Bugün sizlere, üç buçuk senelik bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkardığımızTürkiye Kadın Konulu Kavramlar Dizini/ Thesaurusu tanıtmak istiyoruz.

Kadınlarla ilgili her çalışma, bilgi ve belge yönetimi de dahil, kadına ait özel bir bakış açısını gerektiriyor. Thesaurus bilginin tanıtımında, yani indeksleme işleminde ve erişim sürecinde ortak bir dil olarak işlev yapmaktadır. Kadın Eserleri kütüphanesinin çalışma alanlarındaki belgelerin, içerdiği bilgileri tanımlamak için geleneksel kütüphanecilik sistemleri yetersiz kalmaktadır. Kadın konulu kavramlar dizini /thesaurus bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Türkiye Kadın Thesaurusu esas olarak Avrupa Kadın Thesaurusu'nu temel almıştır. 2007 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi, Uluslarası Kadın Hareketi Arşiv ve Bilgi Merkezi (HAV), ile Avrupa Kadın Thesaurusu'nun Türkçe Versiyonunu hazırlamak üzere bir telif sözleşmesi imzaladı. Türkiye Kadın Thesurusu bu temel üzerinde ve tarih, hukuk, psikoloji, kültür, sağlık vb 20 ana konuda kırktan fazla uzman ve akademisyenin kollektif katkılarıyla hazırlanmıştır. Sonuçta 2087 terimden oluşan Avrupa Kadın Thesaurusuna, 500 Türkçe yeni terim eklendi. Kitapçıkta terimlerin yanında yer alan koyu renk T harfi Türkçe eklenen terimleri işaret etmektedir.

Bu çalışma uluslararası alanda, bütün Avrupa'da kullanılacak terimlerde standartlaşmayı, kaynaklara erişimde ortak kavramlar üzerinde arama yapmayı sağlayacaktır. Böylece bir sivil toplum örgütü olarak, Kadın Eserleri Kütüphanesi, AB ile ortak standartlar oluşturma yolunda kendi alanında önemli bir adım atmıştır.

Bu çalışmanın bir başka zahmetli ve özgün yanı Türkiye'de bir thesaurus geleneğinin bizde hiç oluşmamış olmasıdır. Dolayısıyla model alınacak/yararlanılacak bir Türkçe basılı bir thesaurus örneği, bize yol gösterecek bir Ulusal Thesaurus Standardı bulunamadı. Nihayet bu konuda uzman kişi sayısı yok denecek kadar azdı. Üstelik genelde daha sınırlı alanlarda hazırlanan thesauruslar bu kez hayatın bütün alanlarını ilgilendiren "kadın" ve "kadınlık" konularını ele alacaktı. Dolayısıyla, bu çalışma sadece Türkiye'nin ilk Thesaurusunu değil Thesaurusla ilgili ilk standartların da ortaya konmasını sağladı.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, üç buçuk sene boyunca Türkiye için bir kadın Thesaurusu oluşturma kararını gerçeğe dönüştürmekte kararlılığını sürdüren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bugün bu sevinci sizlerle paylaşmaktadır.

Kitapçık şimdiden tüm kadın örgütlerine, feminist çevrelere, dergilere, akademisyenlere, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümlerine gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor. Bizim beklentimiz hem uygulamada hem de teorik olarak onların eleştiri ve önerileriyle Thesaurusun daha da zenginleşeceğidir.

Türkiye Kadın Thesaurusu, bütün kadın örgütlerinde, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümlerinde, kadınla ilgili devlet kuruluşlarında, kadın merkezlerinde, yayın kuruluşlarında, özel ve yerel arşivlerde, kamu kütüphanelerinde, kadınlık duruşu ve kadın sorunları alanına bilgi/belge arayan kullanıcıların, araştırmacıların, öğrencilerin ve tez hazırlayanların " bilgi tarama ve bilgi erişim aracı" aracı olarak hizmet verecektir.

Türkiye Kadın Thesaurusu dildeki cinsiyet ayrımcılığını kaldırmayı ve dilde kadın duruşunu vurgulamayı hedeflemektedir. Ayrıca inanıyoruz ki, Türkiye Kadın Thesaurusu dilin kullanımı açısından da, bunca sınırlandırılmış ve engellenmiş olan, geleneksel sınıflama sistemlerinde ve konu başlıkları listelerinde bile sistematik olarak dışlanmış edilmiş kadınları dil açısından özgürleştirmek ve onları yaratıcı yazarlar ve konuşmacılar olarak belgelemek amacına da hizmet edecektir.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı