KN insanlar ve dünya hakkında ve dolayısıyla bunların tarihi konusunda düşünme
AT epistemoloji
feminist siyaset felsefesi (T)
postmodernizm
siyaset felsefesi
sosyal felsefe
yapısalcılık (T)
İT dünya görüşleri
estetik
etik
feminist felsefe

feminist*
[ genel, kadın çalışmaları ]
KN cinsiyetler arası eşitsizlikleri kadınlar lehine değiştirmeyi amaçlayan ve bunu eleştirel bir bakış açısıyla yapan düşünce; mevcut birleşik terimleri gözönüne alarak diğer terimlerle birlikte kullanınız

feminist antropoloji
[ antropoloji ]
KN antropolojinin bu dalı için eşitsiz güç ilişkileri açık bir başlangıç noktası yaratır; kuram ve uygulama yakın ilişki içindedir ve artık batılı düşünceye dayalı değildir
GT kuramlar*
sosyal bilimler
AT etnik çalışmalar
İT antropoloji
cinsiyetçilik
kadın tarihi
Osmanlı kadın hareketi (T)

feminist bilgi kuramı (T)
[ felsefe ]
KULLANfeminist epistemoloji (T)

feminist bilim felsefesi (T)
[ bilim, felsefe ]
KN bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilimsel kuram ve pratik içinde toplumsal cinsiyet normlarının kadınların aleyhine, erkelerin leyhine işlediğini gözönüne sermeyi hedefler
İT feminist felsefe

feminist bilimsel pratik çalışmaları
[ kadın çalışmaları ]
İT kadın çalışmaları

feminist dergiler
[ medya ]
KULLANfeminist süreli yayınlar

feminist dinsel metin açıklaması
[ din/dünya görüşü ]
İT dinsel metin yorumu
feminist edebiyat eleştirisi

feminist edebiyat eleştirisi
[ dil/edebiyat ]
KN edebiyat geleneğini ve edebi metinleri, feminist düşünce ve özellikle feminist edebiyat kuramları ışığında yorumlayan eleştiri ekolü
İT feminist dinsel metin açıklaması
feminist edebiyat kuramı (T)
feminist estetik
kadın yazısı
postmodernizm
yapısöküm

feminist edebiyat kuramı (T)
[ dil/edebiyat ]
KN edebiyat alanında, kadının konumunu, yazar, okur, olay örgüsü, karakter ve dil kullanımı açılarından ele alan kuramsal çalışmaların tümü için kullanılan genel terim
İT feminist edebiyat eleştirisi
okur tepki kuramı

feminist epistemoloji (T)
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN kadın olmanın, eril bakış açısına dayalı bir düşünce tarzı tarafından kurulmuş olan ve "nesnel" olduğu iddia edilen olgulara farklı bir bakış açısıyla bakmayı mümkün kıldığını, kadınların erkekleri fark edemedikleri özellikleri ve ilişkileri fark edebildiklerini, olguları erkeklerden daha farklı betimlediklerini ve değerlendirdiklerini ileri süren feminist bilgi kuramı
YK feminist bilgi kuramı (T)
GT epistemoloji
İT kuramlar*

feminist estetik
[ dil/edebiyat, felsefe, sanat ]
KN sanat ile cinsiyet arasındaki ilişkiden yola çıkarak, kadına özgü biçim ve biçemleri tanımlayan sanatsal ve estetik ilkeler
GT estetik
İT feminist edebiyat eleştirisi
feminist sanat
kadın yazısı

feminist etik
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN feministler kendilerine özgü bir etik geliştirmek suretiyle toplumsal ahlakı değiştirdiler. Bu etiğin değerlerini savunmak suretiyle feminist politika yaptılar. Feminizmde "etik" bir konumdur, çünkü o öncelikle bir adalet talebidir. Feminist etik bir toplumda zaten içkin bir biçimde bulunan ahlak normlarının karşısına başka normlar çıkarır
İT eros etiği (T)
etik
özen gösterme

feminist felsefe
[ felsefe ]
KN feminist felsefenin amacı cinsiyetli varoluşun olgusallığını hesaba katarak onun anlamını yeniden düşünmek ve onu özgürleştirecek şekilde yenilemektir. Feminist felsefe herşeyden önce felsefe tarihiyle kadın bakış açısından kurulmuş bir ilişkidir
YK kadın düşünme biçimi
AT epistemoloji
İT felsefe
feminist bilim felsefesi (T)
kadın yazısı
postmodernizm
yapısöküm
yöntem tartışması

feminist film kuramı
[ medya, sanat ]
KN filmlerde kadınların karakterize ediliş biçimlerine, duygu, düşünce ve günlük yaşamlarının nasıl betimlendiğine ilişkin çalışmalar
İT göstergebilim
izleme alışkanlıkları
kadın filmleri

feminist filmler
[ medya, sanat ]
KULLANkadın filmleri

feminist fonlar
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KULLANkadın fonları

feminist ideoloji eleştirisi
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN bir toplumsal sınıf tarafından belirlenmiş egemen 'yanlış' bilinç ve bu asılsız bilince erkek duruşu açısından uyarlanmış ideolojiyi eleştiren feminizm ve Marksizm bileşimi
İT ideoloji eleştirisi
Marksist feminizm

feminist kuramlar
[ kadın çalışmaları ]
KULLANkuramlar*

feminist medya
[ medya ]
YK kadın medyası
AT feminist süreli yayınlar
kadın basımevleri
kadın elektronik medya şirketleri
kadın kitabevleri
kadın sahaflar
kadın yayınevleri
İT medya

feminist örgütlenme biçimleri
[ siyaset/siyasa ]
KN feminist çevrelerde kullanılan; yatay iş bölümü, kolektif model, özerklik, uzmanlaşma eğitiminin gerekli görülmemesi gibi özellikler barındıran örgütlenme biçimleri
YK kolektifler
İT gönüllü çalışma
kadın örgütleri
örgütlenme biçimleri
platformlar (T)

feminist psikoloji
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN psikoloji disiplininde varolan toplumsal cinsiyet yanlılığını kanıtlamak amacıyla kadınların deneyimlerini, özelliklerini ve niteliklerini tanımlamayı ve açıklamayı amaçlayan psikolojik kuramlar
İT psikoloji

feminist radikal terapi
[ sağlık/beden ]
KULLANfeminist terapi

feminist sanat
[ sanat ]
KN 1960’ların sonunda ABD’de ortaya çıkan feminist sanat hareketi: kadın sanatçıların topluma ilişkin feminist bir vizyona veya bireysel, kadınsı yaratıcı tarza dayalı olarak geliştirdikleri sanat
İT feminist estetik
sanatlar

feminist siyaset felsefesi (T)
[ felsefe, siyaset/siyasa ]
GT felsefe
İT cinsel haklar (T)

feminist sosyalizm
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KULLANsosyalist feminizm

feminist sosyoloji
[ sosyal ilişkiler ]
KN feminist sosyoloji pratiği hakkındaki yayınlar
GT sosyal bilimler
İT sosyoloji

feminist süreli yayınlar
[ medya ]
KN feminist düşünceyle açıkça ilişkili olan süreli yayınlar; feminist süreli yayınlar hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak süreli yayınlar için biçim terimleri ekine bakınız
YK feminist dergiler
kadın süreli yayınları
GT feminist medya
İT kadın dergileri
kadın magazinleri
süreli yayınlar

feminist tarih
[ kadın çalışmaları, tarih ]
KN kadınları tarihini hegomonik, eril, geleneksel akademik tarihe meydan okuyarak yazmak
AT kadın tarihi
kadın tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)
toplumsal cinsiyet tarihçiliği

feminist teoloji
[ din/dünya görüşü ]
YK kadın çalışmaları teolojisi
GT teoloji
AT lezbiyen teoloji
İT kurtuluş teolojisi

feminist terapi
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN Feminist terapi, insanın maruz kaldığı acıların pek çoğunun toplum içinde, özellikle toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, sınıf, engellilik, cinsel yönelim vb. alanlarda, var olan güç dengelerindeki eşitsizlikten kaynaklandığı olgusunun fark edilmesi sonucu ortaya çıktı. Bu türden güç dengesizlikleri cinsel şiddet gibi durumlarda doğrudan zarara uğrama nedeni olduğu gibi, sınırlı olanaklar gibi olgular da kadına dolaylı zarar vermektedir. Feminist yaklaşım toplumsal alanda değişimi zorunlu görür
YK feminist radikal terapi
AT beden çalışması
İT kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
kendi kendine yardım
özgüven edinme eğitimi
terapi

feminist tinsellik
[ din/dünya görüşü ]
KN 1970'lerde feminist teolojinin yükselişiyle birlikte ortaya çıkan kavram; kadınların saygınlığı ve gücünün kabulü başlangıç noktalarından biridir
AT holizm
okültizm
İT ayinler
azizler
cadılar
eko feminizm
kadın kilisesi
kadın törenleri
kültürel feminizm
meditasyon
medyumlar
mistisizm
tanrıça hareketi
tinsellik
yeni çağ hareketi

feminizm
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN 1. kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği eleştiren ve buna karşı çıkan ve kadın özgürlüğü için mücadele eden, siyasi ve sosyal hareket ve felsefe; bu bakımdan feminizm kadın araştırmaları için bir esin kaynağıdır, çeşitli feminist bakışlarla farklılaşabilir
2. ‘feminizm’ kelimesi 19. yy sonunda ortaya çıkmıştır ve anlamı farklı tarihsel dönemlerde farklı olmuştur; kadınların deneyimleri ve kültürlerinin yeniden değerlendirilmesinin bütün anlamları için geçerlidir
GT dünya görüşleri
kuramlar*
siyasal hareketler
toplumsal hareketler
AT anarşist feminizm
birinci dalga feminizm
eko feminizm
eşit haklar feminizmi
ikinci dalga feminizm
kültürel feminizm
Marksist feminizm
psikanalitik feminizm (T)
radikal feminizm
siber feminizm
sosyalist feminizm
üçüncü dalga feminizm
İT feminizm karşıtlığı
ırkçılık karşıtlığı
kadın çalışmaları
kadın direnişi
kadın hareketi
kız kardeşlik
lezbiyen hareketi
Müslüman kadın hareketi (T)
özgürleşme
siyah feminizm
yapısöküm

feminizm + uluslararası*
[ siyaset/siyasa ]
YK küresel feminizm

feminizm karşıtlığı
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN özgürleşmeye ve feminizme karşı olmak
GT siyasal hareketler
İT feminizm
ırkçılık
kadın düşmanlığı

femokratlar
[ siyaset/siyasa ]
KN hükümetin tüm yönetim düzeylerinde eşit fırsatları geliştiren hükümet yetkilileri; yeni uluslararası tartışma
İT fırsat eşitliği görevlileri

feodalizm
[ siyaset/siyasa, tarih ]
İT tarım toplumu

fetişizm (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN doyum nesnesinin cansız bir nesne veya birinin beden parçası olduğu bir çeşit parafiliyi (bir kişinin yoğun fantazi, anormal arzular içinde bulunmasını tanımlayan psikolojik terim) anlatır

fırsat eşitliği (T)
[ siyaset/siyasa ]
AT fırsat eşitliği ajansları
fırsat eşitliği araştırmaları
fırsat eşitliği destekleme politikası
fırsat eşitliği görevlileri
fırsat eşitliği komisyonları
fırsat eşitliği politikası
fırsat eşitliği projeleri

fırsat eşitliği ajansları
[ siyaset/siyasa ]
GT fırsat eşitliği (T)

fırsat eşitliği araştırmaları
[ kadın çalışmaları ]
KN cinsiyetler arası eşitsizliği ve kökenlerini, bu eşitsizliği giderecek bir bakış açısıyla araştıran çalışma
GT fırsat eşitliği (T)
kadın çalışmaları

fırsat eşitliği destekleme politikası
[ ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa ]
GT fırsat eşitliği (T)
İT cinsiyetçilik
eşit muamele
teşvikler
toplumsal eşitsizlik

fırsat eşitliği görevlileri
[ siyaset/siyasa ]
KN bir kuruluşta (özel veya kamu sektöründe) eşit fırsat politikasından sorumlu yetkililer
GT fırsat eşitliği (T)
yönetimsel meslekler
İT femokratlar
fırsat eşitliği politikası

fırsat eşitliği komisyonları
[ siyaset/siyasa ]
GT fırsat eşitliği (T)
İT fırsat eşitliği politikası

fırsat eşitliği politikası
[ siyaset/siyasa ]
KN 1975’de başlayan ve 1981 yılından bu yana devam eden ve kadınların konumlarını iyileştirmeyi amaçlayan, hükümet politikasını da içeren tüm politikalar:‘hükümet tarafından geliştirilen, kadın ve erkeklerin eşit haklara ve sorumluluklara sahip olabileceği ve herkesin bağımsız bir biçimde kendini var edebiliceğini kabul eden politika’; bu terim uluslararası*, bölgesel politika, yerel yönetim politikası ve ilgili alan terimleriyle birlikte kullanılabilir
GT fırsat eşitliği (T)
siyasa*
İT azınlık politikaları
fırsat eşitliği görevlileri
fırsat eşitliği komisyonları
fırsat eşitliği projeleri
göstermelik uygulamalar
hükümet politikası
ileriye dönük stratejiler
kadın on yılı
sektör politikası
toplumsal cinsiyetin ana akımlara dahil edilmesi

fırsat eşitliği projeleri
[ siyaset/siyasa ]
GT fırsat eşitliği (T)
İT fırsat eşitliği politikası

fıtrat (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 1. kadınlar ile erkeklerin 'doğaları' arasında değiştirilemez ve biyolojik özelliklere dayalı farklılıklar olduğuna ilişkin inanış
2. İslam dünyasında feminizm karşıtlığı bağlamında en çok kullanılan argümanlardan biri
İT biyolojik belirlenimcilik
özcülük

film eleştirileri
[ sanat ]
KULLANeleştiriler + filmler

film sansür kurulları
[ sanat ]
KULLANfilmler

film yapımcıları
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler
İT yaratıcı meslekler

film yıldızları
[ sanat ]
İT filmler
kadın imgeleri
yaratıcı meslekler

filmler
[ medya, sanat ]
KN filmler hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak filmler için biçim terimleri ekine bakınız; ‘türler*’ ile ilişkilendirilebilir
YK film sansür kurulları
sinema filmleri
GT görsel işitsel medya
sanatlar
AT sessiz filmler
uzun metrajlı filmler
İT film yıldızları
kadın filmleri
kadın kahramanlar
yapısalcılık (T)

firmalar
[ ekonomi ]
KULLANşirketler

fitne (T)
[ din/dünya görüşü, siyaset/siyasa ]
KN 1. siyasi ve toplumsal karışıklık
2. erkek egemen bakış açısına göre kadınların cinsel ayartıcılık potansiyelinin erkekler üzerindeki etkileri sebebiyle ortaya çıkması muhtemel sorunlu durumlar

fizik
[ bilim ]
GT bilim dalları
bilimler

fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT bağımlılık

fiziksel planlama
[ yapı/barınma ]
KULLANmekân planlaması

fiziksel şiddet
[ sağlık/beden ]
GT şiddet
AT taciz
İT psikolojik şiddet

flört etme
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANbaştan çıkarma

fobiler
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kapalı ve açık alan korkusunu da kapsar
AT açık alan korkusu

folklor
[ antropoloji, sanat, sosyal ilişkiler ]
KN halk bilimi
İT halk kültürü

fonlar
[ ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa ]
GT teşvikler
İT bağışlar
kadın fonları (T)

fotoğrafçılar
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

fotoğrafçılık
[ sanat ]
KN biçim olarak fotoğraflar için biçim terimleri ekine bakınız
YK sanat fotoğrafçılığı
GT görsel işitsel medya
sanatlar

Fransız Devrimi
[ tarih ]
KN 1789-1795 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve feminizmin esin kaynaklarından biri olan Fransız Devrimi hakkındaki yayınları ifade eder; ayrıca zaman ekine bakınız
GT tarihsel dönemler

frengi (T)
[ sağlık/beden ]
YK sifilis (T)
GT cinsel yolla bulaşan hastalıklar

fuhuş (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks işçiliği (T)

fuhuş endüstrisi (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks endüstrisi (T)

fuhuş müşterileri (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks müşterileri (T)

fuhuş sektöründeki meslekler (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks endüstrisindeki meslekler (T)

fuhuş tacirleri (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks tacirleri (T)

galeriler
[ sanat ]
KULLANsanat galerileri

gardiyanlar
[ hukuk ]
GT hizmet sektöründeki meslekler
hukuk alanındaki meslekler

garsonlar
[ ekonomi ]
GT otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
İT lokantalar (T)

gayri meşru çocuklar (T)
[ hukuk ]
KULLANevlilik dışı çocuklar (T)

gazeteciler
[ medya ]
GT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

gazetecilik
[ medya ]
İT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
medya

gazeteler
[ medya ]
KN gazeteler hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak gazeteler için biçim terimlerine bakınız
GT medya

gebeliğin sonlandırılması
[ sağlık/beden ]
KULLANkürtaj

gebelik
[ sağlık/beden ]
AT istenmeyen gebelik
İT anne bakımı
annelik
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
çocuk doğurma
doğum bilim
doğum sonrası bakım
doğum sonrası bunalım

gebelikten korunma yöntemleri
[ sağlık/beden ]
KN gebeliğin önlenmesi; gebelikten korunma yöntemlerinden bazıları AT kategorisi altında sıralanmıştır
YK geleneksel korunma yöntemleri
GT doğum kontrolü
AT diyafram (T)
doğum kontrol hapları
geri çekme yöntemi
prezervatif
rahim içi araç
takvim yöntemi
vajinal fitil
İT kısırlaştırma
kürtaj
üreme

gebelikten korunma yöntemleri-k
[ sağlık/beden ]
AT geri çekme yöntemi
prezervatif
vasektomi

gece işi
[ ekonomi ]
GT emek
İT çalışma saatleri
vardiyalı çalışma

gecekondular (T)
[ sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
İT semtler
yeni yerleşim alanları
yoksulluk

geç modern tarih
[ tarih ]
KN geç dönem (1870’lerden günümüze kadarki dönem) tarihine ilişkin yayınları ifade eder; ayrıca zaman ekine bakınız
GT tarihsel dönemler

geçici istihdam (T)
[ ekonomi ]
İT istihdam
istihdam politikaları

geçici iş
[ ekonomi ]
GT emek
İT mevsimlik iş
seyahat sektöründeki meslekler
tarım sektöründeki meslekler

geçici işlerde çalışma
[ ekonomi ]
GT emek
İT işe yerleştirme

geçici özel önlem (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
GT olumlayıcı eylem

geçimlik
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANnafaka

geçiş ayinleri
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler ]
KN bir kişinin statüsünde doğum, evlilik ve ölüm gibi değişimleri sembolize eden işlemler ve ritüeller
GT ayinler
İT cinsel organların kesilerek sakatlanması
doğum gelenekleri
düğün (T)
erginleme ayinleri
geleneksel kültür
inisiasyon (T)
ölüm

geleneksel aile (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile
İT geniş aile

geleneksel kadın örgütleri
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN
1. geleneksel kadın örgütleri hakkındaki yayınları ifade eder; bu örgütlerin isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve gerekirse ayrı bir listeye eklenebilir
2. farklı bağlamlara göre anlamı değişebilir. Batıdaki kadın hareketi bağlamında, kadın hakları alanında çalışan ve yasamada kadın hakları lehine düzenleme yapılmasına ve kadının politikaya katılımı önündeki engellerin kaldırılmasına odaklanan örgütler; diğer bağlamda -söz gelimi Bolivya'da- anneler konfederasyonu için kullanılır
GT kadın hareketi
kadın örgütleri
İT eşit haklar feminizmi

geleneksel korunma yöntemleri
[ sağlık/beden ]
KULLANgebelikten korunma yöntemleri

geleneksel kültür
[ antropoloji, sanat, sosyal ilişkiler ]
GT kültür
AT halk kültürü
İT ataerkil sistem
geçiş ayinleri

geleneksel tıp
[ sağlık/beden ]
KN şamanizm gibi antik çağlardan bu yana uygulanan popüler tıp
GT tıp
İT alternatif tıp

gelin cinayetleri
[ antropoloji, hukuk ]
KN Hindistan, Ortadoğu, Akdeniz ve Afrika gibi bölgelerde bakire olmadığı, çeyizleri verilmediği vb. gerekçelerle gelinlerin öldürülmesi
YK gelin yakma
İT bekaret kontrolü (T)
evlilikle ilgili ödemeler
kadın cinayetleri (T)
namus cinayeti (T)
ölüm

gelin yakma
[ antropoloji ]
KULLANgelin cinayetleri

gelinle ilgili hizmetler
[ antropoloji, ekonomi ]
KN erkeğin, evlenmeden önce ve evlendikten sonraki kısa süre zarfında karısının ailesine vermek zorunda olduğu hizmetler
KULLANevlilikle ilgili ödemeler

gelinler için yapılan ödemeler
[ antropoloji, ekonomi ]
KULLANevlilikle ilgili ödemeler

gelir
[ ekonomi ]
KN iş ve diğer kaynaklardan edinilen gelirler
AT asgari ücret
İT çifte kazanç
ekonomi
ekonomik bağımsızlık
emek
ev işi ücretleri
gelir dağılımı
sosyal güvenlik sistemi
vergiler
yoksulluk

gelir dağılımı
[ ekonomi ]
İT gelir
yoksulluğun feminizasyonu

gelişim psikolojisi
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN yaşamın değişik evrelerindeki insan davranışlarının, gelişim bağlamında, ele alınması
GT psikoloji
İT toplumsallaşma
yaşam evreleri

gemi kaptanları
[ ekonomi ]
GT zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler

gemiciler
[ ekonomi ]
GT zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler

genç işçiler
[ ekonomi ]
GT gençler
işçiler
İT genç işsizliği
gençlik

genç işsizliği
[ ekonomi ]
GT işsizlik
İT genç işçiler
istihdam

gençler
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
AT genç işçiler

gençlik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN 15-24 yaş arası yaşam evresi
GT yaşam evreleri
AT ergenlik
erinlik
İT arkadaş grupları
çocuklar
genç işçiler
gençlik hareketi
sosyal güvenlik sistemi
toplumsal gruplar
toplumsallaşma

gençlik edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KULLANçocuk edebiyatı

gençlik hareketi
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal hareketler
İT gençlik
izcilik

gençlik kampları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim ]
GT eğlence ve eğitim kampları

gençlik kulüpleri
[ sağlık/beden ]
KULLANsosyal yardım çalışması

genel ortaöğretim
[ eğitim/öğretim ]
KULLANortaöğretim

genel tuvalet görevlileri
[ ekonomi ]
YK tuvalet görevlileri

genelev (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT mamalar
seks endüstrisindeki meslekler
seks işçiliği

genetik
[ bilim ]
KN kalıtımın ilkelerini ve maddesel temelini araştıran biyoloji dalı
GT biyoloji
AT soyu ıslah etme sahte bilimi (T)

genetik anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KN başka bir kadının gebe kalması için ona kendi yumurtasını veren kadınlar
YK yumurta bağışçıları
GT anneler
bağışçılar
İT üreme teknolojisi
yapay dölleme

genetik babalar
[ sağlık/beden ]
KULLANbiyolojik babalar

genetik müdahale
[ sağlık/beden ]
KN bir organizmanın genetik mirasındaki özelliklerin normal yapısını değiştirmeye yönelik müdahale
GT biyoteknoloji
İT üreme teknolojisi

geniş aile
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN ekonomik bir birim niteliği taşıyan evlenmemiş kız ve erkek kardeşleri amca, dayı, teyze ve halaları da içine alan değişik kuşaklardan oluşan aile tipi; geniş aile farklı yerleşim modellerine sahip olabilir, (örneğin babanın ya da annenin ailesiyle birlikte yaşama gibi)
GT aile
hane halkı
İT akrabalık yapıları
çekirdek aile
geleneksel aile (T)

genital safha (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN üç yaş civarı, gelişim sürecinde genital organların baskın olduğu dönem
YK fallik dönem (T)
İT erotojen bölgeler (T)
psikoseksüel gelişme (T)

genital uçuklar (T)
[ sağlık/beden ]
GT cinsel yolla bulaşan hastalıklar

gerçek kendilik (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT sahte kendilik (T)

geri bırakılmış ülkeler (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
kalkınmakta olan ülkeler

geri çekme yöntemi
[ sağlık/beden ]
KN cinsel ilişkide erkeğin vajina/anüs dışına boşalması
YK dışarı boşalma (T)
GT gebelikten korunma yöntemleri
gebelikten korunma yöntemleri-k

geri kalmış ülkeler (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT az gelişmiş ülkeler
kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
kalkınmakta olan ülkeler

geriye göç
[ sosyal ilişkiler ]
GT göç
AT zorunlu göç (T)

Germen dinleri
[ din/dünya görüşü ]
KULLANölü dinler

gerontofili
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN yaşlılara karşı cinsel çekim
GT cinsellik
İT cinsel yönelim

gerontoloji
[ sağlık/beden ]
KN multi disipliner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir
YK yaşlı bakımı
İT sağlık ve sosyal hizmetler
yaşlı yurttaşlar
yaşlılık

gettolar
[ yapı/barınma ]
İT kentleşme
semtler
yeni yerleşim alanları

gey çalışmaları
[ kadın çalışmaları ]
KN eşcinsel erkeklerle igilidir; tanım için 'lezbiyen çalışmaları' teriminin KN'na bakınız
GT lezbiyen ve gey çalışmaları
İT erkek çalışmaları
erkek eşcinselliği
erkeklik

gey dili
[ dil/edebiyat ]
KN gey erkeklerin kendi kültürlerinin bir dışavurumu olarak kullandıkları dil
YK dil kullanımı + geyler
GT dil kullanımı
İT lezbiyen dili

gey edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KN eşcinsel erkeklerle ilgili yayınları ifade eder; biçim olarak gey edebiyatı için biçim terimleri ekine bakınız
GT lezbiyen ve gey edebiyatı

gey evlilikleri
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN erkekler arası eşcinsel bir ilişkinin dini otoriteler veya medeni hukuk nezdinde onaylandığı beraberlik
GT eşcinsel evlilik (T)
İT lezbiyen evlilikleri

gey hareketi
[ sosyal ilişkiler ]
GT lezbiyen ve gey hareketi
İT erkek hareketi

gey kültürü
[ sosyal ilişkiler ]
KN eşcinsel erkeklere özgü hizmetler, eğlence biçimleri, sosyal faaliyetler, üslup araçları, görgü kuralları ve sanatsal ifade biçimlerinin toplamı
YK çirkin ibneler
AT butch femme
İT homososyal davranış

gey oyunları
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT amatör sporlar
derece sporları
Olimpiyat Oyunları

gey teolojisi
[ din/dünya görüşü ]
KULLANteoloji + erkek eşcinselliği

geyler
[ sosyal ilişkiler ]
KN eşcinsel erkekler
GT toplumsal gruplar
İT butch femme
lezbiyenler

geyşalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN Japon geleneğinde profesyonel kadın eşlikçiler

gezginler
[ dinlenme/serbest zaman ]
YK seyyahlar
İT kâşifler

gezi yazıları
[ dil/edebiyat ]
KN gezi yazıları hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
YK seyahat yazıları
GT edebi türler
İT kâşifler

gezinti
[ dinlenme/serbest zaman ]
KULLANyürüyüş

gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT dans salonları
otel ve hazır yemek sektörü

gıda üretimi
[ ekonomi ]
İT gıda ve içecek sanayisi
tarım sektörü
tarım sektöründeki meslekler

gıda ve içecek sanayisi
[ ekonomi ]
GT sanayi
İT gıda üretimi
tarım sektörü

girişimci kadınlar
[ ekonomi ]
GT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
İT girişimciler
kadın şirketleri
ticaret yapan kadınlar

girişimciler
[ ekonomi ]
GT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
İT girişimci kadınlar
kadın şirketleri
şirketler
ticaret yapan kadınlar

giyim
[ sağlık/beden, sanat ]
AT tesettür (T)
İT moda

giyim sanayi
[ ekonomi ]
GT sanayi
İT moda
tekstil sanayi

gizli işsizlik
[ ekonomi ]
KN kayıtdışı işsizlik
YK görünmeyen işsizlik
GT istihdam politikaları
işsizlik
İT görünmeyen gizli işsizlik (T)
istihdam
yoksulluk

gizli müfredat
[ eğitim/öğretim ]
KN resmi eğitim programlarında açıkça ifade edilmeyen ancak çocukların okulda özümsedikleri normlar, değerler, davranışlar ve becerilerin tümü
İT didaktik
eğitim programları (T)

gonore (T)
[ sağlık/beden ]
KULLANbel soğukluğu (T)

gotik romanlar
[ dil/edebiyat ]
KN gotik romanlar hakkındaki yayınları ifade eder (18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başı arasında görülen, korkunç ve gizemli olayları çarpıtarak anlatan roman türü); biçim terimleri ekine bakınız
GT romanlar

göç
[ sosyal ilişkiler ]
KN iş, güvenlik, sağlık nedenleriyle yaşanılagelen bölgeden ve/ya da ülkeden başka bir bölgeye ve/ya da ülkeye, zorunlu ya da gönüllü olarak, yerleşmek üzere gitmek
GT nüfus bilimi (T)
nüfus hareketi (T)
AT aile
dış göç
dışarıdan göç etme
diyaspora
emek göçü
geriye göç
göçmenler + emek
iç göç (T)
üçüncü kuşak
yabancı işçiler
zorunlu göç (T)
İT ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
göç eden erkeklerin eşleri
göçmenler
sığınmacılar
sömürgeliğin sonlandırılması

göç eden erkeklerin eşleri
[ sosyal ilişkiler ]
KN kocaları başka bir ülkeye ve/ya da bölgeye göç etmiş, kendileri yaşanılagelen yerde kalmış kadınlar; coğrafya terimleri ile birlikte kullanılabilir (coğrafya terimleri ekine bakınız)
İT göç

göçebeler (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANgöçerler (T)

göçerler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN yerleşik düzene geçmeyen topluluklar
yerleşik düzene geçmeyen topluluklar (Yörükler, Türkmenler vb. topluluklar)
YK göçebeler (T)
GT toplumlar
İT aşiretler (T)
avcı toplumlar
roman kadınlar

göçmen kadınlar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANgöçmenler

göçmen kız çocukları
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
YK mülteci kız çocukları
İT kız çocuk kültürü
kız çocukları
üçüncü kuşak

göçmen politikaları (T)
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
İT göçmenler

göçmen statüsü
[ hukuk ]
KULLANsığınma

göçmenler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN belli bir süre için bir ülkeden başka bir ülkeye gitmiş tüm kadınları (çocukları ve torunları dahil) ifade eden ortak terim; terim bir zaman ve coğrafya terimi ile birlikte kullanılabilir, ikamet edilen ülke ve çıkılan ülke biçiminde, örneğin, göçmenler + Türk + Almanya
YK göçmen kadınlar
mülteciler
sığınma hakkı arayanlar
yabancı kadınlar
GT nüfus bilimi (T)
toplumsal gruplar
AT ekonomik göçmenler
latin amerikalılar
sığınmacılar
İT aile
ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
asimilasyon (T)
ayrımcılık
azınlık politikaları
etnik gruplar
göç
göçmen politikaları (T)
ırkçılık
ırkçılık karşıtlığı
ikinci kuşak
ithal damatlar (T)
ithal gelinler (T)
muhacir (T)
sığınma
siyah kadınlar
üçüncü kuşak
yerel nüfus

göçmenler + emek
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN gerekirse coğrafya terimleri ile birlikte kullanınız (coğrafya terimleri ekine bakınız, özellikle sıfatlara)
YK mülteciler + emek
GT göç
İT insan ticareti (T)
misafir işçiler (T)
yabancı işçiler

göğüs kanseri (T)
[ sağlık/beden ]
KULLANmeme kanseri (T)

gönüllü çalışma
[ ekonomi ]
KN genellikle bir sivil toplum kuruluşunda ücret karşılığı olmadan çalışmak
GT ücretsiz emek
İT feminist örgütlenme biçimleri
hayırseverlik
kayıt dışı bakım
kayıt dışı sektör
sosyal yardım çalışması
yardım severlik

görev
[ felsefe ]
KULLANetik

görgü kuralları
[ sosyal ilişkiler ]
YK davranış kuralları
İT normlar

görsel işitsel medya
[ medya, sanat, tarih ]
KN görsel işitsel medya ile ilgili yayınları ifade eder; bunlardan bazıları AT kategorisi altında verilmiştir; görsel-işitsel materyaller için biçim terimleri ekine bakınız
GT medya
AT belgeseller
bilgisayar iletişimi
filmler
fotoğrafçılık
multimedya
radyo
televizyon
video
İT bilgi hizmetleri
elektronik yayın şirketleri
grafik sanatlar
izleme alışkanlıkları

görsel sanatlar
[ sanat ]
GT sanatlar
AT çizgi romanlar
çizim
duvar yazıları
grafik sanatlar
heykel
ikonografi
karikatürler
resim
tekstil sanatı
İT tasarım

görücü usulü evlilikler
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN bireylerin, birbirlerini tanımadan, başkalarının aracılığıyla bir araya getirilerek evlendirilmesi
GT evlilik
evlilik gelenekleri
İT çöpçatanlık hizmetleri
eş seçimi

görünmeyen gizli işsizlik (T)
[ ekonomi ]
GT işsizlik
İT gizli işsizlik
istihdam
istihdam politikaları

görünmeyen işsizlik
[ ekonomi ]
KULLANgizli işsizlik

görüntü ekranları
[ bilim ]
KULLANbilgisayarlar

göstergebilim
[ dil/edebiyat ]
KN dil ve dilin model olarak alındığı sistemlerde göstergelerle işaret ettikleri şeyler/kavramlar arasındaki ilişkileri araştıran biilim dalı
İT feminist film kuramı
ideoloji eleştirisi
yapısalcılık (T)

gösteri sanatları
[ sanat ]
YK sahne sanatları
GT sanatlar
AT dans
kadın tiyatrosu
müzik
müzikli tiyatro
sirk
tiyatro
İT sanatsal gösteriler (T)

gösteriler
[ siyaset/siyasa ]
KULLANeylemler

göstermelik uygulamalar
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kadına karşi ayrımcılığı gidermeye yönelik olarak sunulan, ancak, özsel olarak bir değişiklik getirmeyen uygulamalar
İT fırsat eşitliği politikası
olumlayıcı eylem
vitrin siyaseti (T)

gözetim
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
İT velayet

grafik sanatlar
[ sanat ]
YK baskı resimler
gravür
oymacılık
GT görsel sanatlar
İT görsel işitsel medya

grafik tasarım
[ sanat ]
KN tanıtım materyali, mizanpaj ve kitap tasarımını da içerir
GT tasarım

gravür
[ sanat ]
KULLANgrafik sanatlar

grevler
[ ekonomi ]
KN belli isteklerin elde edilmesi amacıyla yapılan geçici iş durdurma
GT ekonomik yaptırımlar
sosyal güvenlik
İT boykotlar
çalışanlar
iş yavaşlatma eylemi (T)
işçi sendikaları (T)
sendikalar
toplu iş sözleşmeleri
toplu pazarlık (T)

güçlendirme
[ sosyal ilişkiler ]
KN kaynaklara ulaşma ve kişinin kendi hayatını ve içinde yaşadığı toplumu ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan şekillendirmeye etkili olarak katılabilme kapasitesinin artırılması
İT kadın hareketi
özgürleşme

güçlendirme politikaları (T)
[ kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
İT iktidar

gündelik yaşam
[ sosyal ilişkiler, tarih ]
GT toplumsal ve ekonomik tarih
İT ev içi araç gereçler
zamanın kullanımı

gündelikçiler (T)
[ ekonomi ]
GT ev içi meslekler
İT evdeki yardımcılar

gündüz bakım evleri (T)
[ eğitim/öğretim, ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN 3-6 yaş arası çocuklar için çocuk bakım yerleri
GT çocuk bakımı
okul dışı çocuk bakımı
İT kreşler

gündüz bakımı (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN annenin dışında bir bakıcı tarafından bebeğe verilen gündüz bakımı
İT bebek bakıcıları

günlükler
[ dil/edebiyat, tarih ]
KN günlüklerle igili yayınları ifade eder; belge biçimi olarak günlükler için biçim terimleri ekine bakınız
GT kişisel belgeler
İT rüya defterleri (T)

güvenli seks
[ sağlık/beden ]
KN AIDS ile ilgili yayınlar için 'AIDS' + 'bilgi*' veya 'koruyucu' terimlerini kullanınız
cinsel ilişki sırasında HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı korunma
İT cinsel yolla bulaşan hastalıklar

güvenlik
[ ekonomi, hukuk, sağlık/beden, sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
KN ilgili alan ile birlikte kullanılabilir
AT iş güvenliği (T)
kamu güvenliği
yol güvenliği
İT Aileyi Koruma Kanunu (T)
kadının insan hakları (T)
sosyal güvenlik sistemi
sosyal haklar (T)

güvenlik alanındaki meslekler
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler
AT casuslar
dedektifler
müze bekçileri
özel güvenlik elemanları (T)
polis görevlileri

hac seyahatleri
[ din/dünya görüşü ]
KN kutsal yerlere yapılan dini seyahatler
İT dini uygulamalar

hahamlar
[ din/dünya görüşü ]
KN Yahudililik'te din ileri gelenleri
GT din hizmetleri alanındaki meslekler

hâkimiyet fantezileri (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANerotik hakimiyet (T)

halk eğitim merkezleri (T)
[ eğitim/öğretim ]
GT yetişkin eğitimi
İT yaygın eğitim (T)

halk eğitimi (T)
[ eğitim/öğretim ]
KULLANyetişkin eğitimi (T)

halk ezgileri
[ dil/edebiyat, sanat ]
KULLANtürküler

halk hikâyeleri
[ dil/edebiyat ]
GT fantezi
İT masallar

halk kültürü
[ antropoloji, sanat, sosyal ilişkiler ]
KN halk tarafından, örneğin popüler kültüre karşı, halk kökenli yaratılan kültür
GT geleneksel kültür
kültür
İT etnik çalışmalar
falcılar
folklor
popüler kültür

halk kütüphaneleri
[ medya ]
KN halk kütüphaneleri hakkındaki yayınları ifade eder; bu kütüphanelerin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine alınabilir
GT kütüphaneler

halk müziği
[ sanat ]
GT müzik
AT halk ozanları
İT dünya müziği
türküler

halk ozanları
[ sanat ]
GT halk müziği

halkla ilişkiler
[ medya ]
KULLANtanıtım

hamam gelenekleri (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT evlilik gelenekleri
hamamlar (T)

hamamlar (T)
[ sanat, yapı/barınma ]
İT hamam gelenekleri (T)
mimarlık
Osmanlı Mimarisi (T)

hane halkı
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN insanların yalnız olarak veya diğerleriyle birlikte (yasal düzenleme olsun veya olmasın) yaşama biçimleri
YK sosyal sözleşme
GT aile hukuku
AT aile
bekârlar
bekârlar -k
evlilik dışı birlikte yaşama
geniş aile
homososyal davranış
komünler
İT aile hukuku
akrabalık yapıları
cinsel yönelim
çifte kariyerli aile
çifte kazanç
eşler
ilişkiler
medeni durum
sosyal ağlar
toplumsal ağlar
yaşam modelleri

hane halkı reisleri
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANev geçindirenler

hane halkı tipleri
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN hane halkını demografik kategorilere göre sınıflandırma
KULLANaile tipleri

hanedanlıklar
[ siyaset/siyasa ]
KN hanedan isimleri serbest terim (tanıtaç) şeklinde kullanılabilir ve gerektiğinde kuruluşlar listesine konabilir
YK hanım sultanlar (T)
imparatoriçeler
kraliçeler
kraliyet konutları
prensesler
İT aristokrasi

hanefilik (T)
[ din/dünya görüşü ]
GT mezhepler

hanım ağalar (T)
[ antropoloji, ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT toprak sahipliği

hanım köylü (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT ana merkezli topluluklar
anaerkil sistem
anasoyluluk

hanım sultanlar (T)
[ siyaset/siyasa ]
KULLANhanedanlıklar (T)

hanımefendiler
[ tarih ]
KULLANaristokrasi

hapishaneler
[ hukuk ]
İT ceza hukuku
kadın hapishaneleri
mahkumlar

hareketlilik
[ ekonomi, yapı/barınma ]
AT emek dolaşımı
İT dikey hareketlilik (T)
emek piyasası
hizmetler
trafik
yatay hareketlilik (T)

harem
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN Müslüman saray/evlerin kadınlara mahsus kısmına verilen ad ve kadın eş
İT çok eşlilik

haset (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANkıskançlık (T)

hasta bakıcılar (T)
[ ekonomi, sağlık/beden ]
YK hemşire yardımcıları
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

hasta hakları hareketi
[ sağlık/beden ]
KULLANhastalar

hastalar
[ sağlık/beden ]
YK hasta hakları hareketi
İT doktor hasta ilişkisi
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
kendi kendine yardım
profesyonel bakıcı müşteri ilişkisi
sağlık ve sosyal hizmetler

hastalık izni
[ ekonomi, hukuk, sağlık/beden ]
İT çalışma koşulları
iş hukuku
işçi hakları (T)
sosyal güvenlik

hastalıklar
[ sağlık/beden ]
KN kronik mide sorunları gibi kadın hastalığı olduğu iddia edilen hastalıkları ve durumları da içeren fiziksel hastalıklarla ilgili yayınlar; AT kategorisi altında bazı hastalıklar sıralanmıştır; jinekolojik bozukluklar için ‘jinekoloji’ terimini kullanınız
YK ağrılar
rahatsızlıklar
tıbbi rahatsızlıklar
AT adet kanaması öncesi sendromu
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
idrar yolları iltihabı
kanser
kronik yorgunluk sendromu
migren
miyaljik ansefalomiyelit
osteoporoz
yeme bozuklukları
İT beden sağlığı
psikosomatik bozukluklar
ruh sağlığı
tıp

hava kuvvetleri
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsilahlı kuvvetler

hava sporları
[ dinlenme/serbest zaman ]
KN örneğin, balon ile uçma, paraşütle atlama, uçma gibi
GT spor

hayat (T)
[ yapı/barınma ]
KN günlük yaşama ilişkin, örneğin; yeme-içme, çamaşır yıkama vb. etkinliklerin yer aldığı içavlu
GT yaşam modelleri
İT mimarlık

hayat hikâyeleri
[ dil/edebiyat ]
KULLANyaşam öyküleri

hayat kadınları (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANseks işçileri (T)

hayat sigortaları
[ ekonomi ]
GT sigortalar

hayatta kalma stratejileri
[ antropoloji ]
KN kadınların hayatta kalmak için kullandıkları stratejilerin bütünü (örneğin, ücret karşılığı çalışma ile ‘ortak mutfak kullanımı’, annesinin evine taşınma veya çocuk bakımını paylaşma gibi)
İT işbirliği
kalkınma işbirliği

hayırseverlik
[ ekonomi ]
İT aşevleri
gönüllü çalışma
kadın vakıfları (T)
sosyal hizmetler
Vakıflar (T)
yardım severlik

hayvancılık (T)
[ ekonomi ]
İT tarım sektörü

hayvanlar
[ sosyal ilişkiler ]
İT eko feminizm

hemşire yardımcıları
[ ekonomi, sağlık/beden ]
KULLANhasta bakıcılar

hemşireler
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT sağlık ve bakım alanındaki meslekler

her daim hazır kadın fantezisi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN istenildiği anda erotik olarak hazır kadını anlatan erkek fantezisi
GT erotik fantezi (T)

herotika (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN güçlü cesur iktidar sahibi ve bazen de zalim kahramanlara yaslanan erkek popüler roman türü
YK erkek romantizmi (T)
İT kadın pornografisi (T)

heteroseksizm
[ kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN heteroseksüelliği norm olarak kabul etme ve bunun dışındaki cinsellik biçimlerini sapma olarak görerek gey ve lezbiyenlere karşı ayrımcılık uygulama
GT cinsiyetçilik
İT heteroseksüellik
homofobi
iktidar kuramları
lezbiyen ve gey hareketi

heteroseksüel*
[ genel, sosyal ilişkiler ]
KN sadece karşı cinsle ilişkiye giren (sadece diğer terimlerle beraber kullanınız)
İT lezbiyen*

heteroseksüellik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN karşı cinse yönelim
YK zorunlu heteroseksüellik
GT cinsellik
İT cinsel kimlik
cinsel yönelim
heteroseksizm

heykel
[ sanat ]
GT görsel sanatlar
plastik sanatlar

heykeltraşlar
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

hırs
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT başarısızlık korkusu

hısım (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT akrabalık yapıları

HIV pozitif
[ sağlık/beden ]
GT AIDS
İT ELİZA testi (T)

Hicret eden kadınlar (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 622 yılında ilk Müslümanlarla birlikte bazı durumlarda kocalarını ve ailelerini terk ederek Mekke'den Medine'ye göç eden kadınlar

hikâyeler
[ dil/edebiyat ]
KN hikâyeler hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
YK öyküler (T)
GT edebi türler
İT sözlü tarih

hileli evlilikler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
İT evlilik + kadın ticareti
evlilik + oturma izni (T)
evlilik + vatandaşlık hakkı (T)
muhtarlar (T)

Hinduizm
[ din/dünya görüşü ]
GT yaşayan dinler

hisler
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANduygular

histerektomi
[ sağlık/beden ]
KULLANameliyatlar + rahim

hizmet evleri
[ yapı/barınma ]
KULLANbarınma + yaşlı yurttaşlar

hizmet içi eğitim
[ eğitim/öğretim ]
KULLANiş başında eğitim

hizmet koşulları
[ ekonomi, hukuk ]
İT iş akitleri
iş hukuku
toplu iş sözleşmeleri

hizmet sektöründeki meslekler
[ ekonomi ]
GT meslekler
AT danışmanlar
ev içi meslekler
gardiyanlar
güvenlik alanındaki meslekler
hizmetliler (T)
itfaiyeciler
kuaförler
kuryeler (T)
natırlar (T)
odacılar (T)
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
polis görevlileri
postacılar
santral memurları
sekreterler
seyahat sektöründeki meslekler
temizlik sektöründeki meslekler
yuva yöneticileri

hizmetçi kadınlar
[ ekonomi ]
YK hizmetçiler
GT ev içi meslekler
İT bebek bakıcıları
ev içi hizmet
evdeki yardımcılar

hizmetçiler
[ ekonomi ]
KULLANhizmetçi kadınlar

hizmetler
[ ekonomi, sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
KN kamusal ve özel alanda, devlet yada özel sektör tarafından sağlanan temel hizmetler ve olanaklar (örneğin; kütüphaneler, parklar, spor kompleksleri, dini mekanlar vb.)
AT evdeki yardımcılar
İT çocuk bakımı
hareketlilik
mahalle
sosyal refah devleti

hizmetliler (T)
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler

holizm
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
YK toprak ana kuramı
GT dünya görüşleri
feminist tinsellik
İT eko feminizm
tinsellik
yeni çağ hareketi

homeopati
[ sağlık/beden ]
KULLANalternatif tıp

homofili
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KN eşcinselliğin cinsel yönüne değil, sosyal yönüne vurgu yapan terim
KULLANeşcinsellik

homofobi
[ sosyal ilişkiler ]
KN homofobi gerçekte heteroseksizmden daha güçlüdür ve sıklıkla açıkça gösterilen fiziksel veya zihinsel şiddetle birlikte ortaya çıkar
GT cinsiyetçilik
İT heteroseksizm
lezbiyen*
şiddet

homoseksüellik
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANeşcinsellik

homososyal davranış
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN lezbiyen ve gey araştırmalarında kullanılan kuramsal bir terim; tarih ve toplum içinde kadın olsun, erkek olsun aynı cinsiyeti paylaşan kişiler arasında grup oluşmasına ilişkin davranış, ilişkiler ve gelişmeler
GT hane halkı
İT gey kültürü
kadın ağları
lezbiyen kültürü

hormonlar
[ sağlık/beden ]
GT ilaçlar
İT endokrinoloji
osteoporoz
üreme teknolojisi

Hristiyan demokrasi
[ siyaset/siyasa ]
KN Hıristiyan ilkelerine dayalı demokratik bir toplum yaratma amaçlı doktrin ve siyasi hareket
GT demokrasi
siyasal hareketler

Hristiyanlaştırma
[ din/dünya görüşü ]
KULLANmisyon

Hristiyanlık
[ din/dünya görüşü ]
GT yaşayan dinler
AT Doğu Ortodoks Kilisesi
ekümenizm
Protestanlık
Roma Katolik Dini
İT Eski Ahit
Yeni Ahit

hukuk
[ hukuk ]
KN ortak terim; AT kategorisi altında kadın çalışmalarını kapsayan bir dizi hukuk dalı sıralanmıştır
AT anayasa (T)
ceza hukuku
idare hukuku
iş hukuku
kişiler hukuku
medeni hukuk
şeriat (T)
uluslararası hukuk
İT ceza hukuku politikası
hukuk kuramı
içtihat hukuku
insan hakları
sosyal güvenlik sistemi

hukuk alanındaki meslekler
[ ekonomi, hukuk ]
GT meslekler
AT avukatlar
gardiyanlar
icra memurları
mübaşirler
noterler
savcılar (T)
yargıçlar
İT adli yardım

hukuk felsefesi
[ hukuk ]
KULLANhukuk kuramı

hukuk kuramı
[ hukuk ]
KN etik ve ahlaki özellikleri konu alan ve genel olarak hukukun kuramsal ve felsefi yönlerini ele alan yayınlar (mevcut hukukun kadınlara adalet sağlayıp sağlamadığı ve bunu değerlendirme kriter ve standartlarının ne olduğu gibi soruların yanıtlarını hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi araştırır)
YK hukuk felsefesi
hukuk sosyolojisi
İT hukuk

hukuk sosyolojisi
[ hukuk ]
KULLANhukuk kuramı

huriler (T)
[ din/dünya görüşü ]
İT periler

huzurevleri
[ yapı/barınma ]
KULLANbarınma + yaşlı yurttaşlar

hükümet
[ siyaset/siyasa ]
KN hükümetin tüm katmanları: yerel, bölgesel ve merkezi düzey
YK merkezi hükümet
ulusal hükümet
AT devlet çalışanları
İT bürokrasi

hükümet çalışanları
[ siyaset/siyasa ]
KULLANdevlet çalışanları

hükümet liderleri
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasetçiler

hükümet politikası
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasa*
AT eyalet politikası
yerel yönetim politikası
İT azınlık politikaları
fırsat eşitliği politikası
kalkınma politikası
sektör politikası

hülle (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN kocası tarafından üç kere boşanmış bir kadının başka bir erkekle sözde evliliği
İT boşanma

hümanizm
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
GT dünya görüşleri

hünsa (T)
[ din/dünya görüşü, sağlık/beden ]
KN fizyolojik olarak çift cinsiyetli olma hali
KULLANerdişilik (T)

ILO anlaşmaları
[ hukuk ]
KN Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anlaşmaları ve sözleşmeleri
GT uluslararası sözleşmeler

IMF (T)
[ ekonomi ]
YK Uluslararası Para Fonu (T)
İT borç sorunları

ırk ayrımcılığı
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KULLANırkçılık

ırkçılık
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN ırksal ve etnik grupların aşağı düzeyde olduğuna ilişkin görüş; bundan hareketle bu gruplara karşı ayrımcılık yapmak ve baskıda bulunmak
YK ırk ayrımcılığı
kafatasçılık (T)
yabancı düşmanlığı
yeni ırkçılık
GT ayrımcılık
siyasal hareketler
İT alt sınıf
apartheid
emek göçü
etnik merkezcilik
etnisizm
faşizm
feminizm karşıtlığı
göçmenler
ırkçılık karşıtlığı
iktidar
İslam
İslam karşıtlığı
İslamofobi (T)
köktencilik
kölelik
Musevi karşıtlığı
özcülük
siyah kadınlar
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)
sömürgecilik
yabancı işçiler

ırkçılık karşıtlığı
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT siyasal hareketler
toplumsal hareketler
İT apartheid karşıtlığı
etnik çalışmalar
feminizm
göçmenler
ırkçılık
siyah feminizm
siyah kadın çalışmaları
siyah kadınlar

ibadet (T)
[ din/dünya görüşü ]
KULLANdini uygulamalar (T)

icra memurları
[ hukuk ]
GT hukuk alanındaki meslekler

iç emek piyasası
[ ekonomi ]
KULLANbirincil emek piyasası

iç göç (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT göç

iç güveyi (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN gelin evinin daha varlıklı olması nedeniyle damadın gelin evine gelmesi ya da getirilmesi biçiminde yapılan evlilik
İT evlilik

iç mimarlık
[ sanat, yapı/barınma ]
KN binaların iç kısımlarının döşenmesi
YK iç tasarım
GT mimarlık
tasarım

iç tasarım
[ sanat, yapı/barınma ]
KULLANiç mimarlık

içerden evlenme
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN kendi grubundan biriyle evlenme zorunluğu (örneğin Hint kast sistemi)
KULLANevlilik gelenekleri

içselleştirme
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN psikanalitik terim: kişinin kural ve değerleri kendisininmiş gibi benimsemesi ve bunlarla bütünleşmesi
İT psikanaliz
toplumsallaşma

içtihat hukuku
[ hukuk ]
KN kanunların uygulanmasında yararlanılan daha önceki yargı kararları ve bilimsel görüşler
YK emsal hukuku
emsal kararları
AT yargı kararları
İT hukuk

idare hukuku
[ hukuk ]
KN temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalı
GT hukuk
AT teşvikler
İT tazminat

iddet (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN kadının eşinin ölümü ya da boşanması durumunda, yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken süre
İT boşanma

ideoloji eleştirisi
[ dil/edebiyat, felsefe ]
KN düşünce sistemlerini, kadın ve erkeklerin öznel benliklerini şekillendiren inançların ve temsillerin bileşimi olarak gören eleştirel yaklaşım
İT eleştirel bilim araştırmaları
feminist ideoloji eleştirisi
göstergebilim
metin çözümlemesi
psikanaliz

idrar yolları iltihabı
[ sağlık/beden ]
YK sistit
GT hastalıklar

iffet
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sağlık/beden ]
KN dinsel ve ahlaki bağlamda temizlik; nikahlı olunan kişi dışında herhangi bir kimseyle cinsel yakınlık ve cinsel ilişkiden kaçınma hali
İT namus (T)
temizlik
zina (T)

ifşa etme
[ medya, sosyal ilişkiler ]
KN tanınmış bir kişinin eşcinselliğini o kişinin izni olmadan kamuya açıklamak; ilk olarak ABD’de kullanılan bir taktik
İT eşcinsel kimliğini açıklama
mahremiyet

iğdiş edilme kaygısı (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN erkek çocuğun annesine duyduğu aşk nedeniyle babası tarafından iğdiş edilerek misilleme görmekten kaynaklanan nevrotik korkusunu anlatan psikanalitik terim
İT Oidipus kompleksi

ihbar mektubu
[ ekonomi, hukuk ]
İT iş aktinin feshi

ihtida (T)
[ din/dünya görüşü ]
KULLANMüslümanlaştırma (T)

ihtiyarlar
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANyaşlı yurttaşlar

iki ebeveynli aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANçekirdek aile

iki kişiyle evli olma
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANçok eşlilik

iki neslin birlikte yaşadığı aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile
KULLANçekirdek aile

iki savaş arası dönem
[ tarih ]
KN birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki döneme ilişkin yayınları ifade eder; zaman terimi olarak iki savaş arası dönem (1918-1940) için zaman terimleri ekine bakınız
GT tarihsel dönemler

ikinci dalga feminizm
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN ABD'de 1963'de Betty Friedan ile başlayan, feminizmin yeniden canlanışı
GT feminizm
toplumsal hareketler
İT anarşist feminizm
beden politikaları
bilinç yükseltme grupları
birinci dalga feminizm
ev içi emek tartışması
kadın yılı
kürtaj hakkı hareketi
üçüncü dalga feminizm

ikinci dil edinimi
[ dil/edebiyat ]
KN anadile ek olarak ikinci bir dil öğrenme
KULLANdil edinimi

ikinci dünya
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN Doğu Avrupa’daki eski planlı ekonomiler için kullanılan terim
İT birinci dünya
dördüncü dünya
kalkınmakta olan ülkeler

İkinci Dünya Savaşı
[ siyaset/siyasa, tarih ]
GT savaş ve barış
İT faşizm
kadın barış hareketi
kadın toplama kampları
toplama kampları
Üçüncü Reich

ikinci el pazarları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
KN kadınların gelir elde etmek için ikinci el eşyayı satışa sundukları alanlar

ikinci kuşak
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN dış ya da iç göç sürecinde göç edilen yerde doğmuş ya da ailenin yeniden birleşmesi sonucunda göç edilen yere sonradan gitmiş göçmen ailelerin çocukları
GT nüfus bilimi (T)
İT ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
göçmenler
kültürel bütünleşme

ikincil emek piyasası
[ ekonomi ]
KN birincil ve ikincil emek piyasaları olduğunu söyleyen iktisatçılar gibi bazılarıda iç ve dış emek piyasaları olduğunu söylüyor. Birincil emek piyasası, iç piyasaya, ikincil emek piyasası da dış piyasaya karşılık geliyor
YK dış emek piyasası
GT emek piyasası kuramları
İT çifte emek piyasası kuramı

ikiz
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KULLANçoklu doğum

ikonografi
[ sanat ]
KN baskı ve resimlerdeki sembollerle ilgili çalışma; özel nesnelerle ilişkilendirilebilir (örneğin, kadın işlerinin ikonografisi gibi)
GT görsel sanatlar
İT kadın imgeleri
sanat tarihi

iktidar
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN toplumsal ilişkiler ağı; söylem düzeyinde işler ve kurumsal gücün gündelik yaşamda yayılımını yeniden üretir ve dönüştürür
bu terimin feminist kuramlar ve kadın çalışmaları açısından iki farklı anlamı vardır: başkasının sırtına basarak güç sahibi olmak ve başkasıyla birlikte güçlenmek
1. açık, gizli veya görünmeyen bir biçimde kültürel, psikolojik ve sosyal egemenlik olarak iktidar
2. gücü bir özneleşme aracı olarak kullanma
GT toplumsal süreçler
İT anaerkil sistem
ataerkil sistem
güçlendirme politikaları (T)
ırkçılık
iktidar kuramları
kadın mücadelesi
maçoluk
özerklik
şiddet
toplumsal cinsiyet kotası (T)

iktidar kuramları
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN iktidar süreçleri. mekânizmaları ve iktidarın yeniden üretimi hakkındaki kuramlar
GT kuramlar*
İT heteroseksizm
iktidar
kadınların ezilmesi

iktidarsızlık
[ sağlık/beden ]
KULLANcinsel sorunlar

ilaç bağımlılığı
[ sağlık/beden ]
GT bağımlılık
İT ağrı kesiciler (T)
sakinleştiriciler (T)
uyku hapları

ilaçlar
[ sağlık/beden ]
AT hormonlar
İT tıp

ileriye dönük stratejiler
[ siyaset/siyasa ]
İT fırsat eşitliği politikası

iletişim
[ medya ]
İT iletişim çalışmaları

iletişim çalışmaları
[ dil/edebiyat, medya ]
KN kurumsal bağlamda profesyonel veya ‘alternatif’ araçlar yoluyla üretilen iletişimle ilgili araştırma; aynı zamanda örgütlerdeki, yeni medyadaki, alternatif iletişimdeki iletişimi de kapsar; ancak kişisel mektuplar, sohbetler veya diğer dilsel etkileşimi kapsamaz
GT sosyal bilimler
İT iletişim
medya

ilişki içinde benlik
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kadınların toplumsallaşması sürecinde sosyal sorumluluğa odaklanan feminist psikanalitik terapi; bu toplumsallaşma, kişinin kendisini başkalarıyla ilişki içinde görmesi ve bunun öz-imgesinin önemli bir bölümünü oluşturmasıyla sonuçlanır
GT psikanaliz
İT benlik sınırları

ilişkiler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, psikoloji/psikanaliz ]
KN başlangıçta sadece kadın erkek ilişkilerini kapsayan ama şimdi tüm ilişkilerle ilgili sorunlar
YK kadın erkek ilişkileri
İT aile içi ilişkiler (T)
aile ilişkileri
baştan çıkarma
hane halkı

ilköğretim
[ eğitim/öğretim ]
KULLANtemel eğitim

illüstrasyonlar
[ sanat ]
KN illüstrasyonlar hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
GT tasarım
İT kadın imgeleri

illüstratörler
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

imam nikahı (T)
[ din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN İslam dini kurallarına göre kıyılan dinsel nikah
YK dini nikah (T)
İT çok eşlilik
evlilik
evlilik dışı birlikte yaşama

imamlar (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslamiyet'te din ileri gelenleri
GT din hizmetleri alanındaki meslekler

iman (T)
[ din/dünya görüşü ]
KULLANdin (T)

imarethaneler (T)
[ sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
KN Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları
İT Osmanlı Mimarisi (T)
sosyal hizmetler

imparatoriçeler
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KULLANhanedanlıklar

inanç
[ din/dünya görüşü ]
KULLANdin

İncil
[ din/dünya görüşü ]
KULLANkutsal metinler

indeksleme ve erişim sistemleri
[ medya ]
İT bilgi hizmetleri

inisiasyon (T)
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler ]
İT geçiş ayinleri

insan doğasının tanrısallaştırılması
[ din/dünya görüşü ]
KN mistik bilgiye erişmiş kişiler kavrayabilir
YK antroposofi
GT dünya görüşleri

insan hakları
[ hukuk ]
KN anlaşmalara ve yönergelere (ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme) de bakınız
YK temel haklar
AT cinsel haklar (T)
mahremiyet
İT anayasa (T)
ayrımcılık
BM anlaşmaları
hukuk
medeni haklar
uluslararası sözleşmeler
yasal statü*

insan kaçakçılığı (T)
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
KULLANinsan kaçırma (T)

insan kaçırma
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
YK insan kaçakçılığı (T)
zorla kaçırma
GT suç
İT ceza hukuku
çocuk kaçırma (T)
kadın ticareti
kız kaçırma (T)
sığınmacılar

insan kaynakları
[ ekonomi ]
KULLANpersonel yönetimi

insan sermayesi kuramı
[ ekonomi ]
KN verimliliğin ve karşılığında verilen ödüllerin bireyin bilgi ve becerilerine bağlı olduğunu savunan kuram; bireyler insan sermayelerini artırmak amacıyla yeni bilgi ve beceriler kazanmak için zaman ve para yatırımında bulunurlar
KULLANemek piyasası kuramları

insan ticareti (T)
[ ekonomi ]
İT emek göçü
göçmenler + emek
kaçak göçmenler
yabancı işçiler
zorla çalıştırma (T)

inşaat işçileri (T)
[ ekonomi, yapı/barınma ]
KULLANyapı işçileri (T)

internet
[ medya ]
KULLANbilgisayar iletişimi

internet bağımlılığı (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT bağımlılık

intihar
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
İT namus cinayeti (T)
ölüm
ötenazi
töre cinayeti (T)

iskambil oyunu günleri (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
KN daha çok orta sınıf kadınları arasında serbest zaman geçirme etkinliği
İT serbest zaman

İslam
[ din/dünya görüşü ]
GT yaşayan dinler
İT ırkçılık
İslam karşıtlığı
müminler

İslam + feminizm
[ din/dünya görüşü, kadın çalışmaları ]
YK Müslüman feminizm

İslam hukuku
[ hukuk ]
KULLANmevzuat + İslam

İslam karşıtlığı
[ din/dünya görüşü, siyaset/siyasa ]
İT ayrımcılık
ırkçılık
İslam
İslamofobi (T)

İslamofobi (T)
[ din/dünya görüşü, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN 11 Eylül 2001'den sonra Müslamanların maruz kaldığı, ırkçılık boyutlarına ulaşan İslam karşıtlığı
İT ırkçılık
İslam karşıtlığı

istatistiksel araştırma
[ bilim, felsefe ]
KULLANaraştırma yöntemleri

isteğe bağlı düşük (T)
[ sağlık/beden ]
KULLANkürtaj (T)

istem dışı kürtaj
[ sağlık/beden ]
KULLANdüşükler

istemli çocuksuzluk
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KN çocuk sahibi olmama konusundaki bilinçli karar
İT çocuksuzluk
ebeveynlik
kısırlık

istenmeyen gebelik
[ sağlık/beden ]
GT gebelik
İT kürtaj

isteri
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN kendisini fiziksel acıyla gösteren ve uğraşılması zor olan bir dizi psikolojik travma
İT psikanaliz
psikosomatik bozukluklar

istifa etme
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANiş aktinin feshi

istihdam
[ ekonomi ]
AT tam zamanlı istihdam
İT eksik istihdam (T)
emek
geçici istihdam (T)
genç işsizliği
gizli işsizlik
görünmeyen gizli işsizlik (T)
istihdam politikaları
işgücü
işsizlik
özel istihdam büroları

istihdam koşulları
[ ekonomi ]
KN iş akitlerinde, genellikle toplu sözleşme görüşmeleri yoluyla elde edilen özel koşullar
İT istihdam politikaları
iş akitleri
sendikalar
toplu iş sözleşmeleri

istihdam politikaları
[ ekonomi ]
KN emek piyasasındaki arz ve talebi uyumlulaştırmayı amaçlayan politika (örneğin eğitim olanaklarının yaratılması, kadın istihdam hizmetleri)
AT gizli işsizlik
İT eksik istihdam (T)
geçici istihdam (T)
görünmeyen gizli işsizlik (T)
istihdam
istihdam koşulları
işe yerleştirme
toplu iş sözleşmeleri

[ ekonomi ]
KULLANemek

iş akitleri
[ ekonomi, hukuk ]
KN ücret karşılığı çalışmayla ilgili akitler
ücret karşılığı çalışmayla ilgili akitler; çalışanla ilişki açısından işveren otoritesi akit için gereklidir
AT çağrı üzerine çalışma
esnek çalışma
yarı zamanlı istihdam
İT ev eksenli çalışma
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
hizmet koşulları
istihdam koşulları
iş aktinin feshi
iş anlaşması
toplu iş sözleşmeleri

iş aktinin feshi
[ ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa ]
KN personel fazlalığı, tahkim, yığınsal olarak işten çıkarma v.b. gibi
YK istifa etme
işten atma
işten çıkarma
toplu işten çıkarma
GT iş hukuku
AT evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
İT cinsel taciz
ihbar mektubu
iş akitleri

iş anlaşması
[ ekonomi ]
İT iş akitleri

iş başında eğitim
[ eğitim/öğretim ]
YK hizmet içi eğitim
İT mesleki gelişim
ücretli eğitim izni

iş başvuruları
[ ekonomi ]
İT açık iş pozisyonları
kariyer

İş Bulma Kurumu (T)
[ ekonomi ]
KULLANİŞKUR (T)

iş değerlendirme
[ ekonomi ]
İT cam tavan
eşit işe eşit ücret
karşılaştırılabilir değer
meslekler
personel yönetimi

iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme
[ eğitim/öğretim ]
KN deneyime dayalı işe yerleştirme hakkındaki yayınları ifade eder; işe yerleştirme raporları konusunda biçim terimleri ekine bakınız
YK stajlar
uygulamalı eğitim
İT mesleki eğitim
şirketler

iş dünyası
[ ekonomi ]
İT şirketler

iş güvenliği (T)
[ ekonomi, hukuk, sağlık/beden ]
GT güvenlik
İT çalışma koşulları

iş hukuku
[ hukuk ]
YK çalışma hukuku
GT hukuk
AT ağır işlerde çalıştırma yasağı (T)
bakım hakları
esnek çalışma
iş aktinin feshi
İT ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
cinsel taciz
çalışma saatleri
doğum izni
ebeveyn izni
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
hastalık izni
hizmet koşulları
kreşler
sendikalar
süt izni (T)

iş kadınları (T)
[ ekonomi ]
İT şirketler
ticaret yapan kadınlar

iş paylaşımı
[ ekonomi ]
KULLANyarı zamanlı istihdam

İş ve İşçi Bulma Kurumu (T)
[ ekonomi ]
KULLANİŞKUR (T)

iş yavaşlatma eylemi (T)
[ ekonomi ]
İT grevler

işbirliği
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN gelişmekte olan ülkelerdeki kadın emeği açısından önemli bir terim
YK ittifaklar
İT hayatta kalma stratejileri
kadın vakıfları (T)

işbirlikçilik
[ siyaset/siyasa ]
KN 1. düşmanla aleni işbirliği, örneğin İkinci Dünya Savaşı esnasında Alman işgal güçleriyle işbirliği
2. genel olarak siyasi ve sosyal açıdan huzursuz ülkelerde ezenlerle işbirliği yapmak anlamına gelir

işçi hakları (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT çalışma koşulları
hastalık izni
sendikalar

işçi hareketi
[ ekonomi, siyaset/siyasa, siyaset/siyasa ]
GT toplumsal hareketler
İT işçiler
Marksizm
sanayi toplumu
sendikalar
toplumsal sınıflar

işçi sendikaları (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT grevler

işçi sınıfı
[ sosyal ilişkiler ]
KN üretim araçlarına sahip olmayan ve hayatlarını ücret karşılığı emeklerini satarak kazanan insan grubu
GT toplumsal sınıflar
İT alt sınıf
kapitalizm

işçi sınıfı kadınları
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal gruplar
toplumsal sınıflar
İT işçiler

işçi ve amele birlikleri (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KULLANsendikalar (T)

işçiler
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
AT çiftlik işçileri
fabrika işçileri
genç işçiler
mevsimlik işçiler (T)
tarım işçileri (T)
İT düz işçiler (T)
işçi hareketi
işçi sınıfı kadınları
ustabaşılar (T)
vasıfsız iş
yarı vasıflı iş

işe alma
[ ekonomi ]
KN işe yeni eleman alınması
GT personel yönetimi

işe yerleştirme
[ ekonomi ]
GT emek piyasası
İT açık iş pozisyonları
başka bir işe yerleştirme
beyin avcıları
geçici işlerde çalışma
istihdam politikaları
İŞKUR (T)
kadınlar ve iş bulma merkezleri
meslek seçimi
özel istihdam büroları

işgücü
[ ekonomi ]
KN emek piyasında çalışmaya uygun kadın ve erkeklerin sayısı
İT açık iş pozisyonları
emek piyasası
istihdam
işgücüne katılım
kadının iş gücüne katılımı (T)

işgücüne katılım
[ ekonomi ]
İT emek piyasası
işgücü
kadının iş gücüne katılımı (T)

İŞKUR (T)
[ ekonomi ]
YK İş Bulma Kurumu (T)
İş ve İşçi Bulma Kurumu (T)
İT işe yerleştirme

işletmeler
[ ekonomi ]
KULLANşirketler

işsizlik
[ ekonomi ]
AT genç işsizliği
gizli işsizlik
görünmeyen gizli işsizlik (T)
İT açık iş pozisyonları
ekonomik kriz
istihdam
yoksullaşma (T)

işten atma
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANiş aktinin feshi

işten çıkarma
[ ekonomi, hukuk ]
KULLANiş aktinin feshi

işveren hakları (T)
[ ekonomi ]
İT lokavtlar (T)

işveren sendikaları (T)
[ ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa ]
İT lokavtlar (T)

işverenler
[ ekonomi ]
İT çalışanlar

itfaiyeciler
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler

ithal damatlar (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT göçmenler

ithal gelinler (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT göçmenler

itiraf edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KN yazarın kendi deneyimlerini anlattığı ve okurun bununla özdeşlemesi ve anlamasının sağlandığı edebiyatla ilgili yayınlar
YK bilinç yükseltme edebiyatı
GT edebi türler
İT kadın edebiyatı
lezbiyen edebiyatı
siyah edebiyatı

ittifaklar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANişbirliği

izci kampları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim ]
GT eğlence ve eğitim kampları

izcilik
[ sosyal ilişkiler ]
İT gençlik hareketi

izinler
[ ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN doğal afet izni, ücretsiz bakım izni, evlat edinme izni, eğitim izni, yaşlı yurttaş izni, mazeret izinleri gibi kısa süreli izinler
AT doğum izni
ebeveyn izni
süt izni (T)

izleme alışkanlıkları
[ medya, sanat ]
KN film, televizyon v.s’nin izlenme biçiminin nasıl yapılandığını belirleyen karmaşık olgular bütünü
İT feminist film kuramı
görsel işitsel medya

jargon
[ dil/edebiyat ]
KULLANdil kullanımı

jimnastik
[ dinlenme/serbest zaman ]
KN örneğin aerobik, zindelik eğitimi, step dansı, koşu sporu, yüksek atlama
GT spor
İT dış görünüş

jinekoloji
[ sağlık/beden ]
KULLANkadın doğum bilimi

kabare
[ sanat ]
GT varyete

Kâbe
[ din/dünya görüşü ]
KN Mekke şehrinde bulunan, müslümanların en kutsal mekanı
GT dini semboller + İslamiyet (T)

kabul günleri (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
KN kadınların ev toplantıları
İT serbest zaman

kaçak göçmenler
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
YK kaçak mülteciler
İT insan ticareti (T)
sığınmacılar

kaçak mülteciler
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
KULLANkaçak göçmenler

kadın ağları
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kadın ağları hakkındaki yayınları ifade eder; bunların içinde hem örgütsel hem de kişisel ağlar vardır; ağ isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve ayrı liste oluşturulabilir
İT ağlar
homososyal davranış
kadın kültürü
kadın örgütleri
lezbiyen kültürü

kadın alimler (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN İslami ilimlerle özellikle hadislerle uğraşan, hocalık yapan Muhaddise kadınlar
İT muhaddiseler (T)

kadın arşivleri
[ medya, sanat, tarih ]
KN notlar, günlükler, mektuplar, seyahat yazıları gibi kayıtları içeren koleksiyonların depolandığı kadın arşivleri hakındaki yayınları ifade eder; kadın arşivi isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve ayrı liste oluşturulabilir; ayrıca biçim terimleri ekine bakınız
GT kadın bilgi hizmetleri
İT arşivler
lezbiyen arşivleri

kadın barış hareketi
[ siyaset/siyasa ]
KN Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamış ve 1970’lerde nükleer silahlanma tartışmalarına koşut olarak tekrar canlanmıştır
YK kadın barış kampları
GT kadın hareketi
toplumsal hareketler
İT barış hareketi
Birinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
savaş ve barış

kadın barış kampları
[ tarih ]
KULLANkadın barış hareketi

kadın barları
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT otel ve hazır yemek sektörü
İT kadın kahveleri (T)

kadın basımevleri
[ medya ]
GT feminist medya
İT basımevleri

kadın bedeni
[ sağlık/beden ]
YK kadın biyolojisi
GT beden
AT cinsel organlar
memeler
İT kadın imgeleri

kadın belge merkezleri
[ medya ]
KN kadın belge merkezleri hakkındaki yayınları ifade eder; kadın belge merkezleri isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine alınabilir
GT kadın bilgi hizmetleri
İT belge merkezleri

kadın bilgi hizmetleri
[ medya ]
KN kadınlar, kadınların konumu ve kadın araştırmalarına ilişkin kaydedilmiş bilginin toplanması, yönetimi, indekslenmesi, erişimi ve dağıtımıyla ilgili faaliyetlerde aktif olan örgütler
AT kadın arşivleri
kadın belge merkezleri
kadın kütüphaneleri
İT bilgi gereksinimi
bilgi hizmetleri
kadın kitabevleri
kadın sahaflar
kadın yayınevleri
lezbiyen arşivleri

kadın biyolojisi
[ sağlık/beden ]
KULLANkadın bedeni

kadın cinayetleri (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih ]
İT gelin cinayetleri
ölüm

kadın cinselliği
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN yetişkin kadınların cinsel arzularını heteroseksüel cinsel değerlerle ilişkilendiren davranış ve deneyim; Freud'a göre bu davranış ve deneyimin özellikleri: edilgenlik, mazohizm, sevgi ihtiyacı; amacı ise: birinin karısı ve annesi olmaktır
KULLANcinsellik

kadın çalışmaları
[ kadın çalışmaları ]
KN 1. kadınların sistematik olarak ezilmesinin kökenlerine ve işleyişine ilişkin daha kapsamlı bir bilgi birikiminin oluşmasına ve kadınların ezilme pratiklerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilecek araştırma
2. bilim ve araştırma dünyasının işleyişine karşı bir tepki olarak geliştirilmiş olan ve toplumsal cinsiyetin, kadınlar ve erkekler arası iktidar ilişkilerinin pek çok disiplinde araştırmalar için temel alındığı akademik disiplin; özel alanda kamusal alan ayrımı, araştırmaların temelini oluşturmuştur
3. kadınlık ve erkeklik arasındaki asimetrik kategorileri ve tarihsel süreç boyunca oluşturulan kadınlık imgelerini; toplumsal fikirleri; bilim ve araştırma üzerine düşünceleri ve bunların uygulama biçimlerini; gerçekliğin tanımı ve kavramlarını içerecek şekilde değişime uğrayan katagorilerin eleştirisi
kadın çalışmaları hakkında üretilen bilimsel bilgi ve diğer akademik faaliyetleri ifade eder
AT fırsat eşitliği araştırmaları
lezbiyen çalışmaları
siyah kadın çalışmaları
İT erkek çalışmaları
feminist bilimsel pratik çalışmaları
feminizm
kuramlar*
özgürleşme araştırmaları
toplumsal cinsiyet çalışmaları

kadın çalışmaları teolojisi
[ din/dünya görüşü ]
KULLANfeminist teoloji

kadın dergileri
[ medya ]
KN esasen ticari amaçlı süreli yayınlardır; kadınlıkla ilgili sundukları imgeler genellikle orta sınıf kaynaklıdır; bu terim kadın dergileri hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız; kadın dergilerinin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine eklenebilir
GT süreli yayınlar
AT kadın tarihi + kadın dergileri (T)
İT feminist süreli yayınlar

kadın dernekleri
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KULLANkadın örgütleri

kadın dili
[ dil/edebiyat ]
GT dil kullanımı
İT erkek dili
lezbiyen dili

kadın din uluları (T)
[ din/dünya görüşü ]
AT evliyalar (T)

kadın direnişi
[ sosyal ilişkiler, tarih ]
KN 1. İkinci Dünya Savaşı sırasında veya bir bağımsızlık hareketinde (bu durumda, ilgili terimle birlikte kullanınız) kadınların örgütlü ve örgütsüz biçimde direnişe katılmaları
2. ‘kadın mücadelesi’ terimini kadın direnişi için daha genel bir bağlamda kullanınız, örneğin, kadınların egemen yapı ve iktidarlara karşı her tür direniş biçimi gibi
İT feminizm
kadın mücadelesi
kadınların ezilmesi

kadın diskoları
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT otel ve hazır yemek sektörü

kadın doğası
[ kadın çalışmaları, sağlık/beden ]
KN fiziksel olarak tanımlanmış kadının biyolojik açıdan yorumlanma biçimi
KULLANkadınlık

kadın doğum bilimi
[ sağlık/beden ]
YK jinekoloji
İT cinsel organlar

kadın düşmanlığı
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN kadınlara yönelik nefret ve iğrenme duygusu
YK kadınlara yönelik nefret
İT cadılar
erkek düşmanlığı
feminizm karşıtlığı

kadın düşünme biçimi
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KULLANfeminist felsefe

kadın edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KN kadın edebiyatı hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
İT edebi türler
itiraf edebiyatı
kadın yazısı
lezbiyen edebiyatı

kadın egemen mesleklerdeki erkekler
[ ekonomi ]
GT mesleki ayrışma
meslekler
AT ev erkekleri
İT cinsiyete dayalı iş bölümü
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar

kadın eğitim merkezleri
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
KN çalışma hayatına başlayan ve/veya geri dönen kadınlara yönelik kısa ve uygulama odaklı mesleki eğitim merkezleri
GT yetişkin eğitimi
İT çalışma hayatına geri dönenler

kadın elektronik medya şirketleri
[ medya ]
KN kadın elektonik yayın şirketleri hakkındaki yayınları ifade eder; kadın elektronik yayın şirketleri isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine eklenebilir
GT feminist medya
İT elektronik yayın şirketleri

kadın emeğini değerlendirme (T)
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
İT el sanatları
el sanatları edindirme kursları (T)

kadın erkek ilişkileri
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
KN ilişki sorunları
KULLANilişkiler

kadın evliyalar (T)
[ din/dünya görüşü ]
KULLANevliyalar (T)

kadın festivalleri
[ dinlenme/serbest zaman, sanat ]
İT kadın filmleri
kadın kültürü
Mor Film Festivali (T)
Uçan Süpürge Film Festivali (T)

kadın filmleri
[ medya, sanat ]
KN bu tanımın değiştirilmesi gerekir; kadınlar tarafından, onlar için ve onlar hakkında yapılan filmler başlangıçta nispeten daha dar bir film türü idi; ancak sonradan kadınların aktif karakterler olduğu bir türe dönüştü; bu aynı zamanda seyircinin algısı üzerinden tanımlandı, örneğin, kadın seyirciler bir filmin feminist mi yoksa kadın filmi mi olduğuna ya olduğu gibi veya kendilerini o filmle özdeşleştirerek (filmi bir kadın olarak izlemek) karar verdiler; biçim olarak kadın filmleri için biçim terimleri ekine bakınız
YK feminist filmler
İT feminist film kuramı
filmler
kadın festivalleri

kadın fonları (T)
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KN feminist/kadın projeleri için verilen fonlar
YK feminist fonlar
GT teşvikler
İT bağışlar
fonlar

kadın grupları
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANkadın örgütleri

kadın hapishaneleri
[ hukuk ]
İT hapishaneler
mahkumlar

kadın hareketi
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN ortak terim; coğrafya terimleri ile (coğrafya terimleri ekine bakınız) veya belli bir tarihsel dönem (zaman ekine bakınız ) ile birleştirilebilir; belirli grup isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve ayrı liste oluşturulabilir
YK özgürleşme hareketi
GT toplumsal hareketler
AT geleneksel kadın örgütleri
kadın barış hareketi
orta sınıf kadın hareketi
sosyalist kadın hareketi
İT bilinç yükseltme
bilinçlenme (T)
erkek hareketi
Ermeni kadın hareketi (T)
feminizm
güçlendirme
kadın kültürü
kadın örgütleri
kızlar hareketi
kimlik
Kürt kadın hareketi (T)
lezbiyen hareketi
Müslüman kadın hareketi (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
öncüler
özgürleşme
siyah kadın hareketi
Türk kadın hareketi (T)

kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN gelişmekte olan belirli bir ülkedeki kadın hareketi hakkındaki bir yayın için coğrafya terimleri ekine bakınız
YK üçüncü dünya kadın hareketi
İT geri bırakılmış ülkeler (T)
geri kalmış ülkeler (T)

kadın imamlar (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 1. Kadınlara imamlık yapan kadınlar
2. ABD'de kadın erkek karışık bir cemaate imamlık yaparak büyük tartışmalara sebep olan kadın: Amine Vedud Muhsin
GT din hizmetleri alanındaki meslekler

kadın imgeleri
[ dil/edebiyat, kadın çalışmaları, medya, sanat, tarih ]
İT Amazonlar
cadalozlar
cadılar
eğreltileme
eli maşalılar (T)
erkek felsefesi
estetik
film yıldızları
ikonografi
illüstrasyonlar
kadın bedeni
kadınlık
kalıplaştırma
kocakarılar (T)
mitler
mizah
moda
popüler kültür
reklamcılık
romantik aşk

kadın işleri
[ ekonomi ]
KN kadınlar tarafından yapılan ve kadınlara uygun olduğu düşünülen işler; emek piyasasında ve ev içinde yapılan işleri kapsar
GT cinsiyete dayalı iş bölümü
emek
İT cinsiyetçilik
mesleki ayrışma
tarihsel meslekler

kadın kahramanlar
[ dil/edebiyat ]
İT edebi türler
filmler
mitler

kadın kahveleri (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
GT otel ve hazır yemek sektörü
İT kadın barları
kadın lokantaları

kadın kilise meclisi
[ din/dünya görüşü ]

kadın kilisesi
[ din/dünya görüşü ]
KN kilise içinde, kendisini kadın bakış açısından tarif eden ve aktif olan kadınlar ve erkekler hareketi
İT feminist tinsellik
kilise

kadın kitabevleri
[ medya ]
KN kadın kitabevleri hakkındaki yayınları ifade eder; kadın kitabevleri isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine eklenebilir
GT feminist medya
İT bilgi hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri
kitabevleri

kadın kooperatifleri (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
GT kadın örgütleri
İT kadın şirketleri
şirketler

kadın kotası (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT olumlayıcı eylem

kadın kültürü
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN 1. kendine özgü örgütlenme, iletişim ve anlatım biçimine sahip olan belirli bir yaşam ortamını veya kadınlar topluluğunu ifade eder;
2. kadınlara özgü hizmetler, dışarı çıkma olanakları, yaşam biçimi araçları, görgü ve sanatsal ifade biçimlerinin bütünü
İT arkadaş grupları
Ermeni kadın hareketi (T)
kadın ağları
kadın festivalleri
kadın hareketi
kız kardeşlik
kilise mensubu kadınlar
kültür
Kürt kadın hareketi (T)
lezbiyen kültürü
Osmanlı kadın hareketi (T)
salon kültürü
siyah kadın hareketi
Türk kadın hareketi (T)

kadın kütüphaneleri
[ medya ]
KN kadın kütüphaneleri hakkındaki yayınları ifade eder; bu kütüphanelerin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine alınabilir
GT kadın bilgi hizmetleri
İT kütüphaneler

kadın lokantaları
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT otel ve hazır yemek sektörü
İT kadın kahveleri (T)
lokantalar (T)

kadın magazinleri
[ medya ]
KN esas olarak ticari amacı olan dergiler; kadınlıkla ilgili sundukları imaj genelde orta sınıf kaynaklıdır; bu terim kadın dergileri hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız; kadın dergilerinin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine eklenebilir
GT süreli yayınlar
İT feminist süreli yayınlar

kadın matineleri (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
KN sadece kadınların izlediği sinema, konser, tiyatro vb. etkinlikler

kadın medyası
[ medya ]
KULLANfeminist medya

kadın merkezleri
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT sosyal yardım çalışması

kadın mutasavvıflar (T)
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
KN Sufi, tasavvufla uğraşan kadın dervişler. Mutasavvuf, tasavvufun kendine ait sistemi ve disiplini içerisinde yolculuk yapan kişidir
İT tasavvuf (T)

kadın mücadelesi
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa ]
KN genel anlamda kadınların egemen yapı ve iktidarlara karşı her tür direniş biçimi
İT iktidar
kadın direnişi
öz savunma
özerklik

kadın müftü yardımcıları (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 2006 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen yönetici konumundaki din görevlileri
GT din hizmetleri alanındaki meslekler

kadın nüfusundaki fazlalık
[ sosyal ilişkiler ]
GT nüfus bilimi (T)

kadın on yılı
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN kadınların konumlarına hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel olarak ilgi gösterilen 1975-1985 arası dönem
GT uluslararası politikalar
İT fırsat eşitliği politikası
kadın yılı
uluslararası kadınlar günü

kadın otelleri
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT otel ve hazır yemek sektörü
turizm

kadın örgütleri
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kadın örgütleri hakkındaki yayınları ifade eder; kadın örgütlerinin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve ayrı liste oluşturulabilir
YK kadın dernekleri
kadın grupları
AT geleneksel kadın örgütleri
kadın kooperatifleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
İT Ermeni kadın hareketi (T)
farkındalık eğitimi
feminist örgütlenme biçimleri
kadın ağları
kadın hareketi
komiteler
Kürt kadın hareketi (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
örgütler
siyah kadın hareketi
siyasi parti kadın kolları (T)
Türk kadın hareketi (T)

kadın özgürleşmesi
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler, tarih ]
KULLANözgürleşme

kadın partileri
[ siyaset/siyasa ]
KN kadın partilerinin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve ayrı liste oluşturulabilir
GT siyasi partiler

kadın peygamberler
[ din/dünya görüşü ]
İT evliyalar (T)
kahineler

kadın pornografisi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT herotika (T)

kadın programları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, medya ]
KN kadınların toplu olarak katıldığı televizyon programları
İT televizyon
televizyon + popüler kültür

kadın rolü (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
İT annelik

kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
[ sağlık/beden ]
KN kadınların ve erkeklerin toplumsallaşması ve cinsiyetler arasındaki yapısal iktidar eşitsizliği süreçlerinde, kadınların yaşadıkları sorunlara yönelik sağlık ve sosyal hizmetler
İT alternatif tıp
feminist terapi
hastalar
sağlık ve sosyal hizmetler
sosyal çalışma

kadın sahaflar
[ medya, tarih ]
GT feminist medya
İT kadın bilgi hizmetleri
sahaflar

kadın sendikaları
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
İT sendikalar
sendikalı kadınlar (T)

kadın sorunu
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN 19. yy’ın ikinci yarısında, kadınların özgürleşmesi hakkındaki düşünceler için kullanılan tarihsel terim
İT birinci dalga feminizm
sosyalist feminizm

kadın sünneti
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sağlık/beden ]
KN kadın sünneti dini değil geleneksel bir uygulamadır; Türkiye'de kadın sünneti yoktur
KULLANcinsel organların kesilerek sakatlanması

kadın süreli yayınları
[ medya ]
KULLANfeminist süreli yayınlar

kadın şarkıları
[ dil/edebiyat, sanat ]
KN bakınız
kadın şarkıları hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine
GT sözlü müzik
İT müzik
şarkılar

kadın şirketleri
[ ekonomi ]
KN kadınlar tarafından kurulan ve yönetilen şirketler
İT girişimci kadınlar
girişimciler
kadın kooperatifleri (T)
mikro kredi (T)
şirketler

kadın tarihi
[ kadın çalışmaları, tarih ]
KN 1. kadınların tarihi
2. tarihin, kadınları, kadınlar ve erkekler arasındaki iktidar ilişkilerini inceleyen özel bir dalı; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklılıklarının tarih boyunca nasıl işlediğine bakmak önemli bir yaklaşımdır
3. inceleme konusu için 'kadın tarihi' + 'ortaöğrenim' terimlerini kullanınız
GT feminist tarih
tarih
İT feminist antropoloji
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
lezbiyen tarihi
siyah kadın tarihi

kadın tarihi + iki savaş arası dönem
[ tarih ]

kadın tarihi + kadın dergileri (T)
[ dil/edebiyat, kadın çalışmaları, tarih ]
KN Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kadınlar tarafından ve kadınlar için çıkarılan süreli yayınlar
GT kadın dergileri
İT kadın tarihi

kadın tarihi + kadın dernekleri (T)
[ kadın çalışmaları, tarih ]
KULLANkadın tarihi + kadın örgütleri (T)

kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
[ kadın çalışmaları, tarih ]
KN Osmanlılı ve Cumhuriyet döneminde kadın örgütlenmeleri. Örgüt adları için EK..... bakınız
YK kadın tarihi + kadın dernekleri (T)
GT kadın örgütleri
İT kadın tarihi
siyasi parti kadın kolları (T)

kadın tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)
[ kadın çalışmaları, tarih ]
KN Türkiye'de 1980 sonrasında ortaya çıkan önceki dönemlerden söylem ve eylem düzeyinde farklı olan kadın hareketi
GT feminist tarih
İT üçüncü dalga feminizm

kadın tatil hizmetleri
[ dinlenme/serbest zaman ]
KN sadece kadınlara ve/veya özel olarak yaşlı kadınlara yönelik tatil turları
GT turizm

kadın tatil kampları
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT eğlence ve eğitim kampları
tatiller

kadın ticareti
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN 1. 1970’li yılların ortasından bu yana Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi ülkelerden kadınların Avrupa ve ABD’deki seks klüplerinde ve genelevlerde çalışması; eskiden Arap haremleri için alınan ‘beyaz köleler’
2. genel olarak kadın ticareti
İT cinsel şiddet
insan kaçırma
kölelik
seks endüstrisi
seks işçiliği

kadın tiyatrosu
[ sanat ]
GT gösteri sanatları
İT tiyatro

kadın toplama kampları
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN sadece kadınların bulunduğu toplama kampları (özellikle Almanya ve Rusya’da)
GT toplama kampları
İT İkinci Dünya Savaşı

kadın törenleri
[ din/dünya görüşü ]
KN kadınların ezilmesine ve kurtuluşuna dikkat çeken ve kadınlar tarafından hazırlanan dua ve ayin düzeni
İT ayinler
dua ve ayinlerin düzeni
feminist tinsellik

kadın vakıfları (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT hayırseverlik
işbirliği

kadın yayınevleri
[ medya ]
KN kadın yayınevleri hakkındaki yayınları ifade eder; bu yayınevlerinin isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine alınabilir
GT feminist medya
İT bilgi hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri
yayınevleri

kadın yazısı
[ dil/edebiyat, kadın çalışmaları ]
KN dil ile beden arasında olduğu varsayılan doğrudan iilişkiden yola çıkarak, kadınlığa özgü duygusal ve düşünsel yaşantıların, kadın bedeninin özellik ve deneyimlerini model alan dilsel yapılar ve öğeler aracılığıyla ifade edildiği ve 1970'lerde Fransa'da kadın yazar ve felsefeciler tarafından kurumsallaştırılan yazı biçimi ve edebiyat türü
YK ekritür feminen
İT feminist edebiyat eleştirisi
feminist estetik
feminist felsefe
kadın edebiyatı

kadın yılı
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir; bu konudaki doruk noktası Mexico City'de yapılan kadın konferansıdır
İT ikinci dalga feminizm
kadın on yılı

kadıncı teoloji
[ din/dünya görüşü ]
KN Tanrı'yı kadın kimliği ile yeniden yorumlamaya çalışan teoloji çalışmaları
İT siyah teoloji

kadıncılık
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANsiyah feminizm

kadının boşanma hakkı (T)
[ din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk ]
KN 1.İslam hukukunun genel teamüllerine göre kadının haklı bir gerekçe göstermek ve aldığı mehri geri vermek şartıyla hakime başvurması ve hakim tarafından eşinden boşanmasına hükmedilmesi
2. kadının nikah sırasında "boşanma hakkını" elinde tutma talebi
İT boşanma

kadının insan hakları (T)
[ hukuk ]
İT cinsel haklar (T)
güvenlik

kadının iş gücüne katılımı (T)
[ ekonomi ]
İT emek piyasası
işgücü
işgücüne katılım

kadınlar*
[ genel, kadın çalışmaları ]
KN sadece genel anlamda kullanınız; coğrafya ve zaman terimleri (eklere bakınız) ile birleştirilebilir, örneğin Belçika'daki kadınların durumuna ilişkin bir yayın söz konusu olduğunda 'kadınlar' ve 'Belçika' biçiminde kullanınız; diğer terimlerle mevcut birleşik terimleri göz önünde tuturak kullanınız, örneğin 'kadınlar' + 'ticaret' şeklinde değil 'kadın ticareti' biçiminde
AT evli kadınlar
İT cinsiyet
erkekler*

kadınlar günü
[ tarih ]
KULLANuluslararası kadınlar günü

kadınlar ve iş bulma merkezleri
[ ekonomi ]
İT işe yerleştirme

kadınlara yönelik nefret
[ kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
KULLANkadın düşmanlığı

kadınların dini hiyerarşiye kabul edilmesi
[ din/dünya görüşü ]
KN özellikle Roma Katolik ve Anglo-Sakson kiliselerinde kadınların rahip veya papaz olup olmayacaklarına dair tartışma
GT dini mevki
İT din hizmetleri alanındaki meslekler

kadınların ezilmesi
[ kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN 1970’lerdeki kadın hareketi ve kadın araştırmalarında, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğe karşı siyasi mücadele süreçlerinde kullanılan ana kavram
GT cinsiyetçilik
İT iktidar kuramları
kadın direnişi

kadınların öğrenmesi
[ eğitim/öğretim ]
KN öğrenme sürecini, öğrencinin toplumsal cinsiyeti ile ilişkilendiren öğrenme yaklaşımı
GT öğrenme süreçleri
toplumsal cinsiyet odaklı öğrenme (T)
İT deneyime dayalı öğrenme

kadınların seçme seçilme hakkı
[ hukuk, siyaset/siyasa, tarih ]
GT siyasi katılım
İT birinci dalga feminizm
seçme seçilme hakkı
sufrajetler

kadınların zorunlu askerliği
[ siyaset/siyasa ]
İT silahlı kuvvetler
zorunlu askerlik

kadınlarla ilgili dünya konferansları
[ siyaset/siyasa ]
İT kongreler

kadınlarla ilgili sözleşme
[ hukuk ]
KN kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı yasaklayan sözleşme (1979)
GT BM anlaşmaları

kadınlık
[ antropoloji, felsefe, kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz ]
KN kadın cinsiyetine sahip kişilerden beklenen özelliklerin kültürel anlamı; kültürel kadınlık normu öylesine içselleştirilebilir ki kişisel kimliğin bütünüyle ayrılmaz bir parçası haline gelebilir
YK kadın doğası
GT toplumsal cinsiyet
İT androjini
cinsel farklılık
erkeklik
kadın imgeleri
kimlik
kurguculuk
özcülük
psikanaliz
toplumsal cinsiyet farklılıkları

kafatasçılık (T)
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KULLANırkçılık (T)

kafein bağımlılığı (T)
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
GT bağımlılık

kahineler
[ din/dünya görüşü ]
İT kadın peygamberler

kalıplaştırma
[ sosyal ilişkiler ]
YK damgalama
ön yargılar
GT toplumsal süreçler
İT ayrımcılık
kadın imgeleri

kalkınma*
[ genel ]
KN yalnızca diğer terimlerle beraber kullanınız

kalkınma işbirliği
[ antropoloji, ekonomi ]
YK kalkınma yardımı
İT borç sorunları
hayatta kalma stratejileri
kalkınmakta olan ülkeler
mikro kredi (T)
uluslararası kuruluşlar
uygun teknoloji

kalkınma politikası
[ ekonomi, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kalkınmakta olan ülkelerle ilgili politika
GT siyasa*
AT sürdürülebilir kalkınma
İT Dünya Bankası
etnik merkezcilik
hükümet politikası
sosyal refah devleti
toplumsal cinsiyet planlaması
uluslararası ilişkiler
yeni sömürgecilik

kalkınma yardımı
[ antropoloji, ekonomi ]
KULLANkalkınma işbirliği

kalkınmakta olan ülkeler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN kalkınmakta olan ülkelerle ilgili ortak terim; coğrafya terimleri ekine bakınız
YK yeni sanayileşmiş ülkeler
İT az gelişmiş ülkeler
batı kültürü dışında kalan kadınlar
birinci dünya
dördüncü dünya
geri bırakılmış ülkeler (T)
geri kalmış ülkeler (T)
ikinci dünya
kalkınma işbirliği
üçüncü dünya

Kalvinizm
[ din/dünya görüşü ]
KULLANProtestanlık

kamu çalışanları
[ siyaset/siyasa ]
KULLANdevlet çalışanları

kamu güvenliği
[ hukuk, sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
KN insanların kendilerini fiziksel, toplumsal, politik ve ekonomik açıdan tehdit altında hissetmedikleri bir ortamın sağlanmasıyla ilgili görüşler, politikalar, önlemler
GT güvenlik
İT mahalle
suç

kamu hizmetleri
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kamusal ve özel alanda devlet tarafından sağlanan temel hizmetler ve olanaklar
İT çocuk bakımı
sosyal refah devleti

kamu yönetimi
[ siyaset/siyasa ]
KN irdeleyen akademik disiplin
kamu yönetimi ve politikası ile ilgili politika ve süreçleri
KULLANsiyasa araştırmaları

kandiller (T)
[ din/dünya görüşü ]
GT dini gün ve geceler (T)

kanon
[ dil/edebiyat, din/dünya görüşü ]
KN 1. kabul görmüş Hıristiyan inanışını oluşturan kutsal metinlerin toplamı
2. edebiyat araştırması açısından başlangıç noktası olarak kabul edilmiş temel eserler listesi
İT kutsal metinler

kanser
[ sağlık/beden ]
GT hastalıklar
AT meme kanseri
rahim kanseri

kanunlar
[ hukuk ]
KULLANmevzuat

Kapalı Çarşı (T)
[ ekonomi, tarih, yapı/barınma ]
KN İstanbul kentinde yer alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir
İT alışveriş merkezleri (T)
Osmanlı Mimarisi (T)

kapatmalar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT metresler

kapitalizm
[ ekonomi, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN ücretli emek ve meta üretim tarzı; sistem kâr ve sermaye birikimi amacı üzerine kuruludur
GT ekonomik sistemler
İT ekonomi
işçi sınıfı
liberalizm
Marksizm
sanayi toplumu

kara para ekonomisi
[ ekonomi ]
KULLANkayıt dışı sektör

kara sevda (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler, tarih ]
İT romantik aşk

karakter özellikleri
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT zihinsel özellikler

karavan kadınları
[ sosyal ilişkiler ]
YK karavanda yaşayan kadınlar
GT toplumsal gruplar
İT roman kadınlar

karavanda yaşayan kadınlar
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANkaravan kadınları

karı kocalar
[ sosyal ilişkiler ]
İT eşler

karikatürler
[ dil/edebiyat, sanat ]
KN karikatür sanatı hakkındaki yayınları ifade eder; belge türü olarak karikatür için biçim terimleri ekine bakınız
GT görsel sanatlar
İT çizgi romanlar
mizah

kariyer
[ ekonomi ]
YK kariyer geliştirme
kariyer planlaması
İT ayrımcılık
cam tavan
cinsiyetçilik
çifte kariyerli aile
çifte yük
iş başvuruları
kariyer seçimi
personel yönetimi

kariyer danışmanları
[ eğitim/öğretim ]
GT eğitim alanındaki meslekler

kariyer geliştirme
[ ekonomi ]
KULLANkariyer

kariyer planlaması
[ ekonomi ]
KULLANkariyer

kariyer seçimi
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
İT kariyer
meslek seçimi

karizma hareketleri
[ din/dünya görüşü ]
KN bir din veya mezhep içinde kişisel deneyim ve yetenekleri öne çıkaran hareket
GT dini hareketler

karizmatikler
[ din/dünya görüşü ]
KN kişisel deneyim ve yetenekleri öne çıkaran, insanlar ve ilahi varlıklar arasında aracılık yapan dindar kişiler
GT din hizmetleri alanındaki meslekler
İT esrime

karma eğitim
[ eğitim/öğretim ]
KN kız ve erkek çocukların birlikte eğitimi
İT tek cinsiyete yönelik eğitim

karma evlilikler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN 1. farklı dinlerden insanlar arasındaki evlilikler için 'karma evlilikler' + 'din' şeklinde kullanınız
2. farklı etnik kökenlerden gelen insanlar arasındaki evlilikler için 'karma evlilikler' + 'etnik kimlik' şeklinde kullanınız
GT evlilik

karşı cins bozukluğu (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
YK transvestizm (T)
İT asıl cinsel kimlik (T)

karşı cins özdeşimi (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN karşı cinsle özdeşim kurma
İT transseksüellik

karşı kültür
[ sosyal ilişkiler ]
KN altkültür grupları, bazı durumlarda, yaşadıkları toplumun egemen kültürü ile bir karşıtlık içinde olmaları; o toplumun önemli değer ve normlarını reddedip bunlara karşıt değer ve normları benimsemeleri halinde karşı kültür diye adlandırılırlar
GT kültür
İT alt kültürler

karşılaştırılabilir değer
[ ekonomi ]
KN cinsiyet ayrımcılığını önlemek için, kadın ve erkek çalışanların yaptıkları işlerin değerlerinin karşılaştırılması
İT ayrımcılık
cinsiyete dayalı iş bölümü
eşit işe eşit ücret
iş değerlendirme

karşılaştırmalı edebiyat
[ dil/edebiyat ]
İT dil bilim
dil ve edebiyat
edebi akımlar
edebiyat eleştirisi

kartel (T)
[ ekonomi ]
İT çok uluslu şirketler
küreselleşme (T)
tröst (T)

kastlar
[ sosyal ilişkiler ]
KN kast sistemi
İT toplumsal tabakalaşma

kâşifler
[ antropoloji, dinlenme/serbest zaman, tarih ]
İT gezginler
gezi yazıları
öncüler

katılım
[ siyaset/siyasa ]
YK danışma
İT semt sakinleri dernekleri
sendikalar

Katolik dini
[ din/dünya görüşü ]
KULLANRoma Katolik Dini

kayın pederler (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT babalar
İT aile ilişkileri
akrabalık yapıları
soyağacı (T)

kayın valide damat ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi

kayın valide gelin ilişkisi (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi

kayın valide kayın peder (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

kayın valideler (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT anneler
İT aile ilişkileri
akrabalık yapıları
soyağacı (T)

kayıp baba sendromu (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN babanın fiziksel ve/veya duygusal olarak bulunmamasından kaynaklanan ruhsal eksiklik durumu
İT babalık

kayıt dışı bakım
[ sağlık/beden ]
KN daha çok kadınlar tarafından profesyonel olmayan ve ücretsiz yapılan iş; gönüllü çalışma ve kendine yardım gruplarını da kapsar
GT bakım sektörü
sağlık bakımı
İT bakım ücretleri
gönüllü çalışma
profesyonel bakım

kayıt dışı ekonomi (T)
[ ekonomi ]
KULLANkayıt dışı sektör (T)

kayıt dışı sektör
[ ekonomi ]
KN yekililere bildirimde bulunulmayan iş
YK kara para ekonomisi
kayıt dışı ekonomi (T)
İT çıraklık (T)
gönüllü çalışma
ücretsiz emek

kayıtlı binalar
[ sanat ]
KULLANanıtlar

keder
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANyas tutma süreci

kelam (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN imani esasların akli deliller kullanılarak izah ve ispat edilmesi temelinde gelişen İslami ilim
GT teoloji

kendi cinsel organlarını keserek sakatlama
[ sağlık/beden ]
KULLANcinsel organların kesilerek sakatlanması

kendi hesabına çalışanlar (T)
[ ekonomi ]
İT çalışanlar

kendi kendine yardım
[ sağlık/beden ]
GT sağlık ve sosyal hizmetler
İT bilinç yükseltme grupları
feminist terapi
hastalar
kişisel gelişim (T)
özgüven edinme eğitimi

kendi kendine yeterli olma
[ ekonomi ]
KULLANekonomik bağımsızlık

kendi kendini dölleme
[ sağlık/beden ]
GT yapay dölleme

kent içi alanlar
[ yapı/barınma ]
İT kentsel büyüme

kentler
[ antropoloji, yapı/barınma ]
YK şehirler
GT sanayi toplumu
AT semtler
İT kırsal alanlar

kentleşme
[ yapı/barınma ]
İT gettolar
yeni yerleşim alanları

kentsel araştırmalar
[ yapı/barınma ]
KN kentlerin mekânsal ve sosyal örgütlenmesine ilişkin araştırmalar
GT kentsel ve kırsal planlama
İT yapılaşmış alanlar

kentsel büyüme
[ yapı/barınma ]
İT kent içi alanlar

kentsel ve kırsal planlama
[ sosyal ilişkiler, yapı/barınma ]
GT sosyal bilimler
AT kentsel araştırmalar
İT mekân planlaması
toplumsal coğrafya

kentsoylu (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT burjuvazi

kermesler (T)
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
KN sosyal bir amaca hizmet etmek üzere kadınların ürettikleri ürünlerin toplu halde satışa sunulduğu etkinlikler

kervansaraylar (T)
[ ekonomi, yapı/barınma ]
KN Önceleri Askeri savunma için düşünülmüş, zamanla artan ticaret ve dini ihtiyaçları karşılaması için genişletilmiştir. Selçuklu devrinde ticari yol ağı üzerinde kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamaları ve ihtiyaçlarını görmeleri için sultan hanı da denilen kervansaraylar yapılmıştır
İT Osmanlı Mimarisi (T)

kına gecesi (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
KN düğün öncesinde kadınların biraraya gelerek geline ve kendilerine kına yaktıkları eğlence
İT evlilik gelenekleri

kırıklar (T)
[ sağlık/beden ]
İT osteoporoz

kırk gezmesi (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT doğum gelenekleri

kırsal alanlar
[ yapı/barınma ]
AT köyler
İT kentler
kırsal kalkınma

kırsal kalkınma
[ antropoloji, ekonomi, yapı/barınma ]
İT kırsal alanlar
köy enstitüleri (T)
tarım toplumu

kırsal kentsel toplum
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN kırsal toplumların teknolojik, ekonomik ve toplumsal yapısında meydana gelen dönüşümlerin sonucunda ortaya çıkan evrensel bir süreç, kentli toplum
İT tarım toplumu

kırsal toplum
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANtarım toplumu

kısırlaştırma
[ sağlık/beden ]
GT doğum kontrolü
İT gebelikten korunma yöntemleri

kısırlık
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden ]
KN isteyerek ve istem dışı kısırlığı ifade eder
İT cinsel yolla bulaşan hastalıklar
çocuksuzluk
istemli çocuksuzluk

kıskançlık
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN birinin, diğerinde olan ve sahip olmak istediği ne varsa, çalma hayali kurduğu patolojik durum
YK haset (T)
GT duygular

kış sporları
[ dinlenme/serbest zaman ]
KN kır kayağı, buz pateni, kayak, kızakla kayma, buz hokeyi, buzda yelkencilik
GT spor

kız çocuk kitapları
[ dil/edebiyat ]
KN kız çocuklarına yönelik kitaplarla ilgili yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
GT çocuk edebiyatı
İT oğlan çocuk kitapları

kız çocuk kültürü
[ sosyal ilişkiler ]
KN buluğ çağı öncesi kızların kendi hayatlarını biçimlendirme yolları
İT göçmen kız çocukları
kız çocukları
kızlar hareketi

kız çocukları
[ sosyal ilişkiler ]
KN ‘özgürleşmiş kızlar’ teriminin karşıtı olarak
İT çocuklar
göçmen kız çocukları
kız çocuk kültürü

kız çocukları + gebelik
[ sağlık/beden ]
YK ergen gebelikleri

kız çocukları için sosyal hizmet
[ sağlık/beden ]
GT sosyal yardım çalışması

kız çocukların eğitimi
[ eğitim/öğretim ]
KN sadece kız çocuklara yönelik eğitim
KULLANtek cinsiyete yönelik eğitim

kız kaçırma (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk, sosyal ilişkiler ]
İT eş seçimi
evlilik gelenekleri
insan kaçırma

kız kardeşlik
[ sosyal ilişkiler ]
KN 1. aynı ebeveynden biri ya da ikisinin birden çocuğu olan kız çocuklar
2. 1970’lerde ortaya çıkan ve tüm dünya çapında kadınlar arasında giderek büyüyen yakınlık ve dayanışmaya ilişkin ütopik kavram
İT feminizm
kadın kültürü

kız Kur'an kursları (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 1.Türkiye'de genç kız ve kadınların Kur'an okumayı öğrendikleri ve belirli ölçüde dini bilgiler aldıkları yerler
2. Muhafazakar çevrelerde kadınlar için bir tür sosyalleşme ortamı

kız kurusu
[ tarih ]
KN daha çok, yaşlı ve evlenmemiş kadınlar için kullanılan cinsiyetçi kavram
YK evde kalmış kızlar
İT evlenmemiş kadınlar

kız okulları
[ eğitim/öğretim ]
KN sadece kız çocuklara yönelik eğitim veren okullar
KULLANtek cinsiyete yönelik eğitim

kızkardeşler
[ din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN 1. kan bağları
2. dini anlamda kızkardeşlik için dindarlar terimini kullanınız
GT aile ilişkileri

kızlar hareketi
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal hareketler
İT kadın hareketi
kız çocuk kültürü

kızoğlan kız (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN el değmemiş kız
İT bekâret

kibutzlar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
İT komünler

kilise
[ din/dünya görüşü ]
KN bir kurum, hareket ve cemaat olarak kilise
YK kilisecilik
AT kilise belgeleri
İT dini haklar
kadın kilisesi

kilise belgeleri
[ dil/edebiyat, din/dünya görüşü ]
YK Papalık genelgeleri
GT kilise

kilise mensubu kadınlar
[ din/dünya görüşü ]
YK rahibeler
İT dindar kadın hareketi
dini sebeplerle evlenmeme
kadın kültürü

kilise tarihi
[ din/dünya görüşü, tarih ]
GT tarih
AT sapkın dinsel hareketler

kilisecilik
[ din/dünya görüşü ]
KN kiliseyi bir cemaat olarak kabul eden düşünme tarzı
KULLANkilise

kimlik
[ felsefe, psikoloji/psikanaliz ]
KN kendini algılama/bireyin kendi kişiliğini tek ve bölünmez bir bütün olarak algılaması
YK bilinç
farkındalık
öz imge
GT toplumsal cinsiyet
zihinsel özellikler
AT etnik kimlik
İT çeşitlilik
erkeklik
estetik
eşcinsel kimliğini açıklama
kadın hareketi
kadınlık
özdeşleşme
toplumsal kategoriler

kimya
[ bilim ]
GT bilim dalları
bilimler

kiralar
[ yapı/barınma ]
İT konut kooperatifleri

kirlenmişlik
[ antropoloji ]
KN bir kadının toplum kurallarını ihlal ettikten sonra içine düştüğü tabu durumu; bazı toplumlarda kadınların adet kanaması, doğum ve/veya cinsel temastan dolayı kirlenmiş oldukları düşünülür
YK murdarlık (T)
İT tabular
temizlik

kirve (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT vaftiz ebeveynleri

kişiler hukuku
[ hukuk ]
GT hukuk
medeni hukuk
İT mahremiyet
mülkiyet hakları

kişilik kuramı
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN bireyin, görece sabit kişilik özelliklerine ve niteliklerine ilişkin araştırma
GT psikoloji
AT psikanaliz

kişisel belgeler
[ dil/edebiyat, tarih ]
KN kişisel belgeler (notlar, mektuplar, günlükler, hayat hikâyeleri) hakkındaki yayınları ifade eder; öncelikle ve esasında yazan kişi için anlamı olan belgeler; bunlardan bazıları AT kategorisi altında sıralanmıştır; biçim terimleri ekine bakınız
YK anılar
not defterleri
AT günlükler
otobiyografiler
İT arşivler
rüya defterleri (T)
sözlü tarih
yaşam öyküleri (T)

kişisel eş bulma ilanları
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN kişisel ilanlara ilişkin yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
KULLANçöpçatanlık hizmetleri

kişisel gelişim (T)
[ sağlık/beden ]
İT kendi kendine yardım

kişisel hijyen ve bakım
[ sağlık/beden ]
YK cilt bakımı
İT beden
beden temizliği (T)
dış görünüş
moda

kitabevleri
[ medya ]
KN kitabevleriyle ilgili yayınları ifade eder; kitabevi isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve gerektiğinde kuruluşlar listesine konabilir
İT bilgi hizmetleri
kadın kitabevleri

kitap tanıtımları
[ dil/edebiyat ]
KN kitap tanıtımları hakkındaki yayınları ifade eder; kitap tanıtımları için biçim terimleri ekine bakınız
GT tanıtım yazıları
İT edebiyat eleştirisi

kitch
[ sanat ]
KULLANyoz beğeni

klasik müzik
[ sanat ]
KN farklı kültürlerde gerçekleşir
GT müzik

klinik psikoloji
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN duygusal ve davranışsal sorunların teşhisi ve tedavisi
GT psikoloji
İT terapi

klitoridektomi
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sağlık/beden ]
KN kadın sünnetinin tüm biçimlerini ifade eder; klitoris ve vulvanın bir parçasının kesilip alınması
KULLANcinsel organların kesilerek sakatlanması

klitoris (T)
[ sağlık/beden ]
KN kadın üreme organının dış bölümünde bulunur. İç dudakların yukarıda birleştiği noktadır. Kadının cinsel ilişki ya da mastürbasyon sırasında uyarılmasını ve orgazm olmasını sağlar. Kadın üreme organının sinir hücreleri açısından en zengin bölümüdür
İT mastürbasyon
orgazm
rahim
vajina (T)

kocakarı ilaçları (T)
[ sağlık/beden ]
GT tıp
İT alternatif tıp
kocakarılar (T)
şifacı kadınlar

kocakarı imanı (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN saf, samimi ve olgunluğu itibarıyla övülen, tavsiye edilen iman etme biçimi
GT din

kocakarılar (T)
[ din/dünya görüşü, sağlık/beden ]
KN sorun çözme konusundaki bilgelikleri ve tıbbi maharetleri ile tanınan kadınlar
GT tıp
İT kadın imgeleri
kocakarı ilaçları (T)
şifacı kadınlar
tinsel sağaltım

koleksiyonlar
[ sanat ]
KULLANmüzeler

kolektifler
[ siyaset/siyasa ]
KN özellikle 1970’lerdeki feminist çevrelerce kullanılan örgütsel model
KULLANfeminist örgütlenme biçimleri

komiteler
[ siyaset/siyasa ]
KN tüzel kişiliği olan bir yapının yasal olarak sorumlu olan yürütme organı, örneğin bir derneğin yürütme komitesi gibi
İT kadın örgütleri
örgütler

komünizm
[ ekonomi, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN ortak mülkiyeti öngören öğreti; siyasi felsefe
GT dünya görüşleri
ekonomik sistemler
siyasal hareketler
siyasi sistemler
İT Marksist feminizm
Marksizm
sosyalist feminizm
sosyalizm

komünler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT hane halkı
İT kibutzlar
yaşam modelleri

kondom
[ sağlık/beden ]
KULLANprezervatif

konferanslar
[ eğitim/öğretim ]
İT kongreler

kongreler
[ eğitim/öğretim ]
KN genel veya özel bir amaçla yapılmış geniş kapsamlı toplantılar ile ilgili yayınları ifade eder; kongre raporu veya bidirileri için biçim terimleri ekine bakınız
İT atölye çalışmaları
etkinlikler
kadınlarla ilgili dünya konferansları
konferanslar
sempozyumlar

kontesler
[ tarih ]
KULLANaristokrasi

konulu filmler (T)
[ sanat ]
KULLANuzun metrajlı filmler (T)

konuşma çözümlemeleri
[ dil/edebiyat ]
KULLANsöylem çözümlemesi

konuşma dili
[ dil/edebiyat ]
İT dil kullanımı

konuşma sanatı
[ dil/edebiyat ]
KN ilk kez klasik dönemlerde ortaya çıkan dilin etkin kullanımı becerisi
YK retorik
AT eğreltileme

konut
[ yapı/barınma ]
AT lojmanlar (T)
yaşam modelleri
İT konut piyasası
toplu konut
yaşam koşulları

konut işgalcileri hareketi
[ siyaset/siyasa, yapı/barınma ]
GT toplumsal hareketler
İT konut piyasası

konut kooperatifleri
[ yapı/barınma ]
İT kiralar

konut piyasası
[ yapı/barınma ]
İT konut
konut işgalcileri hareketi

konvansiyonel tıp
[ sağlık/beden ]
GT tıp

koreografi
[ sanat ]
KULLANdans

koreograflar
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

korku
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT zihinsel bozukluklar
AT başarısızlık korkusu

korku romanları
[ dil/edebiyat ]
KN edebi bir tür olarak korku romanları hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak korku, örneğin korku romanları için biçim terimleri ekine bakınız (KULLAN ‘korku’ + ‘romanlar’)
GT romanlar
İT fantezi

koro çalışmaları (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sanat ]
KN ağırlıklı olarak klasik Türk müziğine odaklı amatör müzik toplulukları
GT müzik
İT amatör sanat uygulaması

korporatizm
[ siyaset/siyasa ]
KN hükümetin, iş ve sanayi kuruluşlarının (korporasyonların) yardımıyla yönettiği, hem işçi hem de işveren kuruluşlarının temsil edildiği siyasal ve sosyal sistem
KULLANyerleşik düzen

koruma altındaki binalar
[ sanat ]
KULLANanıtlar

koruyucu*
[ genel, sağlık/beden ]
KN sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız (özellikle sağlık/beden kategorisindeki terimlerle birlikte)
İT bilgi*

koruyucu* sağlık hizmetleri (T)
[ sağlık/beden ]
YK sağlık + koruyucu*
GT sağlık ve sosyal hizmetler
İT sağlık taraması

koşucular
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
GT spor alanındaki meslekler

kozmetik cerrahi
[ sağlık/beden ]
KULLANplastik cerrahi

kozmetikler
[ sağlık/beden ]
KN kişisel hijyen ve bakım malzemeleri
AT makyaj malzemeleri (T)

köktencilik
[ din/dünya görüşü, siyaset/siyasa ]
KN Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam gibi belli dinlerle beraber kullanılır
GT dini inançlar
siyasal hareketler
İT biyolojik belirlenimcilik
cinsiyetçilik
ırkçılık
özcülük

kölelik
[ antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN kişisel özgürlükten, siyasi ve medeni haklardan yoksunluk
İT diyaspora
ırkçılık
kadın ticareti
özerklik
özgürleşme
yürürlükten kaldırma

köşe yazıları
[ dil/edebiyat ]
KN köşe yazıları hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak köşe yazıları için biçim terimleri ekine bakınız
GT edebi türler

köy enstitüleri (T)
[ eğitim/öğretim ]
KN köy enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. 28 Aralık 1938 tarihinde milli eğitim bakanı olan Hasan Ali Yücel tamamen Türkiye'ye özgü olan bu projeyi bizzat yönetti
GT eğitim kurumları
İT kırsal kalkınma

köyler
[ antropoloji, yapı/barınma ]
GT kırsal alanlar
sanayi toplumu
İT tarım toplumu

köylü kadınlar
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN kırsal alanda yaşayan ya da doğup büyümüş olan tüm kadınlar
GT toplumsal gruplar
İT çiftçiler
taşralı kadınlar

kraliçeler
[ siyaset/siyasa ]
KULLANhanedanlıklar

kraliyet konutları
[ siyaset/siyasa ]
KULLANhanedanlıklar

kredi kartları
[ ekonomi ]
GT bankacılık ve sigorta
ödeme yöntemleri

krediler
[ ekonomi ]
YK faiz karşılığı ödünç verilen para
GT bankacılık ve sigorta
İT borç sorunları
borçlar
Dünya Bankası
mikro kredi (T)

krediler + öğrenciler
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
KN sonradan ödenmek koşuluyla öğrencilere verilen parasal destek
YK öğrenci bursları ve krediler

kreşler
[ ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN 0-4 yaş arası çocuklar için çocuk bakım yerleri
İT gündüz bakım evleri (T)
iş hukuku

kriminoloji
[ hukuk ]
KULLANsuç bilimi

kriz merkezleri
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
AT sığınaklar

kronik yorgunluk sendromu
[ sağlık/beden ]
KN ensefalomiyelit kas ağrısı
GT hastalıklar
İT miyaljik ansefalomiyelit

kuaförler
[ ekonomi, sağlık/beden ]
GT hizmet sektöründeki meslekler

kumalar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT çok eşlilik
evlilik dışı birlikte yaşama
metresler

kumar bağımlılığı
[ sağlık/beden ]
GT bağımlılık

kuram*
[ genel ]
KN sadece kadın çalışmaları alanı dışındaki disiplinlere ilişkin kuram gelişimi için kullanılır; ‘"kuram*"’ + ‘ disiplin’ adı şeklinde kullanınız

kuramlar*
[ genel, kadın çalışmaları ]
KN kadın çalışmalarının bir disiplin olarak gelişiminde önemli rol oynamış veya oynayan kuramlara genel bir bakış; kadın çalışmaları dışındaki alanlarda kuram gelişimi için 'kuram' ve ilgili disiplin adını kullanınız
YK feminist kuramlar
AT cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
doğa kültür tartışması
ekonomi kuramları
eşitlik farklılık tartışması
ev içi emek tartışması
feminist antropoloji
feminizm
iktidar kuramları
kurguculuk
özcülük
özel kamusal tartışması
postmodernizm
psikanaliz
üretim yeniden üretim tartışması
yapılaşma kuramı
yapısöküm
yöntem tartışması
İT bilim kuramı
feminist epistemoloji (T)
kadın çalışmaları
paradigma

Kuran
[ din/dünya görüşü ]
KN İslam’ın kutsal kitabı
KULLANkutsal metinler

kurbanlar (T)
[ hukuk ]
KULLANmağdurlar (T)

kurguculuk
[ felsefe ]
KN kadın araştırmalarını, siyah kadın araştırmalarını ve lezbiyen/gey araştırmalarını, Irigaray, Cixous, Foucault ve Lacan gibi filozofların yapısalcı söylem analizlerine dayandıran kuramsal yaklaşım; bu yaklaşıma göre, kadınlık, erkeklik, etnisite ve cinsel kimlik ve bunlara ilişkin kurgular psikolojik doğanın özü olarak değil, yapılan beyanların ve kültürel sembolizmin bir ürünü olarak değerlendirilir
YK sosyal kurguculuk
toplumsal kurguculuk
GT kuramlar*
İT bilim dinamikleri
eğreltileme
erkeklik
etik
etnik kimlik
kadınlık
yapısöküm

kurs seçimi
[ eğitim/öğretim ]
GT eğitim programları (T)
İT meslek seçimi

kurslar
[ eğitim/öğretim ]
KN biçim terimleri ekine bakınız
eğitim kurslarıyla ilgili yayınları ifade eder; biçim olarak eğitim kursları (programlar) için Biçim Terimleri ekine bakınız
GT eğitim programları (T)
İT beceri kazandırma eğitimi
el sanatları edindirme kursları (T)

kurtezanlar
[ tarih ]
KULLANüst sınıf fahişeleri

kurtuluş hareketi
[ siyaset/siyasa ]
YK bağımsızlık hareketi
özgürlük hareketi
GT direniş hareketi
İT devrimler
kurtuluş teolojisi
savaş ve barış

Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
[ tarih ]
GT tarihsel dönemler
İT Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
Kurtuluş Savaşı kadınları (T)
muhtarlar (T)

Kurtuluş Savaşı kadınları (T)
[ tarih ]
İT Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)

kurtuluş teolojisi
[ din/dünya görüşü ]
KN Latin Amerika’da 1960’larda baskıya karşı bir tepki olarak ortaya çıkan teolojik düşünce
GT teoloji
İT feminist teoloji
kurtuluş hareketi
lezbiyen teoloji
siyah teoloji

kurulu düzen
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANyerleşik düzen

kuryeler (T)
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler
İT postacılar

kuşaklar
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANyaş grupları

kutsal ekmek ayinleri
[ din/dünya görüşü ]
KULLANayinler

kutsal metinler
[ dil/edebiyat, din/dünya görüşü ]
KN belli bir inançtan insanların takip etmeleri gereken norm ve öğretileri içeren metinler; söz konusu inançla birlikte kullanılabilir
YK İncil
Kuran
Talmud
Tenak
Veda
İT dinsel metin yorumu
Eski Ahit
kanon
Yeni Ahit

kutuplaştırma ideolojisi
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsavaş ve barış

küçük çocuklar
[ sosyal ilişkiler ]
KN 4 ile 6 arası yaş grubu
GT çocuklar
İT yürüme çağındaki çocuklar

küçük ev sanayi
[ ekonomi ]
KN özellikle 19. yy’da Batı’da gerçekleşen ve gelişmekte olan ülkelerde hâlâ geçerliliğini koruyan üretim tipi
İT ev eksenli çalışma
parça başı iş (T)
sanayileşme

küfür
[ dil/edebiyat ]
İT dil kullanımı

kültür
[ antropoloji, sanat, sosyal ilişkiler ]
AT alt kültürler
geleneksel kültür
halk kültürü
karşı kültür
kültür politikaları yönetimi
kültürel akımlar
kültürel bütünleşme
kültürel farklılıklar
popüler kültür
salon kültürü
yoz beğeni (T)
İT antropoloji
doğa kültür tartışması
kadın kültürü
lezbiyen kültürü

kültür politikaları yönetimi
[ sanat ]
GT kültür
AT anıtlar
arşivler
müzeler

kültür tarihi
[ tarih ]
KN tarih biliminin bir kolu
GT tarih

kültüre dayalı ayrımcılık (T)
[ hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
AT etnik ayrımcılık (T)
İT etnik çatışmalar (T)
etnik temizlik (T)

kültürel akımlar
[ felsefe, tarih ]
KN kadınların duruşu açısından Batı Avrupa tarihinde yer alan tarihsel ve diğer hareketlerden bir bölümü AT kategorisi altında sıralanmıştır; zaman ekine bakınız; hareket adları terimi gerektiğinde serbest terim (tanıtaç) olarak kullanılabilir
YK sürrealizm
GT akımlar*
kültür
AT Aydınlanma
postmodernizm
Romantizm
Rönesans
sürrealizm
İT tarihsel dönemler

kültürel antropoloji
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANantropoloji

kültürel bütünleşme
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN bir kültürün veya altkültürün kendisinin veya bunlara özgü ögelerin benimsenmesi; bu hem bireyler hem de toplumlar için geçerlidir
YK kültürleme
GT kültür
İT çok kültürlü toplum (T)
etnik azınlık grupları
etnik çalışmalar
ikinci kuşak
kültürel farklılıklar
üçüncü kuşak

kültürel etkinlikler (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler ]
İT serbest zaman

kültürel farklılıklar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
GT kültür
İT çok kültürlü toplum (T)
kültürel bütünleşme

kültürel feminizm
[ siyaset/siyasa ]
KN 1970’lerde radikal feminizmden sonra ortaya çıkan kadın hareketi akımı; kadınların özel düşünme biçimlerinin, kültürlerinin ve deneyimlerinin egemen ataerkil kültüre hem eleştiri ve hem de alternatif olduğuna dikkat çeker (bu akım özellikle Amerikan kadın hareketinde var olmuştur)
GT feminizm
İT eko feminizm
feminist tinsellik
özcülük

kültürel kimlik (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
İT alt kültürler

kültürleme
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANkültürel bütünleşme

kültürlerarası*
[ genel ]
KN farklı kültürler arasındaki ilişkiyle ilgili; mevcut bileşik terimleri tekrarlamamaya dikkat ederek diğer terimlerle birllikte kullanılabilir
İT çok kültürlü*

küresel feminizm
[ siyaset/siyasa ]
KULLANfeminizm + uluslararası*

küreselleşme (T)
[ ekonomi ]
İT çok uluslu şirketler
kartel (T)
sosyal politikalar (T)
tröst (T)
yeni liberalizm (T)
yoksulluğun feminizasyonu

Kürt kadın hareketi (T)
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
İT kadın hareketi
kadın kültürü
kadın örgütleri

Kürt kadınlar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal gruplar

kürtaj
[ hukuk, sağlık/beden ]
KN gebeliğin doğumdan önce sonlandırılması (isteğe bağlı düşük)
YK açılma ve kürtaj
gebeliğin sonlandırılması
isteğe bağlı düşük (T)
kürtaj ve kazıma
İT ameliyatlar
doğum kontrolü
düşükler
gebelikten korunma yöntemleri
istenmeyen gebelik
kürtaj hakkı hareketi

kürtaj hakkı hareketi
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
İT eylem grupları
ikinci dalga feminizm
kürtaj

kürtaj ve kazıma
[ sağlık/beden ]
KULLANkürtaj

kütüphaneci yardımcıları
[ medya ]
GT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

kütüphaneciler
[ medya ]
GT bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

kütüphaneler
[ medya ]
KN kütüphaneler hakkındaki yayınları ifade eder; kütüphane isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve gerektiğinde kuruluşlar listesine alınabilir
GT bilgi hizmetleri
AT akademik kütüphaneler
halk kütüphaneleri
özel kütüphaneler
İT kadın kütüphaneleri

laikleşme
[ din/dünya görüşü ]
KN dini değerlerin toplumsal yaşamı belirleyen kurallar, yasalar gibi düzenleyici metinler üzerindeki bağlayıcı fonksiyonlarının kaldırılması
YK sekülerleşme
İT din

lalalar (T)
[ eğitim/öğretim, tarih ]
İT mürebbiyeler

latin amerikalılar
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
YK latinler
GT göçmenler

Lâtin harfleri eğitimi seferberliğine katılan kadınlar (T)
[ eğitim/öğretim ]
İT Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
okumuş kadınlar

latinler
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANlatin amerikalılar

lehçeler
[ dil/edebiyat ]
GT diller
İT dil çeşitliliği
sosyal dilbilim

levanten kadınlar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal gruplar

levirat (T)
[ antropoloji, ekonomi ]
KN ölmüş erkeğin karısının yakın akraba başka bir erkekle evlendirilmesi adeti
İT evlilik gelenekleri
mülkiyet

lezbiyen*
[ genel, kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız; mevcut bileşik terimleri tekrar etmemeye dikkat ediniz
İT heteroseksüel*
homofobi

lezbiyen alt kültürü
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANlezbiyen kültürü

lezbiyen anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT anneler
AT ortak anneler

lezbiyen arşivleri
[ medya, sanat, tarih ]
KN bilgi deposu olarak lezbiyen arşivlerine ilişkin yayınları ifade eder; lezbiyen arşivlerinin isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve gerektiğinde ayrı bir liste oluşturulabilir; ayrıca biçim terimleri ekine bakınız
GT arşivler
İT kadın arşivleri
kadın bilgi hizmetleri

lezbiyen aşk
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANlezbiyenlik

lezbiyen çalışmaları
[ kadın çalışmaları ]
KN 1. lezbiyen kadınlara yönelik baskının kaynağının ve işleyişinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulanabilecek ve bu baskının kaldırılmasını amaçlayan gedikler açabilecek araştırma; bu araştırma aynı zamanda ‘lezbiyen’ kavramının kaynağına ve özümsenmesine ilişkindir
2. lezbiyen cinselliği ve kimliğine ilişkin tüm kuram ve araştırmaların (üniversite bünyesinde veya başka bir yerde) geliştirilmesi için kullanılan ortak terim
3. heteroseksüel ve lezbiyen kültürleri arası eşitsiz güç ilişkisini göz önünde tutarak sosyal gerçekliğin bütününe ilişkin kuram geliştirme
4. lezbiyen aşk/lezbiyen kimlik kategorilerinin tarihsel olarak değişebiliceğine ilişkin eleştirel faaliyet; bu, imge oluşturma, sosyal fikirler, uygulamalar ve gerçeğin tanımlanmasına kadar genişletilebilir
lezbiyen araştırmaları hakkındaki yayınları ifade eder
GT kadın çalışmaları
lezbiyen ve gey çalışmaları

lezbiyen dili
[ dil/edebiyat ]
KN lezbiyen altkültürü içinde veya onunla ilgili olarak kullanılan dil
GT dil kullanımı
İT gey dili
kadın dili
lezbiyen edebiyatı
lezbiyenlik

lezbiyen edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
KN lezbiyen edebiyatı hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak lezbiyen edebiyatı için biçim terimleri ekine bakınız
GT lezbiyen ve gey edebiyatı
İT itiraf edebiyatı
kadın edebiyatı
lezbiyen dili
lezbiyen kültürü

lezbiyen evlilikleri
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN kadın eşcinsellerin dini otoriteler ya da medeni hukuk nezdinde onaylanmış beraberlikleri
YK evli lezbiyen kadınlar
lezbiyenler + evlilik
GT eşcinsel evlilik (T)
İT gey evlilikleri

lezbiyen hareketi
[ sosyal ilişkiler ]
KN otonom lezbiyen hareketi; lezbiyenler için ve lezbiyenler tarafından oluştururlan örgütlenme
GT lezbiyen ve gey hareketi
İT feminizm
kadın hareketi

lezbiyen kadınlar
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANlezbiyenler

lezbiyen kültürü
[ sosyal ilişkiler ]
KN lezbiyen kadınlara özgü hizmetler, eğlence biçimleri, sosyal faaliyetler, anlatım, görgü ve sanatsal ifade biçimlerinin tümü
YK lezbiyen alt kültürü
AT butch femme
İT alt kültürler
homososyal davranış
kadın ağları
kadın kültürü
kültür
lezbiyen edebiyatı
lezbiyenlik
salon kültürü

lezbiyen tarihi
[ tarih ]
KN 1. lezbiyen kadınların tarihi
2. lezbiyen kadınlar, cinsiyet ve cinsel yönelim üzerinden gelişen eşitsiz güç ilişkilerini ele alan tarih dalı
GT tarih
İT kadın tarihi
siyah kadın tarihi

lezbiyen teoloji
[ din/dünya görüşü ]
GT feminist teoloji
İT kurtuluş teolojisi

lezbiyen ve gey çalışmaları
[ kadın çalışmaları ]
KN eşcinsel kadın ve erkeklerler hakkındaki araştırmalar için ortak terim
AT gey çalışmaları
lezbiyen çalışmaları
İT cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
eşcinsellik

lezbiyen ve gey edebiyatı
[ dil/edebiyat ]
GT edebi türler
AT gey edebiyatı
lezbiyen edebiyatı

lezbiyen ve gey hareketi
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal hareketler
AT gey hareketi
lezbiyen hareketi
İT heteroseksizm
özgürleşme

lezbiyen yaşam biçimi
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANlezbiyenlik

lezbiyenler
[ sosyal ilişkiler ]
YK lezbiyen kadınlar
seviciler
GT toplumsal gruplar
İT geyler
lezbiyenlik

lezbiyenler + evlilik
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KULLANlezbiyen evlilikleri

lezbiyenlere yönelik şiddet
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANtaciz + lezbiyenler

lezbiyenlik
[ psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler ]
KN lezbiyen olma: kadınların kadınlarla cinsel ve duygusal ilişki yaşama arzusu; aynı zamanda egemen heteroseksüel kültüre karşı bir direnme biçimidir
YK lezbiyen aşk
lezbiyen yaşam biçimi
safoculuk
tribadizm
GT eşcinsellik
İT butch femme
lezbiyen dili
lezbiyen kültürü
lezbiyenler
metresler
üçüncü toplumsal cinsiyet

liberal feminizm
[ siyaset/siyasa ]
KULLANeşit haklar feminizmi

liberal kadın hareketi
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KULLANorta sınıf kadın hareketi

liberalizm
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
KN bireyin haklarını savunan siyasi felsefe; vatandaşlar (geçmişte çoğunlukla erkekler) eşit kabul edilir; özgürlük kavramı ve bireyin maddi ve manevi gelişimi çok önemlidir; kadınlar başlangıçta bu süreçlerden dışlandılar, liberal feministler ise kadınların da katılımı için uğraştı
GT dünya görüşleri
siyasal hareketler
İT birinci dalga feminizm
demokrasi
ekonomi
ekonomik sistemler
eşit haklar feminizmi
kapitalizm
sosyalizm

liseler
[ eğitim/öğretim ]
KULLANortaöğretim

lobicilik
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasi katılım
İT eylem grupları

loğusalık (T)
[ antropoloji, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
İT cinsel kısıtlamalar (T)
doğum gelenekleri
doğurganlık

lojmanlar (T)
KN genellikle kamu kurumları çalışanları için özel olarak yapılmış konutlar
GT konut
İT toplu konut

lokantacılar
[ ekonomi ]
GT otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
İT lokantalar (T)

lokantalar (T)
[ ekonomi ]
GT otel ve hazır yemek sektörü
İT garsonlar
kadın lokantaları
lokantacılar

lokavtlar (T)
[ ekonomi ]
GT ekonomik yaptırımlar
İT işveren hakları (T)
işveren sendikaları (T)
sendikalar
toplu iş sözleşmeleri

Lutercilik
[ din/dünya görüşü ]
KULLANProtestanlık

maçoluk
[ antropoloji ]
KN otoriteye kuvvetli bir vurgu yapan, iktidar ve fiziksel güce aşırı değer veren erkeklik biçimi
İT iktidar
meryemcilik kültü

madamlar
[ ekonomi, sosyal ilişkiler, tarih ]
KULLANmamalar

maddi ve manevi tazminat
[ hukuk ]
KULLANtazminat

madenciler
[ ekonomi ]
GT zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler

mağaza çalışanları
[ ekonomi ]
GT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

mağaza sahipleri
[ ekonomi ]
GT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

mağdurlar
[ hukuk ]
YK kurbanlar (T)
GT toplumsal gruplar
AT ensest mağdurları (T)
namus cinayeti mağdurları (T)
savaş mağdurları
tecavüz mağdurları (T)
terör mağdurları (T)
töre mağdurları (T)
İT suç
şiddet
tazminat
yasaları ihlal edenler

mahalle
[ yapı/barınma ]
GT yapılaşmış alanlar
İT hizmetler
kamu güvenliği
semtler

mahkumlar
[ hukuk ]
GT toplumsal gruplar
İT hapishaneler
kadın hapishaneleri
siyasi mahkumlar
siyasi tutuklular
suç
tutuklular

mahrem (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN kadının babası, amcası, dedesi, dayısı, erkek kardeşleri, kocası, üvey babası ve kayın pederi gibi akrabası olan ya da süt emme sebebiyle nikah düşmeyen, erkekler

mahremiyet
[ hukuk ]
KN mahremiyetin korunması; kayıtların incelenmesi hakkı v.s.
GT insan hakları
İT ifşa etme
kişiler hukuku
yasal statü*

makyaj malzemeleri (T)
[ sağlık/beden ]
GT kozmetikler

mal rejimleri (T)
[ hukuk ]
YK evlilik içi mülkiyet hukuku
İT boşanma
evlilik hukuku

mali ekonomi
[ ekonomi ]
KULLANbankacılık ve sigorta

mamalar
[ ekonomi, sosyal ilişkiler, tarih ]
KN 1. genelev işletmecisi veya sahibi kadınlar; çaça
2. gayrimüslim evli kadınlar
YK madamlar
GT tarihsel meslekler
İT genelev (T)
pezevenkler (T)
seks işçileri
seks işçiliği
seks tacirleri (T)
telekızlar

manevi aile
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN korunmaya muhtaç çocuklara yuva sunan aile; evlat edinmeden farklı olarak yasal bir aile ilişkisi yoktur
GT aile
İT çocukların korunması
evlat edinme
manevi ebeveynler
sosyal ebeveynlik
velayet

manevi anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT anneler
manevi ebeveynler

manevi babalar
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT babalar
manevi ebeveynler

manevi ebeveynler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
GT ebeveynler
ebeveynlik
AT manevi anneler
manevi babalar
İT manevi aile

manevi tedavi
[ din/dünya görüşü ]
KULLANtinsel sağaltım

manevi yardım
[ din/dünya görüşü ]
KN Hristiyan din adamları tarafından sunulan bir misyonerlik hizmeti
YK tinsel yardım
GT uygulamalı teoloji

mankenler
[ sanat ]
KULLANmodeller

marangozlar
[ ekonomi ]
GT zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler

Marksist feminizm
[ siyaset/siyasa ]
KN ikinci dalga feminist dalga içindeki hareket
GT feminizm
Marksizm
İT ev içi emek tartışması
feminist ideoloji eleştirisi
komünizm
özel kamusal tartışması
üretim yeniden üretim tartışması

Marksizm
[ ekonomi, siyaset/siyasa ]
GT dünya görüşleri
ekonomik sistemler
siyasal hareketler
AT Marksist feminizm
İT ekonomi
ekonomi + hükümet politikası
işçi hareketi
kapitalizm
komünizm
sosyalizm
toplumsal sınıflar

masallar
[ dil/edebiyat ]
KN içinde hayvanların, bitkilerin ve cansız varlıkların insan gibi konuşup, davranabildiği öyküleri tanımlar
YK fabl
GT fantezi
İT halk hikâyeleri

mastürbasyon
[ sağlık/beden ]
GT cinsel teknikler
İT klitoris (T)

matbaacılar
[ ekonomi ]
GT teknik meslekler

matem
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KULLANyas tutma süreci

matematik
[ bilim ]
GT bilim dalları
bilimler

matüridilik (T)
[ din/dünya görüşü ]
GT mezhepler

mavi çoraplılar
[ tarih ]
KN 20. yy. başlarında okumuş kadınları tanımlamak için kullanılan ve genellikle onların küçümsenmesini ifade eden terim
KULLANokumuş kadınlar

mecelle (T)
[ hukuk ]
GT medeni hukuk

medeni durum
[ hukuk ]
KN 1. evli veya evli olmayan
2. insanların evli olup olmamalarına bağlı olarak sınıflandırıldıkları sosyal kategori
YK medeni hal
GT toplumsal kategoriler
AT bekârlar
bekârlar -k
İT evlenmemiş kadınlar
evli kadınlar
hane halkı

medeni haklar
[ hukuk ]
İT insan hakları
medeni hukuk

medeni hal
[ hukuk ]
KULLANmedeni durum

medeni hukuk
[ hukuk ]
YK özel hukuk
GT hukuk
AT aile hukuku
ceza hukuku
kişiler hukuku
mecelle (T)
miras hukuku (T)
mülkiyet hakları
şeriat hukuku (T)
İT medeni haklar
tazminat

meditasyon
[ din/dünya görüşü ]
İT ayinler
dini hareketler
dini uygulamalar
feminist tinsellik

medreseler (T)
[ din/dünya görüşü, eğitim/öğretim, yapı/barınma ]
KN Osmanlı döneminde dini temelli orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı
İT ortaöğretim
Osmanlı Mimarisi (T)
yüksek öğretim

medya
[ dil/edebiyat, medya, sanat ]
KN kurumsal veya kolektif üretilen iletişim araçları
AT gazeteler
görsel işitsel medya
süreli yayınlar
yeni medya
İT feminist medya
gazetecilik
iletişim çalışmaları
popüler kültür
sansür

medyumlar
[ din/dünya görüşü ]
KN esrime halindeyken ruhlar veya tanrılar ile iletişim kuran kişiler
İT feminist tinsellik
spiritüalizm
tinsellik

mehir (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 1.İslami evliliklerde erkeğin nikahlanacağı kadına ödemekle yükümlü olduğu ekonomik değer
2. kadının evlilik içinde mali anlamda güçlendirilmesi uygulaması
GT evlilikle ilgili ödemeler
İT başlık parası
çeyiz
drahoma (T)

mekân planlaması
[ yapı/barınma ]
YK fiziksel planlama
AT yapılaşmış alanlar
İT kentsel ve kırsal planlama

meme hasedi
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANmeme kıskançlığı

meme kanseri
[ sağlık/beden ]
YK göğüs kanseri (T)
GT kanser
İT memeler

meme kıskançlığı (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kendi bedeninden hoşnutsuz olma ve kadın memesini açgözlülükle arzulama
YK meme hasedi
İT rahim kıskançlığı

memeler
[ sağlık/beden ]
KN meme büyütme ve meme küçültme için KULLAN memeler + plastik cerrahi; meme muayenesi için KULLAN memeler + koruyucu*
GT kadın bedeni
İT cinsel organlar
meme kanseri

memurlar
[ siyaset/siyasa ]
KULLANdevlet çalışanları

menarş (T)
[ sağlık/beden ]
KN genç kızlarda ergenliğe geçişte ilk adet kanamasının başlaması
İT endokrinoloji

menopoz
[ sağlık/beden ]
KN kadının yumurtalıklarının hormon üretmeyi durdurması ve adet kanamalarının sona ermesidir
İT endokrinoloji
orta yaş

merkezi hükümet
[ siyaset/siyasa ]
KULLANhükümet

meryemcilik kültü
[ antropoloji ]
KN boyun eğme, iffet ve benzeri kadınlık özelliklerine vurgu yapan kadınlık biçimi
İT ev kadınına dönüştürme
maçoluk

mesleğin feminizasyonu (T)
[ ekonomi ]
İT erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
meslek seçimi
mesleki ayrışma

meslek kuruluşları (T)
[ ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler ]
KN meslek odaları, meslek birlikleri vb. örgütlenmeleri kapsar
İT sivil toplum kuruluşları

meslek seçimi
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
İT erkek egemen meslekler (T)
işe yerleştirme
kariyer seçimi
kurs seçimi
mesleğin feminizasyonu (T)
mesleki ayrışma
meslekler
yeniden eğitim

meslek yüksek okulları (T)
[ eğitim/öğretim ]
GT yüksek öğretim
İT üniversite eğitimi

mesleki ayrışma
[ ekonomi ]
KN kadınların ve erkeklerin farklı mesleklerde veya aynı meslek içinde farklı pozisyonlarda çalışması gerektiğini peşinen kabul eden anlayış
GT emek piyasası
AT erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
İT cinsiyete dayalı iş bölümü
erkek işleri
kadın işleri
mesleğin feminizasyonu (T)
meslek seçimi
meslekler

mesleki eğitim
[ eğitim/öğretim ]
KN öğrencileri belli mesleklere hazırlamak üzere yapılan eğitim
AT çıraklık eğitimi
endüstriyel eğitim kursları
sağlık eğitimi
ustalık eğitimi (T)
İT iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme

mesleki gelişim
[ eğitim/öğretim ]
KN uzmanlık alanının geliştirilmesi
YK personel gelişimi
profesyonel gelişim
İT iş başında eğitim

mesleki teknik ortaöğretim (T)
[ eğitim/öğretim ]
GT eğitim
İT ortaöğretim

meslekler
[ ekonomi ]
AT akademik meslekler
askeri meslekler
bankacılık ve sigorta alanındaki meslekler
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
büro meslekleri
din hizmetleri alanındaki meslekler
eğitim alanındaki meslekler
erkek egemen meslekler (T)
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
hizmet sektöründeki meslekler
hukuk alanındaki meslekler
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
sağlık ve bakım alanındaki meslekler
seks endüstrisindeki meslekler
siyaset alanındaki meslekler
spor alanındaki meslekler
tarım sektöründeki meslekler
teknik meslekler
yaratıcı meslekler
yönetimsel meslekler
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
İT aile işletmelerinde çalışan akrabalar
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
dini mevki
emek
iş değerlendirme
meslek seçimi
mesleki ayrışma
tarihsel meslekler

metafor
[ dil/edebiyat, felsefe ]
KULLANeğreltileme

metin çözümlemesi
[ dil/edebiyat ]
KN bir metnin anlamını inceleme
AT söylem çözümlemesi
İT edebiyat eleştirisi
eğreltileme
ideoloji eleştirisi

metresler
[ sosyal ilişkiler ]
KN evli erkeklerle birlite olan kadınlar
İT cariyeler (T)
çok eşlilik
kapatmalar (T)
kumalar (T)
lezbiyenlik
odalıklar (T)

Mevlevilik (T)
[ din/dünya görüşü, felsefe ]
KN Mevlâna Celâlettin Rumi'nin görüşlerine dayanan ve oğlu tarafından kurulan tarikat
İT ayinler
tasavvuf (T)

mevlit törenleri (T)
[ din/dünya görüşü ]
GT dini gün ve geceler (T)

mevsimlik iş
[ ekonomi ]
GT emek
İT geçici iş

mevsimlik işçiler (T)
[ ekonomi ]
GT işçiler
İT çiftlik işçileri

mevzuat
[ hukuk ]
KN yürürlükte olan kanunlar, tüzükler, yönetmelikler vb.'ni düzenleyici işlemler
YK kanunlar
İT sosyal güvenlik sistemi

mevzuat + İslam
[ hukuk ]
YK İslam hukuku

mezhepler
[ din/dünya görüşü ]
KN 1. Hz. Muhammed'in vefatından sonra çeşitli toplumsal, siyasi olaylar ve anlaşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkmış gruplaşmalar
2. Teolojik ya da hukuki anlamda farklı yaklaşımlar sebebiyle ortaya çıkmış faklı ekoller
AT Alevilik (T)
Bektaşilik (T)
hanefilik (T)
matüridilik (T)
sünnilik (T)
şafiilik (T)
şiilik (T)
İT dini hareketler

migren
[ sağlık/beden ]
GT hastalıklar

mikro kredi (T)
[ ekonomi ]
İT kadın şirketleri
kalkınma işbirliği
krediler

militarizm
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasal hareketler
İT militarizm karşıtlığı
silahlı kuvvetler

militarizm karşıtlığı
[ siyaset/siyasa ]
YK pasifizm
silahsızlanma
GT siyasal hareketler
İT barış hareketi
militarizm
nükleer karşıtı hareket

milletlerarası anlaşmalar (T)
[ hukuk, siyaset/siyasa ]
KULLANuluslararası sözleşmeler (T)

milletvekilleri
[ siyaset/siyasa ]
YK parlamento üyeleri
GT siyasetçiler
siyasi katılım

milliyetçilik
[ siyaset/siyasa ]
KN dil, etnik köken, kültür, tarihin yorumu veya din temelinde kolektif bir kimliğe dayalı ulus inşası
GT siyasal hareketler

mimarlar
[ sanat, yapı/barınma ]
GT teknik meslekler

mimarlık
[ sanat, yapı/barınma ]
GT sanatlar
AT iç mimarlık
Osmanlı Mimarisi (T)
peyzaj mimarlığı
İT alışveriş merkezleri (T)
hamamlar (T)
hayat (T)
restorasyon

miras hukuku (T)
[ hukuk ]
GT medeni hukuk
İT evlilik dışı çocuklar
mülkiyet
mülkiyet hakları
ölüm

misafir işçiler (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT emek göçü
göçmenler + emek

mistikler
[ din/dünya görüşü ]
İT mistisizm

mistisizm
[ din/dünya görüşü ]
KN bireysel tövbe etme ya da çilecilik yoluyla veya mensup olunan mistik ekolün öğreti ve metotlarına bağlı olarak çeşitli nefis terbiyesi süreçlerinden geçerek, Allah'ı bilme ve Allah'ın sevgisine yaklaşma çabası
İT feminist tinsellik
mistikler

misyon
[ din/dünya görüşü ]
KN birinin kendi dinini o dine inanmayanlara tebliğ etmesi
YK Hristiyanlaştırma
GT uygulamalı teoloji

mitler
[ dil/edebiyat, din/dünya görüşü ]
KN 1. deneyim, fikir, olay ve arzuların içiçe girdiği hikâyeler (dinsel düşünce)
2. mit kelimesi günümüzde kadın imajı için de kullanılmaktadır- KULLAN 'kadın imgeleri' + 'kalıplaştırma
GT fantezi
mitoloji
İT din
kadın imgeleri
kadın kahramanlar
tanrıçalar
tanrılar

mitoloji
[ dil/edebiyat, din/dünya görüşü, tarih ]
KN belirli bir halka/dine ait mitlerin tümü ve bununla ilgili araştırma
AT mitler
İT Amazonlar
periler
tanrı imgesi
tanrıçalar

miyaljik ansefalomiyelit
[ sağlık/beden ]
KN beyin iltihaplanması
GT hastalıklar
İT kronik yorgunluk sendromu

mizah
[ dil/edebiyat, medya ]
İT kadın imgeleri
karikatürler

moda
[ sağlık/beden, sanat ]
GT dış görünüş
AT saç modası
İT giyim
giyim sanayi
kadın imgeleri
kişisel hijyen ve bakım
normlar
tesettür (T)

moda tasarımcıları
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

modeller
[ sanat ]
YK mankenler
GT yaratıcı meslekler

modern aile (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile

Mor Film Festivali (T)
[ dinlenme/serbest zaman, sanat ]
İT kadın festivalleri

motor sporları
[ dinlenme/serbest zaman ]
GT spor

motosiklet tamircileri (T)
[ ekonomi ]
GT teknik meslekler

mucadile (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN şikayet eden ve tartışan kadın; kendisini haksız bir şekilde ve usulde boşayan kocasını Hz Muhammed'e şikayet eden kadının onun tavsiyelerinden memnun olmaması ve peygamberle tartışması üzerine inen ayetlerde, kendisinden "tartışan kadın" olarak bahsedilmesi, surenin bu ismi alması ve taleplerinin kabul edildiğinin bildirilmesi

mucitler
[ ekonomi ]
GT teknik meslekler

mucizeler
[ din/dünya görüşü ]
KULLANbüyü

muhacir (T)
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KN Osmanlı topraklarından Anadolu'ya göç eden Türk unsurlar
İT göçmenler

muhaddiseler (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN hadis ilmi ile uğraşan kadınlar
İT kadın alimler (T)

muhafazakârlık
[ siyaset/siyasa ]
GT siyasal hareketler

muhasebeciler
[ ekonomi ]
GT büro meslekleri

muhtarlar (T)
[ siyaset/siyasa ]
GT siyaset alanındaki meslekler
İT hileli evlilikler
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
yerel yönetim politikası

multimedya
[ medya ]
YK CD-ROM´lar
DVD?ler (T)
GT görsel işitsel medya
İT bilgisayar iletişimi

murdarlık (T)
[ antropoloji ]
KULLANkirlenmişlik (T)

Musevi kadınlar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal gruplar

Musevi karşıtlığı
[ din/dünya görüşü ]
YK Semitizm karşıtlığı
Yahudi karşıtlığı
İT ayrımcılık
ırkçılık

Musevilik
[ din/dünya görüşü ]
YK Yahudilik
İT diyaspora

mut'a nikahı (T)
[ din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
KN İslan dinine göre belirli bir süre için evlenme
İT evlilik

mübaşirler
[ hukuk ]
GT hukuk alanındaki meslekler

müfredat
[ eğitim/öğretim ]
KN ders programlarıyla ilgili yayınları ifade eder (örneğin konuların öğrenilme amaçları ve bunlar için ayrılan süre)
KULLANeğitim programları

mühendisler
[ bilim ]
GT teknik meslekler

mülkiyet
[ antropoloji, ekonomi, hukuk ]
KN antropolojide mülkiyet veya zenginliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ilişki ve bu bağlamda kadın ve erkekler arasındaki farklılıklar; bir mülk olarak kadın
AT toprak sahipliği
İT akraba evliliği (T)
levirat (T)
miras hukuku (T)
mülkiyet hakları

mülkiyet hakları
[ antropoloji, ekonomi, hukuk ]
GT medeni hukuk
İT evlilik hukuku
kişiler hukuku
miras hukuku (T)
mülkiyet

mülteci kız çocukları
[ antropoloji, sosyal ilişkiler ]
KULLANgöçmen kız çocukları

mülteciler
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANgöçmenler

mülteciler + emek
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KULLANgöçmenler + emek

müminler
[ din/dünya görüşü ]
KN 1. bir dinde resmi pozisyonu olmayan inananlar
2. İslami literatüre göre mümin olmak, İslami inanç esaslarını benimsemek anlamına gelir
İT din hizmetleri alanındaki meslekler
İslam
Protestanlık

müminlerin anneleri (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN Hz Muhammed'in eşleri, onun ölümünden sonra başka bir erkekle evlenmeleri yasaklanarak "müminlerin anneleri" olarak ilan edilmişlerdir

mürebbiyeler
[ eğitim/öğretim, tarih ]
GT tarihsel meslekler
İT çocuk bakıcıları
lalalar (T)

Müslüman feminizm
[ din/dünya görüşü, kadın çalışmaları ]
KULLANİslam + feminizm

Müslüman kadın hareketi (T)
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
İT feminizm
kadın hareketi

Müslümanlaştırma (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN Müslüman erkekler ya da kadınlarla evlenebilmek için din değiştirerek Müslüman olma
YK ihtida (T)

müze bekçileri
[ ekonomi, sanat ]
GT güvenlik alanındaki meslekler

müzeler
[ sanat ]
KN özel veya devlete ait her türden müze ve koleksiyon için kullanınız; müzelerle ilgili yayınları ifade eder; müze isimleri serbest terimler biçiminde kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine eklenebilir
YK koleksiyonlar
sanat koleksiyonları
GT kültür politikaları yönetimi
İT bilgi hizmetleri
sanat galerileri
sergiler

müzik
[ sanat ]
KN zaman ve coğrafya terimleriyle birlikte kullanılabilir (ilgili eklere bakınız)
GT gösteri sanatları
AT çağdaş müzik
dünya müziği
halk müziği
klasik müzik
koro çalışmaları (T)
sufi müzik (T)
tasavvuf müziği (T)
varyete
İT kadın şarkıları
şarkılar

müzik eğitimi
[ sanat ]
GT sanat eğitimi

müzikaller
[ sanat ]
KULLANmüzikli tiyatro

müzikli tiyatro
[ sanat ]
YK müzikaller
opera
operet
GT gösteri sanatları

müzisyenler
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

nafaka
[ ekonomi, hukuk ]
KN birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan gelir
YK geçimlik
AT nafaka yükümlülüğü
İT aile hukuku
bekâr anneler
boşanma
çocuk maliyeti
ebeveyn sorumluluğu
evlilik dışı çocuklar
velayet

nafaka yükümlülüğü
[ siyaset/siyasa ]
GT aile hukuku
nafaka

nakit (T)
[ ekonomi ]
KULLANpara (T)

namaz (T)
[ din/dünya görüşü ]
İT dini uygulamalar

namus (T)
[ antropoloji, din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler ]
KN 1. bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık
2. dürüstlük, doğruluk
İT iffet
namus cinayeti mağdurları (T)
zina (T)

namus cinayeti (T)
[ antropoloji, hukuk, sosyal ilişkiler, tarih ]
AT namus cinayeti mağdurları (T)
İT bekaret kontrolü (T)
ceza hukuku
gelin cinayetleri
intihar
ölüm
töre cinayeti (T)

namus cinayeti mağdurları (T)
[ hukuk ]
GT mağdurlar
namus cinayeti (T)
İT namus (T)

nasyonal sosyalizm
[ siyaset/siyasa ]
YK Nazizm
GT siyasal hareketler
İT faşizm
Üçüncü Reich

naşizeler (T)
[ din/dünya görüşü ]
KN 1. evlilik ilişkisinde yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmeyen dik başlı, geçimsiz kadınlar
2. Kur'ân'da Nisa Suresi 34. ayete konu olan kadınlar

natırlar (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
KN kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadınlar
GT hizmet sektöründeki meslekler
tarihsel meslekler

Nazizm
[ siyaset/siyasa ]
KULLANnasyonal sosyalizm

neo klasik kuram
[ ekonomi ]
KN kusursuz bilgi, hareket özgürlüğü, bireysel seçim, optimizasyon ve akılcı karar alma koşullarının varolduğunu öngören; birey, aile, firma gibi mikro düzeydeki davranışsal modeller üzerine kurulu kuramsal yaklaşım
GT ekonomi kuramları
İT yeni hane halkı ekonomisi

nesebin düzeltilmesi
[ hukuk ]
KULLANsoy bağının düzeltilmesi

nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T)
[ hukuk ]
KULLANsoy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)

nesep
[ hukuk ]
KULLANsoy

nevrozlar
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT psikiyatri

nikahsız yaşama
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN evlilik dışı birlikteliği ifade etmek için kullanılır; imam nikahıyla yaşayan çiftleri de kapsar
KULLANevlilik dışı birlikte yaşama

nikotin bağımlılığı
[ sağlık/beden ]
YK sigara kullanma
GT bağımlılık

nişan (T)
[ antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
İT evlilik gelenekleri

normlar
[ sosyal ilişkiler ]
KN belirli bir grubun üyelerinin sahip olduğu ve hangi davranışların uygun veya uygunsuz, doğru veya yanlış, edebe uygun veya aykırı olduğuna ilişkin fikirler
YK davranış kuralları
değerler
İT etik
görgü kuralları
moda
rol davranışı
tabular
toplumsallaşma
tutumlar

not defterleri
[ dil/edebiyat ]
KULLANkişisel belgeler

noterler
[ hukuk ]
GT hukuk alanındaki meslekler

nöroloji
[ bilim ]
KN genelde beyin, özelde erkek ve kadın beyni arasındaki farkları araştıran bilim dalı
YK beyin araştırması
GT biyomedikal bilimler

nüfus bilimi (T)
[ bilim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
YK demografi
GT sosyal bilimler
AT birinci kuşak
cinsiyet oranı (T)
doğum oranı
doğurganlık
göç
göçmenler
ikinci kuşak
kadın nüfusundaki fazlalık
nüfus politikası
nüfus sorunları
nüfus yoğunluğu
ölüm oranı
üçüncü kuşak
yaş grupları
yaşam beklentisi (T)
İT aile sosyolojisi

nüfus hareketi (T)
[ sosyal ilişkiler ]
AT göç

nüfus politikası
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN nüfusun miktarı ve bileşimi gibi demografik değişkenleri, örneğin üreme konusunda uygulanacak politika yoluyla etkilemeyi amaçlayan hükümet politikası; bazen ‘kalite’yi, belirli bir tipte nüfus elde etmeyi de amaçlar )
GT nüfus bilimi (T)
siyaset
sosyal politikalar (T)
AT nüfus yoğunluğu
İT doğum kontrolü
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)

nüfus sorunları
[ sosyal ilişkiler ]
KN nüfusta yükselme ve azalma veya aşırı nüfus gibi sorunlar
GT nüfus bilimi (T)

nüfus yoğunluğu
[ sosyal ilişkiler ]
GT nüfus bilimi (T)
nüfus politikası

nükleer enerji
[ bilim ]
AT radyasyon riskleri

nükleer karşıtı hareket
[ siyaset/siyasa ]
YK nükleer silahsızlanma
GT barış hareketi
İT militarizm karşıtlığı

nükleer silahlanma
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsavaş ve barış

nükleer silahsızlanma
[ siyaset/siyasa ]
KULLANnükleer karşıtı hareket

odacılar (T)
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler

odalıklar (T)
[ sosyal ilişkiler ]
İT metresler

oğlan çocuk kitapları
[ dil/edebiyat ]
KN oğlan çocuk kitaplarıyla ilgili yayınları ifade eder; biçim olarak oğlan çocuk kitapları için biçim terimleri ekine bakınız
GT çocuk edebiyatı
İT kız çocuk kitapları

oğlan çocukları
[ sosyal ilişkiler ]
İT çocuklar
pedofili

oğlancı (T)
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANpedofili (T)

oğlancılık (T)
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANpedofili (T)

Oidipus kompleksi
[ felsefe, psikoloji/psikanaliz ]
KN Freud tarafından psikanaliz kapsamında kullanılan bir terim; çocuğun anne ve baba figürlerine karşı hissettiği sevgi, düşmanlık, kıskançlık ve korku duyguları için kullanılan metafor
YK penis hasedi
penis kıskançlığı
GT psikanaliz
İT iğdiş edilme kaygısı (T)
rahim kıskançlığı

okul çocukları
[ sosyal ilişkiler ]
KN 6 ile 15 yaş arası grup
GT çocuklar

okul dışı çocuk bakımı
[ eğitim/öğretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN 4-12 yaş arası çocuklara okul öncesinde ve sonrasında sunulan çocuk bakım hizmetleri
GT çocuk bakımı
AT çocuk bakıcıları
çocuk kulüpleri (T)
etüt evleri (T)
gündüz bakım evleri (T)

okul müdürleri
[ eğitim/öğretim ]
YK baş öğretmenler
vekil baş öğretmenler
GT eğitim alanındaki meslekler
İT yönetimsel meslekler

okul saatleri
[ eğitim/öğretim ]
İT çalışma saatleri

okul terk oranları
[ eğitim/öğretim ]
YK okulu terkedenler
okulu terketme
İT türban yasakları (T)

okullar
[ eğitim/öğretim ]
KULLANeğitim kurumları

okulu asma
[ eğitim/öğretim ]
KULLANdevamsızlık

okulu terkedenler
[ eğitim/öğretim ]
KULLANokul terk oranları

okulu terketme
[ eğitim/öğretim ]
KN eğitimini, mezuniyet belgelerine hak kazanabilmek için gerekli süreden önce bırakma
KULLANokul terk oranları

okuma yazma bilmeme
[ eğitim/öğretim ]
İT okuma yazma eğitimi

okuma yazma eğitimi
[ eğitim/öğretim ]
İT okuma yazma bilmeme
yetişkin eğitimi

okumuş kadınlar
[ eğitim/öğretim, tarih ]
YK mavi çoraplılar
savantes
İT akademik meslekler
Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
Lâtin harfleri eğitimi seferberliğine katılan kadınlar (T)
Osmanlı döneminde evde eğitim almış kadınlar (T)
presiyözler
salon kültürü

okur tepki kuramı
[ dil/edebiyat ]
KN metin çözümleme ve yorumlamasında okuru merkez alan ve okurun, cinsiyet, ırk, sınıf, kültür, yaş, yaşam biçimi gibi öznel konumlarının , okuma sürecinde ve dolayısıyla metnin anlamlandırılmasında belirleyici olduğunu savunan edebiyat kuramı
İT feminist edebiyat kuramı (T)

okültizm
[ din/dünya görüşü ]
KN sadece inananlara açıklanan gizli bilgi
YK tarot
teosofi
GT feminist tinsellik
AT spiritüalizm
İT astroloji
büyü

Olimpiyat Oyunları
[ dinlenme/serbest zaman ]
İT amatör sporlar
derece sporları
engelli sporları (T)
gey oyunları

olumlayıcı eylem
[ ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler ]
KN tarihsel olarak dezavantajlı gruplar yararına olan politika ve uygulamaları tanımlayan terim; örneğin bir kuruluştaki personel alımında hedeflenmesi gereken ölçütler
YK olumlu ayrımcılık
tercihli muamele
tersinden ayrımcılık
AT geçici özel önlem (T)
sözleşmeye riayet
İT ayrımcılık
cam tavan
eşit muamele
göstermelik uygulamalar
kadın kotası (T)
personel yönetimi

olumlu ayrımcılık
[ ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler ]
KULLANolumlayıcı eylem

opera
[ sanat ]
KULLANmüzikli tiyatro

operet
[ sanat ]
KULLANmüzikli tiyatro

oral dönem (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN Freud'a göre ,oral (ağza ilişkin) ihtiyaçların ve bunların doyurulmasının öncelikli olduğu,psikoseksüel gelişimin ilk safhası
İT bağımlılık
erotojen bölgeler (T)

ordu
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsilahlı kuvvetler

orduların peşinden sürüklenen kadınlar
[ ekonomi, tarih ]
KN savaş sırasında ordulara eşlik edip askerlere seks hizmeti veren kadınlar
GT tarihsel meslekler

organik tarım
[ bilim ]
KULLANalternatif tarım

orgazm
[ sağlık/beden ]
İT cinsellik
klitoris (T)

orgazmik (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
İT anorgazmi (T)

orkestra şefleri
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

Orta Çağ
[ tarih ]
KN orta çağlar (500-1500 yılları arası) hakkındaki yayınları ifade eder; ayrıca zaman terimleri ekine bakınız
GT tarihsel dönemler

orta sınıf
[ sosyal ilişkiler ]
GT toplumsal sınıflar

orta sınıf kadın hareketi
[ siyaset/siyasa, tarih ]
KN birinci dalga feminizm döneminde orta ve üst sınıflar içinde kadınların politik, ekonomik, sosyal hayata, eğitim ve emek piyasasına katılımı amacıyla başlatılan eşit haklar hareketi; işçi/sosyalist kadın hareketi bu terimi kendi konumunu korumak amacıyla kullandı
YK liberal kadın hareketi
GT kadın hareketi
İT birinci dalga feminizm
eşit haklar feminizmi
sosyalist kadın hareketi

orta yaş
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN 40 ile 60 yaş arası yaşam evresi
GT yaşam evreleri
yetişkinlik
İT menopoz
orta yaş krizi

orta yaş krizi
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN orta yaş dönemindeki krizi ifade eder
İT orta yaş

ortak anneler
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN lezbiyen annelerin eşleri
GT lezbiyen anneler
İT sosyal ebeveynlik

ortak ebeveynlik
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN boşanmış veya evllik dışı birliktelik sürdüren ebeveynlerin çocuk bakımı işini paylaşması
GT ebeveynlik
İT boşanma

ortaöğretim
[ eğitim/öğretim ]
YK genel ortaöğretim
liseler
GT eğitim
eğitim kurumları
İT medreseler (T)
mesleki teknik ortaöğretim (T)

Oryantalizm (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
doğu despotizmi (T)

Osmanlı döneminde evde eğitim almış kadınlar (T)
[ eğitim/öğretim ]
İT okumuş kadınlar

Osmanlı kadın hareketi (T)
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özellikle Tanzimat Dönemi'nden itibaren, kadınların dergi ve dernekler vasıtasıyla yürüttükleri eşitlik ve özgürlük mücadelesi
İT feminist antropoloji
kadın hareketi
kadın kültürü
kadın örgütleri

Osmanlı Mimarisi (T)
[ sanat, yapı/barınma ]
KN Osmanlı Mimarisi'ne özgü, örneğin; tonoz, kemer, kafes, cumba, avlu, niş vb. ögeler için "Osmanlı Mimarisi" terimini kullanınız
GT mimarlık
İT hamamlar (T)
imarethaneler (T)
Kapalı Çarşı (T)
kervansaraylar (T)
medreseler (T)
türbeler (T)

osteoporoz
[ sağlık/beden ]
KN özellikle kadınlarda, hormon seviyesindeki düşmelere bağlı olarak kemik yoğunluğunun düşmesi
GT hastalıklar
İT hormonlar
kırıklar (T)

otel ve hazır yemek sektörü
[ dinlenme/serbest zaman, ekonomi ]
AT kadın barları
kadın diskoları
kadın kahveleri (T)
kadın lokantaları
kadın otelleri
lokantalar (T)
İT gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma

otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
[ ekonomi ]
GT hizmet sektöründeki meslekler
AT barmeyd’ler
garsonlar
lokantacılar

otobiyografiler
[ dil/edebiyat, tarih ]
KN otobiyografilerle ilgili yayınları ifade eder; belge türü olarak otobiyografiler için biçim terimleri ekine bakınız
GT biyografiler
kişisel belgeler

otobüs sürücüleri
[ ekonomi ]
GT zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler

otoerotizm (T)
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN kişinin kendi üzerinden cinsel doyumunu anlatan bir terim

otomasyon
[ bilim, ekonomi ]
KN insan emeğiyle yapılan işlerin makinelerce yapılma süreci ve sonuçları
AT büro otomasyonu
İT bilgi teknolojisi
bilgi toplumu
bilgisayarlar
bilgisayarlaşma
elektronik sanayi
teknoloji
tele çalışma

otomobil teknisyenleri
[ bilim ]
GT teknik meslekler

otoriter aile (T)
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler ]
GT aile ilişkileri

oy kullanma davranışı
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsiyasi katılım

oy kullanma hakkı
[ siyaset/siyasa ]
KULLANsiyasi katılım

oymacılık
[ sanat ]
KULLANgrafik sanatlar

oyun yazarları
[ dil/edebiyat, sanat ]
GT yaratıcı meslekler

oyuncular
[ sanat ]
GT yaratıcı meslekler

ödeme biçimleri
[ ekonomi ]
KULLANödeme yöntemleri

ödeme yöntemleri
[ ekonomi ]
YK ödeme biçimleri
AT çekler
kredi kartları
para

ödüller
[ sosyal ilişkiler ]
KN başarılara karşılık verilen ödüller (örneğin Nobel ve Oscar ödülleri gibi); spor, film, akademik meslekler v.s ile birlikte kullanılabilir

öfkeli babalar hareketi
[ hukuk, sosyal ilişkiler ]
KN yasal yolları kullanarak çocuklarının velayetini almaya çalışan babaların oluşturduğu baskı grubu
YK baba hakları hareketi
İT babalık
boşanma
çocukla kişisel ilişki hakkı
velayet

öğrenci bursları ve krediler
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
KULLANkrediler + öğrenciler

öğrenciler
[ eğitim/öğretim ]
KN ilk ve orta öğretim okullarına devam eden öğrencileri belirler

öğrenme farklılıkları
[ eğitim/öğretim ]
KN kız ve erkek çocuklar, kadınlar ve erkekler arasındaki öğrenme farklılıkları
GT öğrenme süreçleri

öğrenme süreçleri
[ eğitim/öğretim ]
KN bilgi, anlayış ve becerilerin edinilme yolu
AT deneyime dayalı öğrenme
kadınların öğrenmesi
öğrenme farklılıkları
öğrenme tarzları
İT didaktik
eğitim araçları

öğrenme tarzları
[ eğitim/öğretim ]
GT öğrenme süreçleri

öğretim araçları
[ eğitim/öğretim ]
KULLANeğitim araçları

öğretmenler
[ eğitim/öğretim ]
GT eğitim alanındaki meslekler

öjeni
[ bilim ]
KULLANsoyu ıslah etme sahte bilimi

ölü dinler
[ din/dünya görüşü ]
KN artık yaşatılmayan ve geçmişte kalmış dinler
YK eski dinler
Germen dinleri
GT dini inançlar

ölüm
[ hukuk, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN ölümle ilgili dayanışma süreçlerini kapsar
YK vefat
GT yaşam döngüsü (T)
İT bebek cinayeti
cenaze töreni (T)
geçiş ayinleri
gelin cinayetleri
intihar
kadın cinayetleri (T)
miras hukuku (T)
namus cinayeti (T)
ötenazi
töre cinayeti (T)
yas tutma süreci

ölüm oranı
[ sosyal ilişkiler ]
KN bir yılda 1000 kişiye düşen ölüm sayısı
GT nüfus bilimi (T)
İT anne ölümleri (T)
bebek ölümleri (T)
yaşam beklentisi (T)

ön yargılar
[ sosyal ilişkiler ]
KULLANkalıplaştırma

öncüler
[ tarih ]
KN belirli bir alanda öncülük yapan kadınlar; diğer terimlerle birlikte kullanınız, örneğin ilk kadın banka yöneticisi terimini ‘öncüler’ + ‘bankacılık ve sigorta’ biçiminde kullanınız
İT kadın hareketi
kâşifler
toplumsal hareketler

örgütlenme biçimleri
[ ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler ]
KN limited şirketler, anonim şirketler, kooperatifler, ortaklıklar v.s.
İT feminist örgütlenme biçimleri
şirketler

örgütler
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler ]
KN örgütler hakkındaki yayınları ifade eder; kuruluş isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve gerekirse ayrı bir liste olarak düzenlenebilir
İT kadın örgütleri
komiteler
uluslararası kuruluşlar

örtünme (T)
[ din/dünya görüşü ]
KULLANtesettür (T)

ötenazi
[ sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan hastanın ya da yakınlarının kararına göre ilaç verilmesi sonucu ölüm
İT intihar
ölüm
tıp etiği

öyküler (T)
[ dil/edebiyat ]
KULLANhikâyeler (T)

öz imge
[ felsefe, psikoloji/psikanaliz ]
KULLANkimlik

öz savunma
[ sosyal ilişkiler ]
İT dövüş sporları
kadın mücadelesi
şiddet

özcülük
[ bilim, felsefe, kadın çalışmaları ]
KN kadınlar ile erkekler, siyahlar ile beyazlar ve heteroseksüeller ile eşcinsellerin ‘doğaları’ arasında değiştirilemez ve biyolojik özelliklere dayalı farklılıklar olduğuna ilişkin inanış
GT kuramlar*
AT biyolojik belirlenimcilik
İT cinsellik
doğa kültür tartışması
erkeklik
eşitlik farklılık tartışması
evrensellik
fıtrat (T)
ırkçılık
kadınlık
köktencilik
kültürel feminizm
özcülük eleştirisi (T)
psikanaliz
sosyobiyoloji
yapısöküm

özcülük eleştirisi (T)
[ bilim, felsefe, kadın çalışmaları ]
KN özcülüğün eleştirisine göre, özcülük geleneksel dişi değerleri yücelterek kadını domestik alandaki geleneksel rolüne mahkum etmektedir
İT özcülük

özdeşleşme
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN psikanalitik bir kavram: belirli bir grubun ya da kişinin özelliklerini kendine atfetmek; veya daha da özel olarak, toplumsal cinsiyet kimliği gibi kimliklere özgü kural ve tavırları benimseme
İT kimlik
psikanaliz
toplumsallaşma

özel eğitim
[ eğitim/öğretim ]
KN sağaltıcı bir öğrenime gereksinme duyan çocuklara yönelik eğitim
GT eğitim
AT üstün yetenekli insanlar
İT ev içi meslekler

özel güvenlik elemanları (T)
[ ekonomi ]
GT güvenlik alanındaki meslekler

özel hukuk
[ hukuk ]
KULLANmedeni hukuk

özel istihdam büroları
[ ekonomi ]
İT istihdam
işe yerleştirme

özel kamusal tartışması
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa ]
KN özel ve kamusal ayrımı, kadınlar ve erkeklerin alanları arasındaki farkları ifade eden analitik kavram olarak uzun süredir kullanılan bir ayrımdır: kadınların kendilerini özel alanla (evi düzenleme, aile ilişkileri, bakım) sınırlamaları beklenirken erkeklerin kamusal alana (politika, kültür, bilim, hukuk v.b.) egemen olmaları beklenir
GT kuramlar*
İT Marksist feminizm
sosyalist feminizm

özel kütüphaneler
[ medya ]
KN özel kütüphaneler hakkındaki yayınları ifade eder; bu isimler serbest terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine eklenebilir
GT kütüphaneler

özel okul eğitimi
[ eğitim/öğretim ]
KN belli bir hayat felsefesini esas alan özel bir amaçla kurulmuş okullar; aynı zamanda belirli bir zümreye özgü olmayan özel eğitim
GT eğitim
İT paralı eğitim (T)

özen gösterme
[ felsefe ]
KN 1. sevgi, etik, çalışma ve düşünme bağlamında bakım
2. özen gösterme ve ilgilenme
AT bakım hizmeti
İT etik
feminist etik

özen gösterme etiği
[ felsefe, siyaset/siyasa ]
KULLANetik + özen gösterme

özerklik
[ antropoloji, felsefe, kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler ]
KN bağımsızlık duygusu
GT toplumsal süreçler
İT bağımlı olma
iktidar
kadın mücadelesi
kölelik
özgürleşme

özgürleşme
[ kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler, tarih ]
KN 1. kuramsal kavrayış ve pratik mücadele yoluyla belli bir baskıdan kurtulma
2. politik, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit hakların elde edilmesi
3. kölelikten kurtuluş; siyah kadınların karşılaştıkları konularla ilgili terimlerle birlikte kullanılabilir
YK kadın özgürleşmesi
GT toplumsal süreçler
İT bilinç yükseltme
bireyleştirme
ekonomik bağımsızlık
eşcinsel kimliğini açıklama
feminizm
güçlendirme
kadın hareketi
kölelik
lezbiyen ve gey hareketi
özerklik
özgüven edinme eğitimi

özgürleşme araştırmaları
[ kadın çalışmaları ]
İT kadın çalışmaları

özgürleşme hareketi
[ siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler, tarih ]
KULLANkadın hareketi

özgürlük hareketi
[ siyaset/siyasa ]
KULLANkurtuluş hareketi

özgüven edinimi
[ psikoloji/psikanaliz ]
GT zihinsel özellikler
İT özgüven edinme eğitimi

özgüven edinme eğitimi
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden ]
KN kişisel amaçları savunmaya yönelik bilinç yükseltme ve strateji geliştirme yöntemi
İT bilinç yükseltme grupları
feminist terapi
kendi kendine yardım
özgürleşme
özgüven edinimi

özne kuramı
[ felsefe, psikoloji/psikanaliz ]
KN bireyi dil, bilinç ve bilinçaltı tarafından belirlenen bir özne olarak gören felsefi kuram
KULLANpsikanaliz

pansiyonlu liseler (T)
[ eğitim/öğretim ]
İT yatılı okullar

Papalık genelgeleri
[ din/dünya görüşü ]
KULLANkilise belgeleri

papazlar
[ din/dünya görüşü ]
KN Hristiyanlık'ta din ileri gelenleri
GT din hizmetleri alanındaki meslekler

para
[ ekonomi ]
YK nakit (T)
GT ödeme yöntemleri

paradigma
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN bazı bilimcilerin kendi araştırma nesnelerine ilişkin olarak paylaştıkları kanaatlerin, hipotezlerin ve araştırma tekniklerinin toplamı; paradigmalara dair yayınlar için kullanınız, aksi takdirde daha özel terimlerle birlikte kullanınız
İT bilim dinamikleri
bilim kuramı
epistemoloji
kuramlar*
yöntem tartışması

paralı eğitim (T)
[ eğitim/öğretim, ekonomi ]
İT özel okul eğitimi

parapsikoloji
[ psikoloji/psikanaliz ]
KN telekinezi, geleceği görme, stigmatizasyon ve telepati gibi doğaüstü olgularla ilgili deneysel psikoloji dalı
İT psikoloji

parça başı iş (T)
[ ekonomi ]
İT ev eksenli çalışma
küçük ev sanayi

parlamento üyeleri
[ siyaset/siyasa ]
KULLANmilletvekilleri

parti programları
[ siyaset/siyasa ]
KN parti programlarıyla hakkındaki yayınları ifade eder; biçim terimleri ekine bakınız
İT siyasi partiler

paryalar (T)
[ ekonomi, sosyal ilişkiler ]
İT aşağı sınıflar

pasifizm
[ siyaset/siyasa ]
KULLANmilitarizm karşıtlığı

patriarka (T)
[ antropoloji, kadın çalışmaları ]
KULLANataerkil sistem (T)

pazarcılar (T)
[ ekonomi ]
GT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

pedagoji (T)
[ bilim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ]
KN çocuk bilimi; bu bilimin ilgi alanı yeni doğan ile yetişkin arasındaki bütün insanlardır
AT eğitim kuramı

pedofili
[ psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler ]
KN erişkin bir kimsenin çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve onlara cinsel eğilim duymasıdır
YK oğlancı (T)
oğlancılık (T)
sübyancılık (T)
GT cinsellik
İT cinsel şiddet + çocuklar
cinsel yönelim
çocuğa yönelik taciz
ensest
oğlan çocukları

pembe diziler
[ medya ]
KULLANtelevizyon + popüler kültür

penis hasedi
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANOidipus kompleksi

penis kıskançlığı
[ psikoloji/psikanaliz ]
KULLANOidipus kompleksi

penis merkezlilik
[ felsefe, kadın çalışmaları ]
KN erkek merkezli olma: erkeklik değerlerini merkez alan kültürel gelenekler
KULLANerkek merkezlilik

perakende ticaret
[ ekonomi ]
İT esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

performans
[ sanat ]
KULLANsanatsal gösteriler

peri masalları
[ dil/edebiyat ]
KN peri masalları hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak peri masalları için biçim terimleri ekine bakınız
GT fantezi

periler
[ tarih ]
KN doğanın dişi mitolojik ruhları
İT huriler (T)
mitoloji
tanrıçalar

personel gelişimi
[ eğitim/öğretim ]
KULLANmesleki gelişim

personel yönetimi
[ ekonomi ]
YK insan kaynakları
GT siyasa*
AT işe alma
İT cam tavan
iş değerlendirme
kariyer
olumlayıcı eylem

peyzaj mimarlığı
[ sanat ]